Planning & Forecasting

Organisera samarbetet och få full kontroll över styrning och uppföljning mot målen. Det gör den omständliga budgetprocessen snabbare och kvalitetssäker.

Planera tillsammans

Budget- och prognosarbetet ofta en tidskrävande process som måste bli rätt. Nycklarna till framgång för en smidigare bokslutsprocess handlar mycket om att effektivt kunna samarbeta med gemensam aktuell information som underlag. Vi brukar kalla det ”one single truth”.

För att kvalitetssäkra datat behövs även möjlighet för styrning och uppföljning mot mål på alla nivåer i verksamheten. Men med ett planeringsverktyg som Effectplan kommer arbetet att gå betydligt snabbare med större noggrannhet. Ni får snabba insikter och kan genomföra resultatförbättrande åtgärder, samt hålla en löpande verksamhetsuppföljning framåt.

"Resultatet är fantastiskt! Vi sparar enormt mycket tid och kan fokusera att analysera informationen istället för att samla in och kontrollera den.”

Lars Bergh, ekonomichef  Elgiganten Logistik AB

Övervinn utmaningarna

Vi förstår att bokslutsprocessen innebär många utmaningar för dig som ska utföra den. Ofta är bara insamlingen av data mycket tidskrävande och informationsbearbetningen tar fokus från analys och förbättringsarbete.

Dessutom kan avsaknaden av sambetsverktyg, eller komplicerade systemmiljöer spä på ett bristande engagemang i verksamheten. Allt detta påverkar såklart resultatet och det finansiella planeringsarbetet blir lidande i längden.

Effectplan konsoliderar redovisningen enkelt och möjliggör verksamhetsstyrning på alla nivåer. Du slipper att lägga tid på att söka information och värdera kvaliteten, utan håller dig alltid uppdaterad med vitala data från exempelvis aktuella inköpsorder, historik i händelselogg, prognoser m.m. Dessutom kan du enkelt använda kommunikationskanalerna som en gemensam kontaktyta mot såväl leverantörer som medarbetare, allt för att samla och hålla en enhetlig och aktuell sanning för datat.

Planning & Forecast.JPG

Sätt upp det på tavlan!

Gör upp en plan på en tavla och tilldela uppgifter som du enkelt kan bocka av, lägga till eller ta bort uppgifter efterhand.

Planering 

 • Inmatningsformulär anpassade för olika användare 
 • Automatfördelning och fördelningsnycklar 
 • Workflow med fördefinierade processteg 
 • Administration 
 • Dynamisk startsida beroende på användare

Rapportering

 • Automatiska underlag till koncernrapporteringssystem 
 • Underhålls via webbapplikation 
 • Snabb överblick av resultat 
 • Drilldown för förklaring av avvikelser 
 • Olika valutakurser för olika prognoser 
 • Automatisk omräkning till koncernvaluta

Effectplan är ett webbaserat verktyg där underhåll såsom behörigheter, dimensioner, arbetsflöden, användare, uppskapande av formulär samt inmatning av budget och prognosvärden sker via en webbläsare.

Applikationen innehåller en egen rapportgenerator som ger möjlighet att skapa upp analyser och rapporter i en mängd olika verktyg, t.ex. Excel, Power BI och Qlikview. Analyserna skapas upp genom drag och släpp i dessa verktyg.

Business Performance Management

Effectplan möjliggör en effektiv drivarbaserad planering. För att kunna styra mot plan och hantera avvikelser effektivt behövs utfall ned på samma nivå och möjlighet att med enkelhet skapa uppföljningar och dashboards. I kombination med Business Insight får du en plattform som är oberoende av ERP och skapar utfallsuppföljning inom olika områden, såväl som möjliggör en effektiv drivarbaserad styrning av verksamheten. Det kan ge svar på frågor som ”varför är marginalen lägre den här månaden jämfört med prognos?”.

Kontakta oss

Vi gissar att du står inför en utmaning. Att du söker rätt människor att jobba med. Att du vill komma vidare på något sätt. Oavsett hur det ligger till så lyssnar vi gärna. Hör av dig!

Kontakta oss