Connected Company Maturity Assessment

Registrera dig här för att få tillgång till vårt frågeformulär. Genom att fylla i det får du en första översikt över din organisations digitala mognad så att du kan ta nästa stora steg för att boosta er digitala transformation!

fellowmind-connected-company-assessment-hero.jpg

Fyll i dina uppgifter för att komma åt frågeformuläret

Boosta din transformationsresa som ett Connected Company

Hur långt har ditt företag kommit i sin digitala transformation? Vet ni vad ni ska fokusera på att förbättra härnäst?  

Idag förändras förutsättningarna hela tiden och dina kunder anpassar sig snabbt för att interagera genom ny digital teknik. Om du vill hänga med måste din digitala transformationsresa vara ständigt pågående – det är så du utvecklar din verksamhet som ett Connected Company 

Vi kan hjälpa dig att kartlägga, utveckla och stödja din organisation i att bli en verksamhet som kopplar samman alla delar i värdekedjan till ett smidigt och snabbrörligt ekosystem

Så funkar det

Genom att noggrant besvara alla frågor kommer du få en komplett bild av hur långt ditt företag kommit i den digitala transformationen och därigenom kunna identifiera områden där förbättringar kommer att ha störst inverkan.  

Med den inblicken kommer du också att kunna bedöma din organisations förändringsbenägenhet. Detta görs genom att mäta ditt teams förmåga och flexibilitet att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att implementera nya digitala lösningar. 

Connected Company Maturity Assessment skapades genom att kombinera Fellowminds djupa branschkunskap, expertis inom digitala lösningar och människocentrerade synsätt. Ditt resultat kommer att mätas utifrån sex viktiga affärsdimensioner: kunder, arbete, digitalisering, hållbarhet, data och industri.