Stena Recycling

Stena Recycling satsar på en hållbar digital framtid med en ny affärsplattform

Stena Recycling och Fellowmind skapar förutsättningarna för en hållbar framtid med affärsplattformen Microsoft Dynamics 365. Samarbetet skapar möjligheter för framtida utveckling och tillväxt.

  • Anställda

    1900
  • Bransch

    Waste & Recycling

Utmaning Som en del i Stena Recyclings framtidssatsning vände de sig till Fellowmind för att lägga grunden för sin nya affärsplattform.
Teknisk lösning Microsoft Dynamics 365 med ISV-lösningen Cosmo Environmental Services med modulerna Finance, Supply Chain Management och Sales. Samt Power BI.
Resultat Med en ny affärsplattform kan de redan se synergieffekter på arbetssätt, datakvalitet och uppföljning.
Stena Recycling och Fellowmind skapar förutsättningarna för en hållbar framtid med affärsplattformen Microsoft Dynamics 365. Samarbetet innebär ömsesidigt engagemang och skapar möjligheter för framtida utveckling och tillväxt.

Stena Recycling är en av Europas ledande återvinningsaktörer. De strävar efter att skapa ett cirkulärt samhälle där inget blir avfall och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, inklusive avfallsinsamling, innovativa återbrukstjänster och avancerad återvinning på industriell nivå. Dessutom arbetar Stena Recycling med cirkulära lösningar som spelar en viktig roll i omställningen mot en cirkulär ekonomi.

Vi har ett otroligt bra samarbete. Det som är bra med oss är att vi växeldrar. Vi lyssnar på varandra.

Helena Alm Lösningsarkitekt på Stena Recycling.

Fellowmind x Stena Recycling

Samarbetet började med att Stena Recycling såg ett behov av att accelerera sin digitala transformation och vände sig till Fellowmind. I ett nära partnerskap implementeras en ny affärsplattform, som innefattar flera moduler av Microsoft Dynamics 365 såsom Finance, Supply Chain Management och Customer Engagement och även Power BI. Dessutom adderas ISV-lösningen Cosmo Environmental Services som fullt integrerat i D365-plattformen adderar funktionalitet och teknologi som är speciellt anpassat för avfall- och återvinningsbranschen. Det är en komplex lösning som kräver samarbete och expertis från båda parter. Men tack vare en engagerad arbetsgrupp, en insatt ledning och tydliga gemensamma mål skapar de tillsammans framsteg i rätt riktning.

– Vi har ett otroligt bra samarbete. Det som är bra med oss är att vi växeldrar. Vi lyssnar på varandra. Det är inte så att den ena kan bättre än den andra. Däremot så vet vi vilka våra expertområden är. Stena står för affärskunskap och Fellowmind står för en stabil och hållbar lösning till Stena och det samarbetet gör vi väldigt bra ihop, förklarar Helena Alm, lösningsarkitekt på Stena Recycling.

Ett ömsesidigt partnerskap för digital transformation

Denna ömsesidiga relation mellan Stena och Fellowmind går utöver ett traditionellt kund- och leverantörsförhållande. Det är ett partnerskap där båda parter aktivt engagerar sig i att lösa utmaningar och forma en framtid där hållbarhet och digital innovation går hand i hand.

– Jag tror mycket är Stenas förtjänst då ledningen är väldigt nära sin verksamhet och det gör att man får en mycket bättre dialog. De är väldigt insatta i frågorna och intresserade och det ställer krav på oss att vara förberedda när vi vill ha till förändringar i systemet, berättar Ulf Tranesjö, projektledare på Fellowmind.

Stena betonar att Fellowmind kontinuerligt utmanar dem för att hitta optimala lösningar. Detta partnerskap leder inte enbart till en teknisk lösning utan skapar en ram för att stärka Stena Recyclings affär och öppnar upp nya möjligheter.

När vi har vår affärsplattform på plats, då kommer vi ha en modern, stabil, robust teknisk lösning som vi kommer kunna fortsätta utveckla och bygga på en lång tid framöver.

Sandra Sallander CFO på Stena Recycling

Microsoft-plattformen som en möjliggörare

Planen är att inom fem år också implementera den här lösningen i de andra länderna där Stena Recycling är verksamma och redan nu kan de se synergieffekter på arbetssätt, datakvalitet och uppföljning. Genom att nyttja hela Microsoft-plattformen så framtidssäkrar Stena Recycling sin lösning och kan utveckla den tillsammans med sina kunder allt eftersom behoven förändras.

Vi har en öppen, transparent dialog och vi vill lyckas med detta tillsammans. Det tror jag är nyckeln.

Sandra Sallander CFO på Stena Recycling

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Mondélus!