Comfort

Gemensam BI-plattform ger Comforts medlemsföretag bättre beslutsgrunder

Comfort är en rikstäckande kedja inom VS, ventilation, el och kyla. Företaget ville kunna ta fler datadrivna beslut och under 2021 initierade dem ett internt projekt som man kallar "Faktabaserat arbetssätt".

  • Anställda

    2 800
  • Bransch

    Trade and Logistics
  • Omsättning

    5,2 miljarder kronor

Utmaning Ville ta datadrivna beslut och lära av varandra inom kedjan.
Teknisk lösning Business intelligence.
Resultat En gemensam BI-plattform där alla medlemsföretag ligger i en och samma lösning.

Comfort är en multidisciplinär, rikstäckande kedja inom VS, ventilation, el och kyla. De erbjuder helhetslösningar med allt från material och installation till service och underhåll. De bedriver både B2B- och B2C-försäljning. Totalt består kedjan av hundratalet juridiska enheter i olika storlek.

Från magkänsla till faktabaserade beslut

Nu generaliserar jag, men hantverksföretag i allmänhet agerar fortfarande i för stor utsträckning utifrån magkänsla snarare än utifrån fakta kring hur verksamheten går.

Hans Spett IT- och logistikchef i Comforts centrala organisation

Den insikten och viljan att kunna fatta datadrivna beslut gjorde att Comfort för ett drygt år sedan initierade ett internt projekt som man kallar "Faktabaserat arbetssätt". 

Projektet "Faktabaserat arbetssätt" hade två spår. Dels att få fakta och kunskap över medlemsföretagets verksamhet, dels öka den ekonomiska kompetensen och förståelsen av ekonomi hos medlemsföretagen. Med utgångspunkt av detta började man sondera marknaden efter en partner som kunde hjälpa till att implementera en BI-plattform. Valet föll på Fellowmind och Power BI. 

– Vi började i liten skala och skapade en pilotgrupp om fem företag som tillsammans med Fellowmind fick utforma ramverket för BI-plattformen. En framgångsfaktor var att Fellowmind kunde tillsätta en konsult i projektet med controller-bakgrund och som dessutom kunde bygga rapporterna, säger Hans Spett. 

Separata databaser – men delade rapporter och insikter

Utöver de fem pilotföretagen har ytterligare tjugo medlemsföretag börjat jobba med BI-plattformen. Även om medlemmarna i många avseenden jobbar tätt ihop är det fortfarande olika juridiska enheter med olika ägarkonstellationer och de måste behandlas därefter Fellowminds ramverk för lösningen tar hänsyn till det.  

– Våra duktiga arkitekter har byggt en lösning där alla medlemsföretag ligger i en och samma lösning, trots att de har helt skilda databaser. Det gör on-boardingen av nya medlemmar väldigt effektiv, säger Fellowminds BI-utvecklare Liliya Karamatova. 

Våra duktiga arkitekter har byggt en lösning där alla medlemsföretag ligger i en och samma lösning, trots att de har helt skilda databaser.

Liliya Karamatova BI-utvecklare på Fellowmind

Trots separata databaser kan man ändå dra nytta av hela kedjans data. 

– En riktigt bra funktion är att varje medlemsföretag också kan få se hela kedjans genomsnitt för olika KPI:er. Det ger en helt annan dimension till analysen när man får kedjans snitt att jämföra sig själv med. Någon kanske upptäcker att debiteringsgraden på installatörerna är 10 procentenheter lägre än för övriga Comfort-bolag. Då kan man börja nysta i varför det är så och börja skissa på åtgärder. Det blir också enkelt för oss som jobbar centralt att hitta och lyfta fram olika goda exempel inom kedjan som kan inspirera andra medlemmar att förbättra och effektivisera sina verksamheter, säger Hans Spett. 

Incitament att harmonisera arbetssätt i ekonomisystemet

– En stor bonuseffekt vi sett med anledning av de kedjegemensamma rapporterna är att vi för första gången får incitament och förståelse bland medlemsföretagen för att harmonisera hur man arbetar i ekonomisystemet. Fyller man inte i information i ekonomisystemet så får man inte heller något utfall i rapporten. Vi har försökt harmonisera arbetssättet under flera år men det är först nu som polletten trillat ned för många, fortsätter Hans Spett.

Även om projektet redan genererat en hel del insikter så finns det mycket arbete kvar. 

  – Vi jobbar på två fronter. Dels med att få fler medlemmar ombord, dels med att fortsätta utveckla plattformen till att innefatta fler och ännu bättre rapporter, avslutar Hans Spett. 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!