Spinnova

Spinnova

Spinnova gör sig redo för global etablering – digitalisering och ny ERP-lösning

Det finska tillväxtföretaget Spinnova förbereder sig inför den globala etableringen av sitt innovationsarbete, genom att digitalisera sin verksamhet genom en mångsidig affärsplattform i partnerskap med Fellowmind.

  • Anställda

    ±50
  • Bransch

    Manufacturing
  • Huvudkontor

    Jyväskylä, Finland

Utmaning Övervaka och kontrollera utvecklingen i realtid och baserat på rätt information.
Teknisk lösning Microsoft Dynamics 365 Business Central & Azure.
Resultat Alla informationssystem som stödjer affärsaktiviteter samlade till ett sömlöst system.
Det finska tillväxtföretaget Spinnova kommer att revolutionera hur textilier tillverkas runtom i världen. För att förbereda sig inför den globala etableringen av sitt innovationsarbete, digitaliserade Spinnova under sommaren 2021 sin verksamhet genom en mångsidig affärsplattform i partnerskap med Fellowmind.

Utmaningar  

Spinnovas historia började 2009, när Janne Poranen och Juha Salmela studerade nanocellulosa vid VTT (ett av Europas ledande forskningsinstitut som ägs av den finska staten) och undersökte huruvida träfiber skulle kunna spinnas till textilfiber på samma sätt som en spindel spinner en väv av protein. Efter att ha konstaterat att det faktiskt skulle vara möjligt, grundade de Spinnova år 2014, där de även patenterade tillverkningsprocessen till en validerad teknikplattform.  

Den produktionsteknik som ligger till grund för den nya, revolutionerande SPINNOVA®-fibern, gör det möjligt att tillverka fibern av en mängd olika råvaror utan upplösning eller andra skadliga kemikalier. Den patentskyddade SPINNOVA®-fibern genererar inget avfall, inga biprodukter och inga mikroplaster.  

”Koldioxidutsläppen från den fibertillverkning vi har utvecklat är omkring 65 % lägre än utsläppen från bomullsproduktion – från dess odling, till tillverkningen av fibern, och betydligt lägre än från tillverkningen av polyester och viskos”, säger Sanna Haavisto, Information Solutions Manager vid Spinnova. De material som företaget utvecklat är dessutom biologiskt nedbrytbara och helt återvinningsbara.  

Nu när teknikplattformen har använts med gott resultat vid företagets pilotproduktionsanläggning i industriell skala i Jyväskylä i Finland, ska Spinnova inleda fasen för global etablering. För detta ändamål bygger företaget för närvarande sin första kommersiella anläggning i Finland, och denna väntas färdigställas i slutet av 2022. ”Vårt mål för fibern är att skala upp den årliga kapaciteten globalt till en miljon ton om 10–12 år”, tillägger Sanna Haavisto gällande produktionens omfattning i framtiden.  

För att göra det möjligt för Spinnovas anställda att övervaka och kontrollera den växande verksamheten i realtid utifrån rätt information har vi – i samarbete med företaget – konstruerat en komplett affärssystemlösning som baseras på Microsoft Dynamics 365 Business Central och Azure Technologies.  

Titta på videon om Spinnova-samarbetet för mer information:

Strategi  

I Spinnovas fall var skalbarhet en nödvändig förutsättning för konstruktionen av affärssystemet eftersom det, i och med den snabba tillväxten, fortsättningsvis måste kunna anpassas på ett flexibelt sätt till Spinnovas framtida behov.  

Av alla de systemleverantörer vi träffade var det enbart Fellowmind som kunde leverera det nya affärssystemet så snabbt som vi behövde. Genom ett bra samarbete i effektiva workshoppar, lyckades vi tydliggöra den lägsta kravnivån och de nyckelprocesser som gjorde att vi kunde komma i gång. Sedan dess har vidareutvecklingen varit enkel, och vi inför hela tiden nya funktioner när behov uppstår.

Sanna Haavisto, Information Solutions Manager, Spinnova

I den första fasen omfattar den totala lösningen kontroll av den ekonomiska förvaltningen samt försäljning, inköp, lagerhantering och projektledning. ”För närvarande använder vi affärssystemet främst för införande av den teknik som behövs för den fabrik som är under konstruktion. Det var jättebra att vi snabbt kunde utnyttja projektfunktionerna i lösningen specifikt för detta projekt. Vi har många underleverantörer och ett omfattande samarbetsnätverk. Med Azure-verktygen kan vi enkelt bevilja åtkomst till systemet för våra partners. Alla nödvändiga uppgifter, även de tekniska ritningarna, länkas till affärssystemet, och vi kan på så vis leda detta viktiga projekt med rätt information”, säger Sanna Haavisto.  

