En ny framtid med OpenAI och artificiell intelligens

Artificiell intelligens och OpenAI har öppnat för oändliga möjligheter som ditt företag kan dra nytta av. På grund av alla dessa möjligheter kan det vara bra att stanna upp och tänka över var du ska börja när det gäller ditt företags behov och vilka användningsområden som kan nyttjas. Men det är nu har du chansen att bli en pionjär inom din bransch och uppleva fördelarna med AI.

people sitting inside a conference room

Fellowmind OpenAI Accelerator – en snabbstart för att utnyttja AI

För att konkretisera och inspirera användningen av AI-verktyg inom ditt företag erbjuder vi workshops som vi kallar Fellowmind OpenAI Accelerator. Under workshoparna utformar vi användningsområden som uppfyller ditt företags affärsbehov och analyserar deras effekter.

Du kommer att få en klar bild av möjligheterna med artificiell intelligens från workshopsen och kan börja använda verktyg som Copilot, Chatbots och OpenAI för att gynna ditt företags fortsatta verksamhet. 

Innehållet i workshopen

Fellowminds workshop består av två delar: I den första workshopen (3 h) konceptualiserar vi möjliga användningsområden för ditt företag. Bland dem analyserar vi de bästa användningsområdena och väljer de du vill fortsätta med. I den andra workshopen (1 h) granskar vi de föreslagna lösningarna för de valda användningsområdena i mer detalj. Workshopen kommer också att specificera de nästa stegen mot målinriktad användning av artificiell intelligens till förmån för din verksamhet.

En ny framtid med OpenAI och artificiell intelligens

Med artificiell intelligens och OpenAI kan du exempelvis skapa prognoser för framtida trender, optimera och automatisera processer, förbättra och påskynda kundtjänsten och spara experternas tid. Artificiell intelligens kan hjälpa till att påskynda och underlätta informationsdelningen samt stötta beslutsfattandet och öka försäljningen. Nedan finns några praktiska exempel på AI-implementeringar.

Onboarding- och HR-assistent

Den AI-baserade chattfunktionen hjälper dina anställda med onboarding och informationssökning. Medarbetarna kan ställa frågor om sitt företag med hjälp av den användarvänliga, flerspråkiga chattfunktionen – der informationen snabbt och omfattande på nolltid. Smart hjälp även för behoven i mindre företag.

openai application example for onboarding and hr

Kundtjänstassistent med expertis

Med hjälp av en chattbot utrustad med AI kan du erbjuda besökarna på din webbplats eller onlinebutik en bättre kundupplevelse. Din kund kan be om ytterligare information om dina produkter och alltid få aktuell information snabbt och enkelt.

openai application example for solar panel website customer service assistant

Device end-user assistant

En AI-assisterad chattbot stöttar användaren av dittföretags enhet eller maskin snabbt i en driftssituation. Med hjälp av chattboten kan användaren smidigt få information om maskinens delar, funktioner, underhåll och andra nödvändiga ärenden, oavsett plats och tid.

Boka en OpenAI-workshop och kom igång med AI i er verksamhet

Fyll i dina kontaktuppgifter för att få veta mer och boka en Fellowmind OpenAI Accelerator-workshop för ditt företag. Vi kommer att ta kontakt med dig för att diskutera detaljerna kring workshopen. Att fylla i formuläret är inte bindande.

Boka en OpenAI-workshop och kom igång med AI i er verksamhet