Vi rustar för framtiden inom fordonsindustrin

Skala upp, effektivisera och håll jämna steg med den snabba utvecklingen inom fordonsbranschen. Med en kunnig partner vid din sida kan du säkra affären långsiktigt och skapa bättre kundupplevelser på samma gång.

Välkommen till tjänstefieringens tidsålder

Värdekedjan för fordon har förändrats väsentligt de senaste åren. Numera ser vi hur allt fler väljer att leasa, hyra eller dela fordon och kundinteraktioner är både färre och ser annorlunda ut. Detta ställer såklart nya krav på anpassning och utveckling för er som verkar inom fordonsindustrin. Framförallt betyder det att såväl produktion som eftermarknad för fordon inte längre enbart är fokuserad på fysisk försäljning. Den har utvecklats till ett komplext ekosystem som kräver djupgående kunskap om kundbeteenden, köpmönster och hållbarhetsfrågor. Inte minst krävs övergripande koll på dina data för att kunna förstå era kunder bättre och därmed ta mer välgrundade beslut.

Fordonsindustrin har skiftat fokus från produkt till service

Mycket har förändrats på senare tid, och idag förväntar sig konsumenterna smidig och effektiv tillgång till information om fordonet de köper, leasar eller hyr. Att ha mer medvetna kunder ställer såklart högre krav på aktörer inom fordonsindustrin att erbjuda en hel tjänst snarare än en produkt. Här är proaktivitet, skalbarhet och tillgänglighet a och o.

Den gröna omställningen ställer högre krav

Konsumenternas krav på miljövänliga alternativ driver även på en snabb utveckling mot elektrifiering och förnybara bränslen. Intresset för lösningar som bilpooler, leasing och uthyrning växer, och likaså förväntningarna på mer miljövänliga metoder för såväl tillverkning som transport. Hållbara affärsmodeller och arbetssätt är en viktig del i att hålla sig á jour med kundernas behov och efterfrågan. Inte minst för att rusta sig för en fortsatt föränderlig framtid.

Analys, AI och automation är här för att stanna

Tekniken utvecklas snabbt som vinden och det kan kännas svårt att hänga med och prioritera rätt saker. I en tid då data är lika värdefull som valuta utgör det däremot en nyckel i att forma en framtidssäker verksamhet. Lyckas du förstå och analysera data från fordon och kundinteraktioner kan du nämligen skräddarsy tjänster, förutse marknadstrender och optimera driften på dina fordon. Det innebär att du kan fatta mer välgrundade beslut, förbättra kundupplevelsen och driva innovation framåt. 

Många företag står ensamma med sin digitalisering

Framtiden inom fordonsindustrin är i ständig rörelse och med alla förändringar är det en utmaning för många verksamheter att förstå hur affären kommer se ut framöver. Det gäller att hitta proaktiva lösningar idag som säkerställer lönsamhet och säkrar tjänsteerbjudandet även imorgon. En smart och smidig it-lösning och värdefull kompetens är två steg på vägen. Ändå står många företag ensamma med sin digitalisering och vet inte vilket steg som är bra att ta härnäst.

Rusta dig för framtiden med Fellowmind

Att ha ett it-ekosystem som går att skala och utveckla i takt med verksamheten är avgörande för att hänga med i branschens förändringar. Det ger er möjlighet att smidigt skala upp eller ner er verksamhet, välkomna nya tjänster och möta kundbehoven utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet.

På Fellowmind har vi djup kunskap och lång erfarenhet av såväl fordonsbranschen som implementering och underhåll av innovativa digitala plattformar. Den kombinationen gör att vi kan skapa lösningar som inte bara möter dagens utmaningar utan också rustar våra kunder för framtiden. Vår expertis inom digital transformation, data och analys erbjuder en unik möjlighet att skapa värde i varje led av kundresan.

Med Annata 365 har vi ett affärssystem som är fullständigt anpassat för hantering av våra maskiner. Det stödjer våra processer och sättet vi vill arbeta på.

Bo Rönn  Group CIO hos Danish Agro

Flexibilitet, skalbarhet och innovation i Annata

Vi verkar i affärslösningen A365 från Annata som adderar branschspecifik funktionalitet i ekosystemet runt Microsoft Dynamics 365 och hjälper tillverkare, distributörer, återförsäljare och uthyrare att möta de utmaningar som branschen ställs inför i dag.

Vårt uppdrag är att vara mer än en leverantör – vi är en partner som arbetar sida vid sida med er för att navigera genom den snabba utvecklingen inom fordonsbranschen. Tillsammans kan vi skapa hållbara och innovativa lösningar som rustar er för morgondagens utmaningar.

Med över 20 års erfarenhet av fordonsindustrin är vi på Fellowmind väl införstådda med branschens utmaningar och möjligheter. Vi implementerar inte bara skräddarsydda lösningar för våra kunder, utan vår ambition är alltid att vara en rådgivare och partner genom hela kedjan.

Fredric Svensson
Fredric Svensson Industry Manager på Fellowmind

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Fredric Svensson!