Panduro Hobby

Panduro stimulerar till kreativitet i hela Norden – Bison hjälper till

Bison har varit i drift som Panduro Hobbys affärssystem sedan 2003. I takt med Panduro Hobbys expansion har Bison ständigt vidareutvecklats för att möta nya behov i Panduros verksamhet.

  • Anställda

    250
  • Bransch

    Trade and Logistics
  • Huvudkontor

    Malmö, Sverige

Utmaning 3 000 nya produkter om året kräver en stor mängd data som på ett snabbt, smidigt och lättöverskådligt måste kunna samlas in, registreras och säkerställas.
Teknisk lösning Bison.
Resultat Skräddarsydd lösning efter unika behov med ett fullständigt systemstöd för processer för introduktion av nya artiklar.

Panduro Hobby är Nordens ledande distributör av hobbymaterial med ett sortiment på mer än 9 000 produkter. Distributionen sker via egna butiker, återförsäljare, postorder och genom grossistverksamhet. Med en unik bredd av produkter erbjuder Panduro Hobby inspiration för kreativt skapande till hela Norden.

Bison har varit i drift som Panduro Hobbys affärssystem sedan 2003. I takt med Panduro Hobbys expansion har Bison ständigt vidareutvecklats för att möta nya behov i Panduros verksamhet.

Trendiga hobbyprodukter till folkhemmet

En av nycklarna till Panduro Hobbys framgång är förmågan att känna av trenderna. Genom konstant produktutveckling och kompetent inköpsarbete förnyar man sitt sortiment flera gånger per år så att det alltid känns fräscht, intressant och trendigt.

Nya möjligheter med Bison

Varje år byts drygt 3 000 produkter i sortiment ut och ersätts med nya. Vägen från idé till säljbar produkt innebär att en stor mängd data i form av texter, klassificeringar, inköpspriser, lagerstyrningsparametrar och försäljningspriser måste registreras i affärssystemet.

Man måste på ett snabbt, smidigt och lättöverskådligt sätt samla in och registrera informationen. Dessutom behövs ett system för att säkerställa att all artikeldata är korrekt och komplett inför lanseringsstarterna som sker periodiskt under året.

Bison kortar ledtiderna

Tack vare Bisons flexibla struktur har Fellowmind kunnat ta fram en applikation direkt anpassad efter Panduros önskemål för att samla all väsentlig information kring artiklar på ett och samma ställe. Genom en rollbaserad behörighetsstruktur fördelas ansvaret för artikeldatan. Artikeldata som tidigare underhållits i andra system konsoliderades till Bison som fick bli ägare av all artikeldata. Resultatet blev att Panduro Hobbys inköpare nu kunde registrera all artikeldata i samma system och därmed få bättre överblick över hela processen.

Med de nya funktionerna i Bison har vi fått en skräddarsydd lösning efter våra unika behov. Vi har nu ett fullständigt systemstöd för vår process för introduktion av nya artiklar. Tiden från idé till säljbar produkt i våra butiker är avsevärt kortare och kvaliteten på vårt registerarbete har ökat.

Rickard Kemfors, VD Panduro Hobby

– Vi behövde en systemlösning som speglade våra nya processer för lansering av nya artiklar i Panduros sortiment. Vår målsättning var att höja kvaliteten på våra artikeldata och samtidigt korta ledtiden, det vill säga tiden från att vi tagit beslut om att en artikel ska ingå i sortimentet tills dess att den är sälj- och leveransbar. Med de nya funktionerna i Bison har vi fått en skräddarsydd lösning efter våra unika behov, berättar Rickard Kemfors, VD på Panduro Hobby.

Han fortsätter:

Vi har nu ett fullständigt systemstöd för vår process för introduktion av nya artiklar. Tiden från idé till säljbar produkt i våra butiker är avsevärt kortare och kvaliteten på vårt registerarbete har ökat. Med våra korta ledtider kan vi nu arbeta med en betydligt längre tidshorisont i vårt planeringsarbete. Fellowmind har installerat och utvecklat Bison på ett sätt som skapat mycket effektiva rutiner. Vi har uppnått våra mål med råge, berättar Rickard.

Kort om Bison affärssystem

Bison är ett komplett affärssystem på plattformen IBM i för företag verksamma inom handel, grossist eller postorder. Förutom moduler för ekonomi, order, lager, fakturering och inköp har Bison stöd för bland annat e-handel och BI (Business Intelligence). Bison ägs och utvecklas av Fellowmind.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom partihandel och färskvarubranschen. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Jens Mattsson!