Radiator VVS

Radiator VVS tog kontroll över sin verksamhet med hjälp av 4PS Construct

Ett målmedvetet effektiviseringsarbete som fokuserade på huvudprocesser där de involverade personalen, mynnade ut i en helhetslösning som hjälper Radiator att ha kontroll över sin verksamhet.

  • Anställda

    500+
  • Bransch

    Construction
  • Huvudkontor

    Örebro, Sverige

Utmaning Tidigare lösning saknade funktionalitet för uppföljning och rapportering samt krävde mycket manuell hantering.
Teknisk lösning 4PS Construct.
Resultat Ett automatiserat flöde och ett inköpssystem som är tätt integrerat med 4PS.

Radiator VVS Aktiebolag grundades 1924 och har sedan dess arbetat med projekt inom VVS och rörinstallationer, med fastighetsägare, förvaltare, industri, företag och offentlig verksamhet som kunder.

Allt eftersom Radiator expanderade med fler kontor och bolag växte behovet av att se över affärsstödet. Deras tidigare lösning saknade funktionalitet för uppföljning och rapportering. Dessutom krävde många processer manuell hantering och man hade ingen överblick av projekten.

Valet föll på verksamhetssystemet 4PS Construct, en helhetslösning för branschen som bygger på Microsofts affärssystem Dynamics 365 Business Central.

4PS är lättarbetat och vi får in rätt information på rätt plats vilket ger oss full kontroll över vår verksamhet. Det är en stor investering att byta affärssystem men jag gissar på att investeringen i 4PS är betald på mindre än ett år. Så mycket bättre ordning har vi fått. Nu vet vi vad vi tjänar på varje order, det hade vi inte koll på tidigare.

Mikael Eliasson, VD Radiator VVS

Automatiserade flöden ger full kontroll över verksamheten

Idag sköter Radiator sin projektprocess med utgångspunkt i verksamhetssystemet 4PS Construct. Projekt skapas med en budget och betalplan att göra lyft från allt eftersom projektet fortskrider. Kostnader i form av leverantörsfakturor och tidrapporter kopplas till projektet. Produktionspersonalen matar in prognoser på månadsbasis, vilka ligger till grund för den successiva vinstavräkningen. Genom hela projektet har projektledarna full kontroll och överblick över hur projektet går.

Inköpsprocessen utförs i inköpssystemet Symbrio som är tätt integrerat med 4PS. Flödet är idag helt automatiserat till skillnad från tidigare då processen krävde manuell hantering.

För mindre och kortare jobb används serviceorderhanteringen i 4PS, för vidarefakturering av kostnader med påslag eller från prislista.

Radiator nyttjar många fördelar med ett affärssystem utvecklat för installationsbranschen.

Engagerad personal och nära samarbete med partner viktigt

Bakom framgången med ett lyckat implementationsprojekt ligger mycket hårt jobb och det krävs engagemang från hela företaget. Radiator har från första stund fokuserat på produktionsavdelningen och involverat dem i projektet. Nyckelpersoner från produktion har fått vara med och ställa krav och utvärderat lösningar.

Samspelet och dialogen med partnern är också en viktig faktor för att projektet ska lyckas.

Vi gör affärer med människor. Visst är systemet viktigt men har man inte rätt personer på andra sidan bordet kan man ändå inte bygga någonting tillsammans, avslutar Mikael.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!