PLM Group

Big Bang när PLM gick över till Microsoft Dynamics 365

PLM Group har nio verksamheter i sex länder. Under en helg skedde övergången från den gamla lösningen till den nya – överallt på samma gång.

  • Anställda

    150+
  • Bransch

    Professional Services
  • Huvudkontor

    Värnamo, Sverige

Utmaning Arbetade i flera olika fristående system som skapade oreda bland kunddata och personuppgifter, vilket var tidskrävande och mycket osäkert.
Teknisk lösning Microsoft Dynamics 365.
Resultat Microsoft Dynamics 365 – en trygg och flexibel molnlösning som hänger med i verksamhetens utveckling och behov.

PLM visste redan på ett tidigt stadium att de ville ha en strategiskt smart plattformslösning i form av Microsoft Dynamics 365. 

– I en verksamhet där behoven hela tiden förändras krävs en väldigt flexibel plattform. För oss är CRM-systemet navet och det är en av anledningarna till att Dynamics passar oss, säger Hindrik Usin, IT Manager på PLM Group.  

Dynamics 365 frigör tid och skapar underlag för hög service och nöjda kunder

PLM Group har ett stort kundfokus och det genomsyrar alla delar av verksamheten. För att kunna växa behöver kunder tas om hand, oavsett vilket stadie de befinner sig i. För att kunna ge bra service krävs kunskap och förståelse om behov, historik och potential.

Här stöttar en plattformslösning eftersom den samlar all data på en och samma plats.  

I en tid när data är så viktigt är det nödvändigt att ha en central plattformslösning som har stöd för olika typer av processer, även tredjepartslösningar.

Hindrik Usin, IT Manager på PLM Group

Genom att samla allt kan man få kontroll över verksamheten. Tekniken gör det lättare att dra slutsatser, se mönster och trender och få hjälp av Business Intelligence för att fatta rätt beslut.

Att istället arbeta i flera olika fristående system skapar oreda bland kunddata och personuppgifter och det är tidskrävande och mycket osäkert. Det finns mycket att vinna på att bygga en bra grund med en stadig plattform. 

Lyckat när rätt personer involveras tidigt i arbetet

Anders Brunmarker på Fellowmind har varit med från start och han har uppskattat samarbetet mycket:

– Det har varit väldigt roligt att få leverera en lösning med så många olika delar. PLM Group har ställt höga krav och pressat oss på rätt sätt. Jag ser det som att vi har varit på en upptäcktsresa tillsammans och så här i backspegeln har allt gått väldigt bra!  

En framgångsfaktor var att PLM tidigt i processen involverade nyckelpersoner i arbetet. Man hade dessutom en hög beslutsamhet i organisationen, och det centrala teamet var involverade från start.

PLM har investerat tid, involverat medarbetare och lagt en mycket god grund till ett bra genomförande. 

– Vi gjorde allt i en enda big bang; vi gick live i alla länder samtidigt. Och när det hände var alla insatta och överens. Det är ett råd vi vill ge till alla våra uppdragsgivare: involvera viktiga resurser tidigt och se till att skapa engagemang. Det ger en väl genomtänkt lösning och gör att man slipper hela missionsresan och arbetet med att försöka få medarbetare med på tåget i efterhandsäger Anders Brunmarker.

Fokus på hög automatisering

PLM Group säljer, som många andra, tjänster i form av konsulttimmar, licenser i form av mjukvara och produkter i form av hårdvara. Det komplicerar såklart faktureringen när konsulter ska rapportera in tid, licenser kan köpas vid ett tillfälle eller som prenumeration, 3D-skrivaren betalas vid köptillfället och support- och serviceavtal tillkommer.

Dynamics har stöd för en lösning som gör att alla delar kan hamna på samma faktura till kunden. Att automatisera den här typen av arbete sparar mycket tid för alla.  

Genom hela projektet har fokus varit på hög automatisering. Utveckling av verksamheten ska inte skapa mer admin utan frigöra resurser för utveckling av verksamheten och relationsbygge med kunder.

Att Microsoft Dynamics 365 har stöd för CRM, säljprocesser, projekthantering, abonnemangshantering och avtal, ekonomi, försäljning, inköp, fältservice, kundsupport och marknadsföring gör det till en trygg och flexibel molnlösning som hänger med i verksamhetens utveckling och behov.  

Vad händer nu?

PLM siktar högt och har alltid nya utvecklingsprojekt på gång. Fellowmind finns med som partner i att se möjligheter och finjustera och underhålla den lösning som finns på plats. 

– Vårt samarbete fungerar väldigt bra. Vi har alltid supporten nära och när vi har behov av att diskutera nya idéer finns duktiga konsulter med olika expertis!, säger Hindrik Usin. 

 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!

Guide: Rätt IT-stöd som hjälper dig att driva utveckling

Hur kan BI, AI, Machine Learning och Power Apps stötta din tillväxt?