Ale Kommun

Ale kommun – bättre samarbete med Dynamics 365

Ale kommun behövde förenkla sin ärendehantering och IT-support. Lösningen blev Microsoft Dynamics 365 som gjorde arbetet och vardagen smidigare för medarbetarna på kommunen.

  • Anställda

    2500+
  • Bransch

    Public sector

Utmaning Ineffektivitet i arbetsstrukturen – behövde en översyn av ärendehantering och IT-support.
Teknisk lösning Microsoft Dynamics 365.
Resultat Ett fungerande ärendehanteringssystem som är lätt att integrera med övriga processer.
När Ale kommun identifierade ineffektivitet i arbetsstrukturen kom de fram till att vad som behövdes var ett enkelt komplement för ärendehantering och IT-support. Det krävdes verktyg och lösningar som gjorde arbetet och vardagen smidigare för medarbetarna på kommunen. Med Microsoft Dynamics 365 som lösning strävar Ale kommun nu efter att kunna hjälpa fler på kortare tid, och samtidigt bli proffsigare i arbetet, såväl internt som externt.

Om uppdraget

Ale kommun ville ha en samlad enhet som kunde lösa många problem, samtidigt som systemet behövde kännas tryggt för medarbetarna så att kommunen kan jobba i det långsiktigt. Att Dynamics 365 är en enhetlig lösning som kan lösa många problem var kanske den största anledningen till att valet föll på just det systemet.

När man köper in ett system så är det ofta någon enstaka funktion som man egentligen vill åt, och som är riktigt bra. Dynamics är en helhetslösning som är bra på de mesta och kan täcka många behov.

Per Persson, e-strateg Ale kommun

Resultat & affärsnytta

Idag är det många verksamheter i kommunen som har ett fungerande ärendehanteringssystem, så att man kan hantera flera processer samtidigt. Om en medarbetare på kontoret är sjuk eller av någon annan anledning inte på plats en dag så kan en kollega enkelt hantera dennes ärenden – och de slipper bli liggandes.

Ale kommun ser dessutom stora fördelar med att använda ett system som är kompatibelt med Office 365, och därmed lätt att integrera med övriga processer. I dagsläget använder alla på IT-avdelningen Dynamics 365 och upplever det som smidigt och bra.

Fellowmind som leverantör

Att kommunen valde Fellowmind som systemleverantör är de mycket nöjda med. En av fördelarna är att all utveckling görs tillsammans och att den kontinuerliga kontakten ofta sker öga mot öga då det fysiska avståndet mellan kontoren är kort.

Vi har lärt oss att prata samma språk, och det är då samarbetet fungerar bra med en leverantör. Vårt samarbete har dessutom blivit mycket bättre internt på kommunen!

Per Persson, e-strateg Ale kommun

Framtidsutsikt

Trots att inga mätningar gjorts varken innan eller efter Dynamics 365 implementerades i verksamheten talar resultatet sitt tydliga språk. Ale IT har högt förtroende för sina medarbetare och tack vare bra service har man lyckats göra nöjdhetsmätningar som visar mycket goda resultat. Medarbetarna på Ale kommun är rörande överens om att ärenden hanteras snabbare och bättre tack vare Dynamics 365.

Ale Kommun är en mycket spännande kund för oss och projektet som vi levererat innehåller en effektiv kundservicelösning tillsammans med Dynamics-portalen där ”self-service” är en viktig del. Nu rullar vi ut lösningen till fler avdelningar och ser fram emot lika bra samarbete framöver.

David Axelsson, Fellowmind

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!