4PS Construct

Vill du få kontroll över dina projekt? Med ett system som förstår din verksamhet och samlar all information på ett ställe kan du agera och effektivisera där det behövs.

Ett system som förstår din verksamhet

Det säger sig själv att ett system funkar allra bäst om det är utvecklat och anpassat efter verksamheten det skstötta. 4PS Construct är precis det för dig som jobbar med projektledning för bygg, service och installation. Det ger dig ett heltäckande affärssystem som samlar information från alla delar av projektet och uppdaterar det i realtid.

“4PS är lättarbetat och vi får in rätt information rätt plats vilket ger oss full kontroll över vår verksamhet.”

Mikael Eliasson, VD Radiator VVS 

Minska risken för fel

När du minskar den manuella hanteringen av information minskar du även risken för fel på vägen. För att inte tala om möjligheten att effektivisera arbetet såväl inom projektledningen och ekonomiavdelningen som ute på fältet.

Det här får du med 4PS Construct

  • Ekonomi och verksamhetsfunktioner I ett och samma affärssystem
  • Alltid tillgång till den senaste funktionaliteten
  • Gemensamma portaler som underlättar samarbete, kontroll och informationsdelning
  • Skalbar lösning med ett fast pris per användare och månad

Med 4PS Construct får du ett affärssystem med full funktionalitet och stöd för de omfattande regelverk och normer som gäller inom bygg, installation och service.

I affärssystemet ingår CRM, kalkyl, anbud, budget/prognos, inköp, projektplanering, tidrapportering, dokumenthantering samt ekonomi och finans.

I affärssystemet finns också olika portaler som inte bara underlättar samarbetet inom din organisation, utan även för underentreprenörer och övriga externa parter i projekten.

4PS för bygg, service och installation

Välbeprövad projektmodell

Från analys till förvaltning och support. alla våra projekt arbetar vi utifrån en etablerad och väl genomarbetad projektmetodik. Vi hjälper dig steg-för-steg från behovsanalys till färdig implementation, med handfast stöd genom både driftstart och övergången till löpande förvaltning 
 
Vi utgår från standardprodukten 4PS Construct och skräddarsyr kompletterande integrationer, rapporter, utbildning av super-users etc. Allt för att du ska känna dig trygg med ditt nya affärssystem.

Kontakta oss

Vi gissar att du står inför en utmaning. Att du söker rätt människor att jobba med. Att du vill komma vidare på något sätt. Oavsett hur det ligger till så lyssnar vi gärna. Hör av dig!

Kontakta oss