Leverantörsportal

Leverantörsportalen är en applikation som integreras med ditt affärssystem och skapar en gemensam kontaktyta till dina leverantörer. I applikationen hanteras kommunikation och administration för era inköpsordrar och leveranser, vilket effektiviserar processen för alla inblandade.

Varför en leverantörsportal?

Trots ökad digitalisering av våra administrativa flöden upplever många företag att den förväntade effektiviseringen är låg eller obefintlig. Så fort minsta avvikelse uppstår faller vi tillbaka i gamla hjulspår och skickar mejl och ringer samtal för att lösa problemet. Det blir snabbt en tungrodd administration med dålig spårbarhet. Känner du igen dig? Då är leverantörsportalen något för din verksamhet.

En automatiserad inköpsprocess frigör tid från administration – tid som kan läggas på mer långsiktigt och strategiskt arbete. Med leverantörsportalen behöver ni inte längre manuellt registrera bekräftelser och information om era ordrar. För leverantörerna blir det också enkelt; de kan uppdatera informationen på ett enda ställe varpå onödiga mejl och telefonsamtal kan undvikas.

Leverantörsportalen är ett bra alternativ, eller komplement, till fullskaliga EDI-lösningar. Har ni eller era kunder inte möjlighet att integrera med EDI är leverantörsportalen en möjlig väg, därför kallar vi den ibland även för Webb-EDI.

Vi har gått från ett helt manuellt till ett, i det närmaste, helautomatiskt orderflöde.

Mattias Hällgren Head of Business Applications på Etac

Funktioner i leverantörsportalen

Inköpsavdelningen och era leverantörer får full kontroll på ordrar och leveranser, minskar sin administration och kan i stället fokusera på avvikelser. Den insparade tiden kan de lägga på mer strategiska frågor. 

Funktionerna i leverantörsportalen täcker in:

  1. Orderstatus och bekräftelse
  2. Leveransdatum och leveransavisering
  3. Delleveranser
  4. Historik
  5. Ändringslogg
  6. Prognoshantering och visualisering
  7. Kommunikation kring ändringar i ordrar och leveranser
  8. Portalen integreras mot era verksamhetssystem (ERP, BI, dokumentsystem)

Nyanställning eller IT-investering?

Är arbetsbördan på inköpsavdelningen för tung? Funderar ni på att utöka personalstyrkan med ytterligare en individ på inköpsavdelningen? Innan ni tar det beslutet tycker vi att ni borde undersöka om en leverantörsportal skulle kunna vara en bättre investering. Vi hjälper er gärna att räkna och bygga ett business case.

Kundcase: Förenklat inköpsarbete med en leverantörsportal

Etac AB erbjuder produkter till människor med nedsatt rörelseförmåga. Orderhanteringen är en stor arbetsbelastning och därför har de tagit hjälp av Fellowmind för att bygga en leverantörsportal.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!