ETAC

Förenklat inköpsarbete med en leverantörsportal

Etac AB erbjuder produkter till människor med nedsatt rörelseförmåga. Orderhanteringen är en stor arbetsbelastning och därför har de tagit hjälp av Fellowmind för att bygga en leverantörsportal.

  • Anställda

    1300
  • Bransch

    Manufacturing
  • Huvudkontor

    Anderstorp, Sverige

Utmaning Många underleverantörer resulterar i att orderhanteringen blir en stor arbetsbelastning för inköpsavdelningen.
Teknisk lösning Leverantörsportal.
Resultat Gått från ett helt manuellt till ett, i det närmaste, helautomatiskt orderflöde.

Etac AB erbjuder produkter till människor med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus, sjukhem och hemmiljöer. De utvecklar produkter med stort fokus på säkerhet, design och kvalitet. Med många underleverantörer är orderhanteringen en stor arbetsbelastning för inköpsavdelningen.

Minskad arbetsbelastning

Etac tog hjälp av Fellowmind för att utveckla en första version av sin leverantörsportal för mer än tio år sedan.

– Vi började använda leverantörsportalen i liten skala och märkte direkt en minskad arbetsbelastning. Idag har vi över 200 leverantörer i portalen och vi har gått från ett helt manuellt till ett, i det närmaste, helautomatiskt orderflöde, berättar Mattias Hällgren, Head of Business Applications på Etac.

Vi har gått från ett helt manuellt till ett, i det närmaste, helautomatiskt orderflöde.

Mattias Hällgren Head of Business Applications på Etac

Genom åren har man gjort såväl större versionslyft som mindre kontinuerliga förbättringar av leverantörsportalen.

– Framgången med portalen i Sverige har gjort att vi också valt att implementera den i våra fabriker i Danmark och Polen, fortsätter Mattias Hällgren.

Automatiserat orderflöde

Leverantörsportalen används för kommunikation av inköpsorders, prognoser och leveransstatistik. I en föränderlig omvärld som präglats av pandemi och stora globala problem i försörjningskedjorna har leverantörsportalen mildrat de negativa effekterna för Etac.

– Prognostiseringen i leverantörsportalen har varit ett stort stöd för oss och våra leverantörer under de senaste åren. Träffsäkra prognoser och möjligheten för leverantörerna att i realtid följa vår efterfrågan har gjort att vi inte blivit lika påverkade som flera av våra konkurrenter av strypta leveranskedjor och råvarubrist, säger Mattias Hällgren.

I grund och botten handlar en leverantörsportal om att flytta en del av arbetet från egna inköpsavdelningen till leverantörerna. För att motivera leverantörerna till det måste portalen uppfylla höga förväntningar på användarvänlighet.

– Våra leverantörer är också nöjda med det här sättet att jobba. Portalen är enkel att nå och använda och on-boarding av nya leverantörer är smidig, avslutar Mattias Hällgren.

Portalen är enkel att nå och använda och on-boarding av nya leverantörer är smidig.

Mattias Hällgren Head of Business Applications på Etac

Etac AB är en av Sveriges ledande aktörer i hjälpmedelsbranschen. De erbjuder produkter för människor med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. De exporterar produkter till stora delar av världen. Totalt har bolaget cirka 1300 anställda och omsätter 3,5 miljarder SEK.

Leverantörsportal

Leverantörsportalen är en applikation som integreras med ditt affärssystem och skapar en gemensam kontaktyta till dina leverantörer. I applikationen hanteras kommunikation och administration för era inköpsordrar och leveranser, vilket effektiviserar processen för alla inblandade.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!