Regionfastigheter Jönköping

Regionfastigheter satsar på långsiktig systemutveckling med Fellowmind

Regionfastigheter i Jönköping och Fellowmind har under ett långt och framgångsrikt partnerskap utvecklat ett processtöd som idag används i 20 av Sveriges 21 regioner.

  • Anställda

    150+
  • Bransch

    Public sector

Utmaning Komplexa byggprojekt – sjukhusbyggnader är oftast högteknologiska lokaler.
Teknisk lösning Program för teknisk standard (PTS)
Resultat Genom processtödet i lösningen kvalitetssäkras leveransen av ändamålsenliga och hållbara lokaler.
Ett väl utformat systemstöd sparar tid och pengar genom  effektiviserade processer. Genom att använda erfarenheter från tidigare, liknande projekt får slutresultatet högre kvalitet. Systemutveckling, förvaltning och support för större verksamheter är omfattande åtaganden som kräver en engagerad IT-leverantör.

Systemstöd till 20 av Sveriges 21 regioner

Program för teknisk standard (PTS) har sitt ursprung på 1970-talet när länssjukhuset Ryhov skulle byggas i Jönköping. Tekniska och funktionella krav över sjukvårdslokalerna utformades och blev den standard vid byggnation av sjukvårdslokaler som skulle gälla, inte bara för Jönköpings län utan även för andra landsting. Under början av 2000-talet utvecklades PTS till ett webbaserat IT-stöd.

Fellowmind är systemleverantör av PTS sedan över 10 år. Leveransen innefattar utveckling, systemstöd, drift, förvaltning och support av systemet som idag används i 20 av Sveriges 21 regioner.

Kvalitetssäkrad leverans

Charlotte Bruun är utvecklingschef på Regionfastigheter i Jönköping och projektledare för PTS. Hon förklarar hur PTS fungerar:

– I planeringsfasen av ett byggprojekt diskuteras verksamhetens behov av lokaler tillsammans med en lokalplanerare. Som stöd i diskussionerna finns redan ett antal fördefinierade utrymmen i PTS, så kallade typrum, med olika egenskaper och innehåll. Typrummen blir till rumsfunktionsprogram (RFP) som beskriver funktion och krav på utrymmet i det specifika bygget och som sen ligger till grund för projekteringen.

Eftersom sjukhusbyggnader oftast är högteknologiska lokaler kan de anses vara mer komplexa än andra byggnader, exempelvis bostäder. Det handlar om energiförsörjning, hygienklasser, behandlingsbehov och så vidare. Genom processtödet i PTS kvalitetssäkras leveransen av ändamålsenliga och hållbara lokaler.

PTS Forum driver utvecklingen framåt

PTS är inte bara ett tekniskt verktyg. Det är en organisation, PTS Forum, som består av de 16 anslutna landstingen. Där bedrivs forskning på området, erfarenhetsutbyte och utveckling av systemet. Representanter från landstingen samarbetar med byggprojektledare för att ständigt förbättra systemstödet.

PTS bidrar till att vårdlokaler är funktionella för brukarna och byggda på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Vi gör det genom samverkan mellan landsting/regioner och bidrar till att utveckla vårdbyggandet i Sverige, berättar Charlotte Bruun.

Forskningsprojekt med Chalmers

Sedan 2010 har Regionfastigheter deltagit i ett par forskningsprojekt per år, resultaten arbetas in i databasen och leder till nya krav och anvisningar i PTS.

Historiskt sett bygger PTS på erfarenhet av hur hälso- och sjukvårdslokaler ska utformas, på lagar, regler och byggnormer. Men sedan 2010 jobbar vi även evidensbaserat. Just nu pågår ett samarbete med Chalmers kring psykiatrilokaler. Vi tittar på hur lokaler ska utformas för att möta psykiatrins behov för bästa vård och arbetsmiljö för både patienter och personal, berättar Charlotte Bruun.

Kulturhuset Spira byggdes med hjälp av PTS

Visionen är ett PTS Sverige. En nationell standard som på ett effektivt sätt kvalitetssäkrar och ständigt förbättra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler. Detta reducerar kostnader och förbättrar verksamheten inom alla områden.

PTS förbättrar inte bara hälso- och sjukvården. Även andra byggnationer skulle kunna effektiviseras med hjälp av PTS. I Jönköping byggdes konserthuset Spira med hjälp av PTS, fortsätter Charlotte Bruun.

Visualisering med Power BI

Planeringen framåt fokuserar på att öka kvaliteten ytterligare. Med hjälp av verktyget Power BI kan landstingens användning av PTS analyseras och visualiseras. På så sätt hittas gemensam information mellan landstingen som kan återanvändas för att öka standardiseringen; alla erbjuds samma kvalitet på sjukvårdslokaler, oavsett om man bor i Falun eller Malmö.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!