ITAB

Central dataplattform gav ITAB värdefulla insikter

ITAB är ett globalt företag som hjälper sina kunder att skapa konsumentupplevelser. De såg behovet av att samla data och insikter från sina många dotterbolag på ett och samma ställe och vände sig till Fellowmind.

  • Anställda

    2 700
  • Bransch

    Retail

Utmaning Mer integrerade och samordnade arbetsprocesser inom hela koncernen.
Teknisk lösning Fellowminds färdigpaketerade affärsanalyser: Business Insight.
Resultat Minskat manuellt arbete, mer effektiva processer och en enhetlig vy för beslutsstöd.

När ITAB såg behovet av att samla data och insikter från sina många dotterbolag på ett och samma ställe, vände de sig till Fellowmind. Genom att implementera en central dataplattform med Fellowminds färdigpaketerade affärsanalyser, Business Insight, kunde man minska manuellt arbete, effektivisera processer och skapa enhetliga vyer för beslutsstöd.

Från åtskilda bolag till samordnade och gemensamma processer

ITAB är det globala företaget som hjälper sina kunder att förverkliga sina konsumentupplevelser med hjälp av kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Företaget är en börsnoterad koncern med huvudkontor i Jönköping och verksamhet i flera länder över hela världen. Som en global aktör inom butiksinredning säljer de bland annat kassadiskar, hyllor, belysning, grindar och passagesystem.

Före 2020 drevs deras många bolag mer åtskilt men efter lanseringen av den nya strategin "One ITAB" såg ITAB ett behov av mer integrerade och samordnade arbetsprocesser inom hela koncernen.

– I och med den nya strategin såg vi ett behov av att få in data från våra olika bolag i en gemensam BI-lösning. Vi hade ingen konsoliderad data och därmed dålig översikt. Särskilt för oss på inköpsavdelningen såg vi ett behov av att få kunskap och insikter för att ta smartare och mer kostnadseffektiva beslut. Det var här Fellowmind kom in i bilden, säger Per Eklund, Head of Procurement på ITAB.

I och med den nya strategin såg vi ett behov av att få in data från våra olika bolag i en gemensam BI-lösning. Vi hade ingen konsoliderad data och därmed dålig översikt.

Per Eklund
Per Eklund Head of Procurement på ITAB

Dataplattformen kopplar samman bolag och affärssystem i flera länder

Arbetet med att samla all data från de olika bolagen var inte helt utan utmaningar. 20 verksamheter med 5 olika affärssystem skulle samlas. Varje bolag hade sitt eget arbetssätt och sina rutiner och var dessutom verksamma i 15 länder, vilket innebär att man behövde förhålla sig till olika lagar och regler.

– Att samla data kan vara en utmaning när den kommer från flera olika bolag och länder. I ITAB:s fall hade olika bolag olika affärssystem som inte pratade med varandra innan vi kom in i bilden. Det ville man ändra på, säger Paul Engström, BI Solution Architect på Fellowmind.

Fellowmind rullade ut sin förpackade Business Intelligence (BI) lösning, Business Insight, som inkluderar färdigskapade affärsanalyser för olika verksamhetsområden. ITAB valde initialt att koppla på inköp och lager. Med Business Insight fick ITAB ett stort antal färdigdefinierade nyckeltal (KPI:er) och affärsanalyser. Dessutom var det redan klart vilka data som behövde extraheras från de olika ERP-systemen, vilket förenklade kommunikationen i projektet och förkortade kraftigt tiden för implementation.

Med hjälp av Power BI gjordes sedan information från Business Insight lättillgänglig i hela verksamheten. Vilket gav ITAB möjlighet att enkelt göra samlade analyser för hela bolagskoncernen och även mer djupgående analyser för de olika bolagen i ett gemensamt verktyg.

– Vi körde en pilot på området inköp som gick bra, och sedan kopplade vi på fler verksamhetsområden. På grund av att vi är en koncern med verksamhet i olika länder och med olika affärssystem innebar det en komplexitet. Men med Fellowminds lösning kan vi integrera och överblicka allt på ett snabbt och smidigt sätt. Nu kan olika enheter se vad som händer över hela ITAB, säger Per.

Med Fellowminds lösning kan vi integrera och överblicka allt på ett snabbt och smidigt sätt. Nu kan olika enheter se vad som händer över hela ITAB.

Per Eklund
Per Eklund Head of Procurement på ITAB

Insamling av data på nolltid

Under ett års tid rullades successivt lösningen ut i 20 bolag, verksamma i 15 länder. I april 2023 var de sista bitarna på plats och den gemensamma datainsamlingen används nu i hela koncernen. Idag har ITAB ett samlat BI-system för inköp, lager och försäljning för alla sina kontor och fabriker. Tack vare systemets automatiserade funktioner och enkla gränssnitt, har man lyckats frigöra mängder av tid inom organisationen som tidigare behövt läggas på manuellt arbete.

– Innan man implementerade Business Insight ägnade ITAB:s ekonomer många timmar åt att sammanställa och skicka ekonomiska rapporter. Nu handlar det bara om en enkel knapptryckning för att direkt få en överblick. Med grafer och KPI:er i Power BI kan ITAB på daglig basis följa sin verksamhet och ta snabba beslut därefter. Det är särskilt viktigt i dagsläget när ekonomin svänger som den gör, berättar Paul.

Jag är glad och stolt över att vi verkligen nådde hela vägen fram, att vi hade ett tydligt mål och en bra struktur och såg till att allt hamnade på plats. Innan kunde det ta en månad att samla in data, nu sker det under en natt!

Per Eklund
Per Eklund Head of Procurement på ITAB

Framgången bottnar i mer än bara tekniken

Fellowminds roll i projektet var att implementera den tekniska plattformen och med bred verksamhetskompetens skapa en plattform för gemensam styrning och kontroll. För att få ett bra resultat i den här typen av projekt ligger framgången inte bara i att investera i teknik, utan i hur man utnyttjar insamlad information på bästa sätt och anpassar systemet efter verksamheten, menar Paul.

– Vårt mål är att ge våra kunder verktygen för att använda tekniken på bästa sätt och att få med hela verksamheten på tåget. I det här projektet hade vi behov av nyckelpersoner ifrån verksamheten och att vi säkerhetsställde att varje land gjorde sin hemläxa så slutresultat blev så lyckat som möjligt.

Vårt mål är att ge våra kunder verktygen för att använda tekniken på bästa sätt och att få med hela verksamheten på tåget.

Paul Engström BI Solution Architect på Fellowmind

Business Insight innebär stora möjligheter framåt

Framåt ser teamet på ITAB att de vill lära sig om hur de mer kan använda sin BI-lösning på bästa sätt.

– Vår nya BI-lösning är en enorm tillgång som jag tror att vi kan dra nytta av ännu mer framåt. För många av oss är det helt nytt att ha tillgång till den här typen av central data och jag känner mig ödmjuk inför att det får ta sin tid att lära sig hur vi kan nyttjar den på bästa sätt, säger Per.

Hitta guldgruvan i era data och maxa dess potential!

Många företag slösar onödig tid på att samla in data istället för att utnyttja den till fullo. För att fatta smarta beslut i rätt tid behöver ni högkvalitativ data, effektiv rapportering och kraftfull analys, så finns vi på Fellowmind här för er. Vi har gedigen erfarenhet av att genomföra framgångsrika datainitiativ för företag i alla storlekar och inom många olika branscher. Med rätt verktyg och stöd kan er organisation dra full nytta av era dataresurser och stärka er konkurrenskraft.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!