Lösningen förser Spinnovas personal med information i realtid, vilket bland annat gör det möjligt att tillhandahålla bättre och mer proaktiv kundservice i framtiden. Samma information behöver inte anges på många ställen, utan det räcker med att göra det en gång. Därefter finns informationen tillgänglig för alla Spinnovas anställda och partners på rätt plats, i rätt tid och på vilken enhet som helst.  

”Dynamics 365 Business Central har de gränssnitt och anslutningar som krävs, och det behövs ingen specialanpassning eller skapande av separata gränssnitt. Nästa steg är integrering med systemet för 3D-design. Vårt ambitiösa mål är att ha en direktlänk till en 3D-ritning av ett föremål i affärssystemet, till exempel en fabrikstank, som visar var i fabriken som tanken finns. Det omvända gäller också: i programmet för 3D-design kan man, genom att klicka på tanken, kontrollera i affärssystemet huruvida tanken redan har beställts och när leveransen kommer att ske”, säger Sanna Haavisto.  

Samtidigt gör lösningen det möjligt för Spinnova, som nyligen har börsnoterats, att skapa effektiv rapportering, ge nödvändig insyn i processerna, och underlätta planeringen och övervakningen av verksamheten i dess helhet. Tack vare lösningen har Spinnovas anställda möjlighet att sköta sina uppgifter med rätt information i alla skeden av processen. Vid behov kan de reagera snabbt på avvikelser, samt automatisera många steg som tidigare sköttes manuellt.  

Spinnovas lösning baseras på molntjänsten Microsoft Azure, som förser företaget med en säker och tillförlitlig grund för affärssystemet. Rapporteringen med Spinnovas anställda utvecklas med Power BI-verktyg. Samtidigt digitaliserade vi även företagets försäljnings- och inköpsfakturor.  

”Vi har tidigare genomfört våra produktutvecklingslösningar med Power BI och Power Apps, och vi kan nu fortfarande dra nytta av samma lösningar på ett smidigt sätt. Det är effektivt och enkelt när både uppgifter om produktutveckling och uppgifter om införande av teknik finns på samma plattform”, säger Sanna Haavisto.  

Resultat  

Affärssystemlösningen, som konstruerades i samarbete med Fellowmind, förenade de informationssystem som understödjer Spinnovas verksamhet till en enda, sömlös enhet. Spinnovas anställda kan nu, tack vare lösningen, övervaka och kontrollera verksamheten i realtid utifrån rätt information. Lösningen integrerade även interna operativa och kontrollrelaterade processer, till exempel projektledning för införandet av teknik på den färdigställda anläggningen.  

Spinnova har ett omfattande samarbete med ledande textilvarumärken såsom Adidas och Marimekko samt sina branschpartners. Detta i syfte att globalisera SPINNOVA®-textilerna världen över. Affärssystemlösningen håller ett öga på företagets framtid och utgör en utmärkt grund som är tillräckligt flexibel och skalbar för att uppfylla framtidens affärskrav, och fungerar sömlöst med andra Microsoft 365-verktyg.  

Det mest värdefulla i samarbetet med Fellowmind var experternas stora förståelse för vår situation och våra viktigaste behov. Vi slapp plöja genom tabeller med hundratals rader för olika krav. I stället kunde vi utbyta tankar kring våra behov med Fellowminds experter, som i sin tur hittade rätt strategi för projektet och förverkligade det.

Sanna Haavisto, Information Solutions Manager, Spinnova

Vill du veta mer?

Har du några frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Roos!

Spinnova –  Sustainable textile materials, naturally 

Spinnova förändrar hur textilier tillverkas världen över. Spinnova, som är baserat i Finland, har utvecklat en banbrytande teknik för att tillverka textilfiber av trä eller avfall, till exempel läderavfall, textilavfall eller livsmedelsavfall – helt utan skadliga kemikalier.  

Den patenterade SPINNOVA®-fibern genererar varken avfall, sidoströmmar eller mikroplaster, och släpper ut minimalt med koldioxid och använder minimala mängder vatten.  

SPINNOVA®-materialen är biologiskt nedbrytbara och cirkulära. Spinnova försäkrar sig att enbart använda hållbara råvaror, som till exempel FSC-certifierat trä och avfall.  

Spinnova har erhållit utmärkelser från till exempel Fast Company, ISPO, Scandinavian Outdoor, ANDAM, Monocle och Marie Claire UK.  

Spinnovas aktier (SPINN) är noterade på Nasdaq Helsinki First North Growth Market.  

SPINNOVA® webbplats: www.spinnova.com  

Webbplats om företaget och för investerarrelationer: www.spinnovagroup.com