Purified Metal Company

Purified Metal Company

Stålindustrin blir mer hållbar tack vare innovativa lösningar

Purified Metal Company (PMC) är först i världen med att utvinna högkvalitativt råmaterial ur stålskrot. Läs om hur Fellowmind hjälpte PMC att utveckla sin verksamhet och implementera ett framtidssäkert IT-landskap.

  • Anställda

    65
  • Bransch

    Manufacturing
  • Huvudkontor

    Farmsum (NL)

Utmaning Forma verksamheten, effektivisera processer, sätta upp ett flexibelt och skalbart affärssystem.
Teknisk lösning Microsoft Dynamics 365 UO, inklusive Asset Management.
Resultat Flexibelt affärssystem med helautomatiserade försäljnings-, logistik- och administrativa processer – en plan för framtida anläggningar.

Från idé till verklighet 

Idén att ge förorenat stålskrot ett andra liv föddes 2011. "Enbart i Nederländerna förekommer tiotusentals ton förorenat stålskrot varje år. Till exempel under rivning och renovering av byggnader, tåg, fartyg och industriella installationer”, berättar VDn Bert Bult. "Precis som de andra grundarna (Nathalie van de Poel och Jan Henk Wijma), arbetade jag inom stålindustrin när vi erbjöds en stor mängd tågskrot till ett fyndpris. Tyvärr innehöll den en asbestbeläggning vilket innebar att vi inte kunde göra något med skrotet. Det enda alternativet var att slänga allt på en avfallsanläggning. Vi tyckte att var slöseri och att det måste finnas ett sätt att återvinna materialet på." 

Forskning visade att det faktiskt var möjligt att rena förorenat stål. "När stål hettas upp till 1 500 grader förstörs alla typer av asbest och omvandlas till bland annat kiseldioxid, magnesiumoxid och vatten. Dessa är ofarliga och kan användas i till exempel vägbyggen. Med dessa insikter i åtanke skapade vi snabbt en plan för en framtida återvinningsanläggning." 

PMC kan också hantera stål som är förorenat med kvicksilver, 6-värt krom, bly, kadmium och PCB. Slutprodukten heter Purified Metal Block™, och är en högkvalitativ råvara som företag inom metall- och gjuteriindustrin kan använda för att tillverka nya stålprodukter. "Under smältningsprocessen separerar vi föroreningar från stålet på ett säkert sätt. Dessutom har vi ett avgasreningssystem som fångar upp skadliga ämnen, som exempelvis tungmetaller och kväve. Detta säkerställer att endast ren luft lämnar vår skorsten." 

Efter att ha etablerat Purified Metal Company 2014 förberedde sig företaget för att bygga en fabrik och anställa medarbetare. "Vi behövde också ett affärssystem för att hantera våra logistikprocesser, inköp och försäljning samt ekonomiadministration. Vi fick rekommendationen att prata med Fellowmind om detta, med tanke på deras plattformskunskap och erfarenhet av vår bransch." 

Vi gick från en handfull människor till en komplett fabrik med 65 anställda. Fellowmind förstod våra behov och övertygade oss med sin kunskap och pragmatiska inställning.

Bert Bult, VD Purified Metal Company

Fellowmind x PMC

”Det sa klick” 

Under urvalsprocessen var IT- och branschkunskap i slutändan de avgörande faktorerna, säger Bert. "Vi behövde en partner som förstod vår marknad och vårt utgångsläge. Vi gick trots allt från en handfull människor till en komplett fabrik med 65 anställda. Fellowmind förstod våra behov och övertygade oss med sin expertis och sitt pragmatiska synsätt. De gav oss en bra översikt över möjligheterna med Dynamics 365 och hur det skulle kunna stödja våra ambitioner.   

Det sa klick direkt och våra medarbetare fick utmärkt stöd från Fellowminds konsulter. Tack vare deras erfarenhet av stålindustrin och logistikhantering så förstod vi varandra direkt. Som med alla digitaliseringsprojekt fanns det utmaningar, men vi gjorde verkligen resan tillsammans. Lagarbete ledde till en smidig driftsättning och ett fantastiskt resultat." 

Menno Maassen van den Brink, Account Manger på Fellowmind, håller med. "PMC är ett innovativt företag som arbetar för att göra stålindustrin mer hållbar. Det var fantastiskt att bidra till detta genom att implementera våra ”best practices”. Vi arbetade med PMC för att fatta de bästa möjliga besluten för en flexibel, hanterbar lösning. Utan att göra avkall på kvalitet, förstås. Microsoft Dynamics 365 passar perfekt för företag som PMC. Out-of-the-box-funktionaliteten är oöverträffad, och man kan enkelt skala upp om behovet uppstår."   

Ritning för framtiden 

Sedan augusti 2021 är PMC:s anläggning i full drift. Bert: "Systemen fungerar tillfredsställande och vi kan enkelt rapportera och övervaka kostnader, intäkter och försäljning. Vi diskuterar med Fellowmind om ytterligare optimeringar och vi planerar för framtida fabriker som ska öppnas i Tyskland och Storbritannien. Dessutom undersöker vi CRM-kapaciteter som erbjuds av plattformen för att förbättra kundernas engagemang. Jag är glad att vi kan lita på Fellowminds kunskap och expertis för det också. 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Mondélus!