Genomtänkt systemintegration är en konkurrensfördel

Nyckeln till effektivare systemstöd och ökad digitalisering.

Varför behövs en strategi för systemintegration?

Att skapa integrationer mellan olika applikationer och system är idag en självklarhet för de flesta verksamheter.  Systemintegration är nyckeln till att skapa en fungerande IT-struktur med ordning och reda, utan applikationsberoenden.

Genomtänkta och väldesignade integrationslösningar blir dessutom en förutsättning för att knyta ihop, anpassa och förändra din verksamhet både internt, och med kunder, leverantörer och partners. 

Vi är specialister på integration av Microsoft Dynamics 365 med ditt övriga applikationslandskap, tillsammans med en integrationsplattform baserad på Microsoft Azure Integrations Services (AIS). Vi stöttar dig genom hela kedjan från integrationsstrategi till implementation, förvaltning och support av din integrationsplattform.

För ett stabilt digitalt ekosystem

Verksamheten vill ha nya och moderna IT-tjänster, stor flexibilitet och kunna nyttja värdet i all data från de olika tjänsterna. IT-avdelningen behöver kunna svara på behoven snabbt (gärna med proaktivitet), ska tillhandahålla rätt systemstöd och dessutom skapa kontroll i ett komplext applikationslandskap.

Hur går detta ihop?

I den ständigt ökande förändringstakten är det vanligt att så kallade direktintegrationer mellan system införs för att möta en snäv tidplan.

Över tid leder det till svårigheter att övervaka, att uppgradera applikationer samt en konstant växande flora av olika tekniker. Det här skapar i sin tur onödiga säkerhetsrisker och inte sällan stora personberoenden.

Vi har förståelse för att det lätt blir så, men också vet att det ofta leder till ökade kostnader och inlåsningar. 

Vad är en integrationsstrategi?

Systemintegration handlar inte bara om teknik, utan minst lika mycket om 'governance'. En integrationsstrategi definierar bland annat riktlinjer och principer för integrationsutveckling och ska leda till att ert verksamhetsbehov tillgodoses som har bäring på integration.

Den tar sin utgångspunkt i lagd IT-strategi och blir ett viktigt styrmedel att få ett förvaltningsbart integrationslandskap över tid.

Vad är en integrationsplattform?

Med en integrationsplattform möjliggörs förmågan att skapa ett flexibelt, återanvändbart och övervakningsbart integrationslandskap.

Fellowmind utvecklar integrationsplattformen med hjälp av standardkomponenter i Microsoft Azure, vilket innebär att ni växer med lösningen efter behov och behöver inte göra tunga investeringar för att komma i gång.

Hur kan API:er bli en möjliggörare för innovation och digitalisering?

API är en förkortning för Application Programming Interface och är en möjliggörare för att ansluta och utbyta data genom att exponera funktioner och information i ett system.

API:er är avgörande för modernisering, digitalisering och flexibilitet. Tillsammans med integrationsplattformen så kan vi nyttja flera API:er från underliggande system och få dem att samverka för att stödja era affärsprocesser och skapa en meningsfull helhet. Detta möjliggör framtagande av nya digitala tjänster på ett effektivt sätt. 

Tre steg till fungerande systemintegrationer

Analys Oavsett om det är behoven inför ett projekt som behöver identifieras eller om en integrationsstrategi ska tas fram, börjar vi alltid med en analysfas där vi definierar nuläge och önskat läge samt konkretiserar riktlinjer för hur ni ska jobba med systemintegrationer både ur ett verksamhetsperspektiv och ett tekniskt perspektiv.

Projekt – Ett utvecklingsprojekt för att ta fram de integrationer som identifierats i analysen, tillsammans med övriga nödvändiga förmågor som plattform coh övervakning. 

Support & förvaltning – När er integrationsstrategi är färdigutvecklad är det dags att leverera stort värde till er verksamhet. Fellowmind har en komplett Managed Services-funktion som levererar alla de supporttjänster som ni behöver. 

En stabil partner

Med Fellowmind som partner för era systemintegrationer får ni kontroll över informationsflöden i applikationslandskapet, och kan snabbt erbjuda nya digitala tjänster till verksamheten. Vi kombinerar alltid en hög verksamhetsförståelse med djup teknikkunskap.  

Våra integrationslösningar baseras på standard Microsoft Azure-teknologi där allt är serverless såsom Logic Apps, Functions, API Management och Service Bus. Inga fler virtuella maskiner att hantera! Inga tunga investeringar krävs – ni växer med lösningen efter behov och betalar endast för den förbrukning ni har.  

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!