Fors effektiviserar sina projekt med Dynamics 365 Project Operations

Fors A/S anförtrodde Fellowmind att hantera och ansvara för implementeringen av projektledningsplattformen Project Operations. Implementeringen ska ge en bättre överblick över projektportföljen och effektivisera projektprocessen.

Det danska företaget Fors stöttar samhällsnyttiga funktioner på Västsjälland. De har över 300 pågående projekt som omfattar installation av fjärrvärme, renovering av avlopp och vattenledningar samt drift av reningsverk. Det är komplexa byggprojekt som kräver noggrann planering och omfattande samordning av resurser, och som har blivit allt mer tidskrävande och svåra att få en överblick över. 

– Vi har tidigare lagt mycket tid på att förmedla information uppåt i företaget, vilket både är tidskrävande och tar fokus från det verkliga projektet. Med den framtida implementeringen förväntar jag mig att snabbt och enkelt kunna komma åt information om pågående projekt från olika avdelningar och grupper, berättar Søren Baungaard Sørensen, projektchef på Fors. 

Projektledarna glömdes bort i processen 

Fors har tidigare implementerat Dynamics 365 som affärssystem. Det var till stor nytta för ekonomiavdelningen, men det gjordes ingen större skillnad för projektledningen. Projektledarna på Fors fick fortfarande lägga mycket tid på att använda och uppdatera olika Excel-filer med information till ledningen

Vi ville ha ett system som kunde ge oss en överblick över projektens ekonomi och resurser, men det var mer ett system för ekonomer, och projektledarna glömdes bort i den processen

Søren, projektchef på Fors

Tack vare den nya implementeringen kan projektledarna nu komma åt fler funktioner som låsts upp i Dynamics 365. 

– Nu finns det fler processer i Dynamics 365. De två systemen kan kommunicera med varandra, vilket gör det snabbare att komma åt information, eftersom man inte behöver byta mellan två system. Med den här implementeringen var det viktigt för mig som projektchef att hitta ett system som kunde hjälpa mina projektledare och underlätta deras vardag. Det tycker jag att Project Operations-systemet gör, genom att bland annat skapa en överblick, tillägger Søren. 

Ett dynamiskt system som hjälper användarna 

Den stora överblicken bidrar på många sätt. För att kunna svara på frågor om överskridna tidsplaner eller budgetar måste du vara medveten om utmaningarna i de enskilda projekten. Med lösningen Project Operations kan Fors enklare och snabbare upptäcka eventuella fallgropar i de många pågående projekten. Förmågan att fånga upp problem redan i början kan ha en märkbar effekt på kvaliteten hos det färdiga arbetet. 

Jag tror att vi får ett bra och dynamiskt system som kan konfigureras som vi vill. Vi är inte låsta vid den här lösningen. Jag tycker Fellowmind har varit uppmärksamma på våra önskemål och behov, och de har haft kompetensen att förverkliga dem. IT-system ska hjälpa användarna i deras vardag, och det tror jag att vi har uppnått med den här implementeringen, avslutar Søren. 

Om Fors 

Fors har cirka 180 anställda som levererar vatten och fjärrvärme, renar avloppsvatten, hämtar avfall och driver återvinningsplatser. Totalt når de 190 000 kunder varje dag med en eller flera av deras produkter. Fors värderar sina kunder högt och strävar efter att bli den allmännyttiga leverantör som skapar den bästa kundupplevelsen. 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Mondélus!

Fler kunder från byggbranschen

Upptäck fler kundcase arrow right