Data Control med Master Data Management

Masterdatan är verksamhetens mest värdefulla tillgång. Med MDM ser du till att kvaliteten och förvaltningen av data fungerar optimalt.

Vad är Masterdata Management (MDM)?

MDM handlar om att ta all data i din verksamhet, från olika system och källor, och samla ihop till en korrekt datapunkt. Det ger dig tydligare beslutsunderlag, enklare förvaltning och viktigast av allt - ökad datakvalitet. En effektiv informationshantering skapar direkt affärsnytta i din verksamhet.

Vi på Fellowmind  har jobbat med MDM i många år. Vi har hjälpt många kunder att utvärdera behov, implementera bäst lämpat MDM-system och kvalitetssäkra informationen. Våra kunder får större konkurrenskraft tack vare ökad kunskap om sin verksamhet, förenklad förvaltning av IT-landskap och effektivare administration när felaktig data tvättas bort.

Master Data Management.JPG

Data Control i 7 steg

En av de viktigaste tillgångarna i ett företag är information. De flesta företag genererar mycket data vilket gör Master Data Management till en kritisk framgångsfaktor för alla verksamheter.

MDM 7-Steps är vår metod för att hjälpa dig att ta kontroll över din information. Vi delar upp stegen i tre faser.

Fas 1: Hälsokontroll (Förstudie/krav) 

  1. Definiera: Tareda på informationsbehovet och omfattningen på projektet.
  2. Analysera:Undersöka befintlig datakvalitet 
  3. Utvärdera: Taredapå hur detta påverkar verksamheten. Alternativa MDM-system

Fas 2: Införande 

  1. Implementera:Införa valt MDM-system 
  2. Förhindra:Förutse och förhindra framtida kvalitetsproblem 
  3. Rätta/tvätta:Kvalitetssäkra befintlig data

Fas 3: Förvalta 

  1. Förvalta

Kontakta oss

Vi gissar att du står inför en utmaning. Att du söker rätt människor att jobba med. Att du vill komma vidare på något sätt. Oavsett hur det ligger till så lyssnar vi gärna. Hör av dig!

Kontakta oss