Aptean – affärssystemet för process och tillverkning inom mat- och dryckesbranschen

Söker du ett standardiserat ERP som kan hantera dina unika utmaningar inom livsmedelsbranschen? Aptean är en komplett end-to-endlösning i molnet som bygger på Business Central och är fullt integrerad med Microsoft Dynamics 365. Tillsammans tar vi ditt företag till nästa nivå.

Det här är Aptean Food & Beverage ERP

Aptean Food & Beverage ERP är en standardiserad branschlösning för alla företag inom livsmedelsindustrin. Systemet är baserat på den senaste Microsofttekniken, känd som Microsoft Dynamics 365 Business Central. När du satsar på en Microsoftstrategi har du en gräddfil till integrationer för exempelvis IoT, Data management och AI.

Ett urval av vad Aptean ger dig tillgång till:

 • Automatisering av processer
 • Supply Chain Management
 • Quality & food safety-processer
 • Data Exchange Framework / EDI
 • Administration, inköp och försäljning
 • Consignment Management
 • Business Intelligence

En branschlösning som förstår dina utmaningar

Vi lever i din bransch och ser att livsmedels- och dryckesindustrin blir alltmer komplex och konkurrenskraftig för varje dag. Företag har svårt för att hålla jämna steg med konsumenternas ständigt förändrade krav, nya säkerhetsföreskrifter och ett aktivt hållbarhetsarbete samtidigt som du måste driva verksamheten med vinst.

Ett integrerat och branschanpassat affärssystem som Aptean ERP kommer att spela en avgörande roll för att du och ditt företag ska lyckas i extra utmanande tider.

Om du arbetar med färskvaror som kött, fisk eller frukt och grönt måste ditt affärssystem ha en hög driftsäkerhet och kunna hantera höga transaktionsvolymer och snabba flöden. Dessutom ska det vara enkelt att skala upp och anpassa systemet för att stötta verksamhetens tillväxt, samt säkerställa hantering av specifika ärenden som:

 • Kvalitetskontroll
 • Spårbarhet och batch-hantering
 • Specialprismodeller

Vi vet vad som är viktigt för dig idag och vad du behöver göra för att vara konkurrenskraftig i framtiden.

Aptean för Business Central är receptet för framgång!

Effektiv och säker produktion

Om ditt erbjudande inte är i linje med dina kunders önskemål kommer lönsamheten att bli lidande. En tillfällig brist på uppmärksamhet på säkerhetskontroller kan resultera i driftstopp eller ännu värre. Utan full insyn av ingredienserna du använder riskerar du att omärkta allergener hamnar där de inte borde.

För ditt företag kommer en framgångsrik hantering av alla dessa frågor att kräva smidighet, flexibilitet och mångsidighet, särskilt om dina produkter överskrider gränserna och skickas över hela världen.

4 avgörande fördelar med ett nytt ERP för ditt food- & beverageföretag

När du befinner dig i en tuff bransch där marknaden svänger fort och priserna och råvarutillgängligheten kan ändras drastiskt från dag till dag, finns det mycket att vinna med ett affärssystem som är anpassat efter din verksamhets unika utmaningar och är framtidssäkrat i molnet.

I det här inlägget får du fyra anledningar att byta till ett modernt affärssystem.

Skräddarsydda lösningar för alla områden

Livsmedelsindustrin ställs inför särskilda utmaningar varje dag. Från automatiserade och centralt styrda produktionsprocesser, till flexibel anpassning till detaljhandelskedjornas krav, permanenta kvalitetskontroller och smidig spårbarhet. Oavsett om det gäller kött, fisk, bakverk eller frukt och grönt erbjuder Aptean Food & Beverage – Foodware Edition rätt teknik för de utmaningar som varje sektor inom livsmedelsindustrin står inför.

Tillgodose kundernas behov bättre och snabbare inom köttsektorn

Varje bransch har sina utmaningar, men en av de största globala utmaningarna är nutrition och förmågan att fortsätta ge mat åt vår befolkning. Det finns särskilda utmaningar inom köttsektorn, som alla i slutändan tar hänsyn till behovet av att tillgodose konsumenternas behov ännu bättre och snabbare.

 • Transparens: produktspecifikationer
 • Effektivitet vid styckning
 • Många olika slutprodukter
 • Livsmedelskontroll och livsmedelssäkerhet
 • Korta ordercykler
 • Viktartiklar
 • Djurskydd och hållbarhet

Kvalitet och säkerhet inom fisk- och skaldjursindustrin

Det finns flera branschspecifika problem inom fisk- och skaldjursindustrin. Hållbarhet, korta ordercykler och effektivitet är kanske de vanligaste. Med Apteans branschlösning får du full koll på hela kedjan.

 • Spårbarhet
 • Effektiv rensning
 • Livsmedelssäkerhet och kvalitet
 • Dagliga prognoser
 • Snabbt föränderlig marknad
 • Skydd mot överfiske

Få en fullständig översikt över dina produkter

När det gäller frukt och grönt uppstår ständigt nya utmaningar för att bättre och snabbare kunna tillgodose konsumenternas behov. För i slutändan är det konsumenten som bestämmer marknaden.

 • Marginal
 • Ursprung
 • Prognos för efterfrågan
 • Livsmedelskvalitet
 • Värdeskapande
 • Anpassning av leveranskedjan
 • Övervaka kostnader
 • Översikt över förpackningar
 • Snabb bearbetning

Behåll en fullständig översikt över din produktion av mejeriprodukter

Mejerisektorn står inför utmaningar som är typiska för branschen och som kräver specifika funktioner i din systemlösning. Ta till exempel ostproduktion, en mycket specifik disciplin på grund av att osten kan torka ut under mognadslagringen. Men man måste också ta hänsyn till silohantering och fluktuerande priser. En sak är säker: denna mångfald medför särskilda utmaningar på denna turbulenta marknad.

 • Fluktuerande mjölkpriser
 • Olika slutprodukter
 • Livsmedelskontroll och livsmedelssäkerhet
 • Djurskydd

Industry Innovation och flexibilitet för bröd- och bakverksindustrin

Utmaningarna på den mycket konkurrensutsatta marknaden för bröd och bakverk består av ständigt föränderliga krav som kräver flexibilitet. Dessa förändringar ställer höga krav på innovation och mer flexibel produktionskapacitet från många industribagerier. Det är det enda sättet för dem att effektivt producera flera olika typer av produkter för att svara upp mot nya trender. Kunderna förväntar sig färskhet, urval och kvalitet.

 • Livsmedelssäkerhet
 • Lagerhantering och planering
 • Effektiva produktionsprocesser
 • Minskning av andelen kasserade produkter
 • Etiketter
 • Dagliga prognoser
 • Förpackning

Upprätthålla kvalitet i konfektyrindustrin

Konfektyrindustrins utmaningar tvingar tillverkarna att lösa en mängd olika problem för att säkerställa att inte bara högkvalitativa produkter produceras under de bästa förhållandena, utan också att de levereras till sina konsumenter på kortast möjliga tid. Utmaningarna är många inom konfektyrindustrin, från spårbarhet till datainsamling.

 • Oro för hälsan
 • Livsmedelssäkerhet och kvalitet
 • Spårbarhet
 • Flexibilitet i leveranskedjan
 • Undvika återkallelser
 • Produktionslinjernas prestanda
 • Förpackningsmaterial
 • Kvalitetskontroller

Vill du veta mer?

Mikael Månsson
Mikael Månsson Sales Manager

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt affärssystem för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Mikael Månsson!