Business Insight – paketerad affärsanalys för Power BI

Gör din affärsanalys till en BI-syssla! Vår paketerade affärsanalys ger dig ett tillförlitligt och kvalitetssäkrat beslutsstöd anpassat för din verksamhet.

Vilka utmaningar har ni?

Alla företag har sina egna utmaningar för att möta verksamhetens krav på kostnadseffektiv utveckling. Det kan handla om onödig administrationstid för att söka information från olika system, som sen måste pusslas ihop i Excel-listor. Eller osäkerheten att inte veta vems siffror är rätt när informationen kommer från olika håll.

I vissa fall måste besluten fattas på magkänsla och inte på fakta. Idag är även mobilitet viktigare är någonsin för att arbetet ska kunna skötas som vanligt hemifrån eller på resa. Vilka utmaningar känner du igen från ditt företag?

Affärsanalys färdig för Dynamics 365

Vår paketerade affärsanalys är en flexibel och anpassningsbar lösning för ett kvalitetssäkert beslutsstöd. Redo att användas för Microsoftplattformen och Dynamics 365. Analyspaketet inhämtar och förädlar all data till en företagsgemensam information som vi kallar ”one single truth”.

Business Insight ger ett enhetligt flöde från källsystem till analys och producerar klara rapportpaket för dig att använda direkt eller anpassa efter andra önskemål. Analyspaketet funkar lika bra oavsett hur ni arbetar, varesig det är on-prem, eller i molnet.

Det här är paketlösningen kortfattat

  • Paketerad och verksamhetsanpassad affärsanalys som ökar effektiviteten hos Finans & Controller-funktionen. 
  • Skapar en gemensam sanning för hela bolaget. 
  • Visualiserar företagets data till medarbetare på alla nivåer via dator eller mobil. 
  • Minskar avvikelser genom effektiv planering av verksamheten. 
  • Intuitiva rapporter och analyser med de verktyg som ni är vana vid ex. Power BI, Qlik, Tableau, Excel mm. 
  • Färdigt rapportpaket för Power BI. 
  • En skalbar BI-lösning som kan förändras i takt med både verksamheten dess omvärld. 

Verksamhetsanpassade analyser

Istället för att behöva pussla ihop olika analyser för hand i Excel får ni ett färdigt rapportpaket anpassat för er verksamhet. Det går utmärkt att välja en, eller flera, eller samtliga av våra verksamhetsanpassade affärsanalyser. Utöver analyspaketen nedan finns nu även tillpassning för service och garanti, samt uthyrning. Kontakta oss för att  veta mer.

Affärsanalys för försäljning

Analyspaketet anpassat för försäljningsverksamhet innehåller dimensionsdata som bolag, lager, artikel, valuta, tid m.fl. Dessa kan kombineras med exempelvis aktuell och historisk orderstock, ledtider, orderingång, leveransprecision, brutto- och nettomarginal, samt reklamationer.

Affärsanalys för finans

Analyspaketet anpassat för finansverksamhet innehåller dimensionsdata som bolag, kund, leverantör, valuta, faktura, tid m.fl. Dessa kan kombineras med exempelvis konsolidering, valutahantering, balans och resultatrapportering, kostnadsanalys, åldersanalys.

Affärsanalys för lager

Analyspaketet anpassat för lagerverksamhet innehåller dimensionsdata som bolag, lager artikel, valuta, tid m.fl. Dessa kan kombineras med exempelvis aktuellt och historiskt lagervärde, lageromsättning, överlager, lagertransaktioner, säkerhetslager.

Affärsanalys för inköp

Analyspaketet anpassat för inköpsverksamhet innehåller dimensionsdata som bolag, inköpare, leverantör, artikel, tid, valuta m.fl. Dessa kan kombineras med exempelvis spendanalys, inköpsstatistik, materialprisutveckling, leveransprecision och ledtider.

Affärsanalys för produktion

Analyspaketet anpassat för produktion innehåller dimensionsdata som resurs, artikel, planerad start och sluttid kontra verklig start och sluttid m.fl. Dessa kan exempelvis kombineras med beräknad/verklig kostnad, förbrukning material, maskintid, personaltid och kassationskostnader.

Affärsanalys för HR

Analyspaketet anpassat för HR innehåller dimensionsdata som avdelning, anställd, avtalskategori, frånvarotyp och hemkostnadsställe m.fl. Dessa kan exempelvis kombineras med beräknad/verklig närvarotid, andel övertid, tjänstgöringsgrad och andel sjukfrånvaro.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta Business Intelligence-lösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Johannes Gustafsson.