Data Science & Machine Learning

När vi utformar AI och Machine Learning sätter vi människan i centrum. Din organisation har sedan möjlighet att förbättra verksamheten och få kontakt med kunder.

Organiserad Machine Learning

Machine Learning har många potentiella tillämpningar inom olika branscher. Det klarar av uppgifter som sparar dig och din verksamhet mycket tid. AI kan ta hand om uppgifter som:

  • att analysera och övervaka stora mängder data
  • att automatisera repetitiva, tidskrävande uppgifter
  • att upptäcka avvikelser i stora datamängder eller i automatiserat beslutsstöd

Att förstå processen

Åh, vilka möjligheter! AI och Machine Learning håller snabbt på att bli normen inom alla branscher. Faktum är att användningen förväntas skjuta i höjden.Ser du ännu inget verkligt affärsvärde och behöver du hjälp? Vi är väl insatta i att släta ut alla faser inom AI- och Machine Learning-processen.

För oss handlar det om att lägga fokus vid arbete som är tidskrävande. Det innebär att AI fokuserar på områden där repetition kan ge störst värde och då handlar det vanligtvis om organisationens kärna: logistik, planering och prognoser.

Mattias Gröndahl
Mattias Gröndahl  Affärsutvecklare BI - Fellowmind

Utnyttja datavetenskap

Du kan överlåta dina repetitiva uppgifter till högpresterande AI. Vi anser att AI utmärker sig inom komplicerat och tidskrävande arbete och det minimerar även risken för mänskliga misstag avsevärt.

Vad som verkligen spelar roll

Det handlar om att förbättra kärnverksamheten tyst men meningsfullt. Låt oss hjälpa dig med AI och Machine Learning-projekt inom marknadsföring, försäljning, hantering av försörjningskedjan, logistik och finans.

Framgång med automatiserat stöd

Har du en bra AI-utmaning för oss? Fantastiskt! Vi undersöker och löser de mest relevanta problemen för att tillämpa AI i dina kärnprocesser. Från strategisk konsultverksamhet hela vägen till operativa produktionslösningar och hanterade tjänster.

Alltid med dig i åtanke

AI finns överallt och det är en integrerad del av allt vi gör. Från kundspecifika projekt till vår egen utvecklade portfölj av färdiga AI-lösningar och tillgångar. Vårt erbjudande får igång dina automatiserade processer snabbt.

Managed Services

Vill du öka säkerheten för din digitala verksamhet? Vi förstår ditt behov av flexibilitet och vikten av en verksamhet utan störningar.

Kontakta oss

Vi gissar att du står inför en utmaning. Att du söker rätt människor att jobba med. Att du vill komma vidare på något sätt. Oavsett hur det ligger till så lyssnar vi gärna. Hör av dig!

Kontakta oss