Business Insight för kommuner

Många kommuner har idag problem med att sammanfoga data från flera olika verksamhetsområden och saknar därmed möjlighet att ta datadrivna beslut i komplexa frågor. Vi har lösningen!

Kommunlösningssida_BI_1600x900.jpg

Jobbar du också i en kommun som har svårt att analysera data?

De flesta kommuner vi kommer i kontakt med har en systemflora som ser liknande ut. Det finns flera olika affärssystem och varje verksamhetsområde har sina egna system som är mer eller mindre moderna.

För att ta fram månadsrapporter och analyser måste oftast flera personer lägga många timmar på att samla in, analysera och sammanställa data. I bästa fall kanske man redan har ett verktyg för Business Intelligence, men det är tungrott och behöver man göra förändringar i uppsättningen tar det lång tid och kostar många skattekronor.

Välj en paketerad lösning och kom igång direkt

Vår paketering av beslutstöd för kommuner är en flexibel och anpassningsbar lösning för ett kvalitetssäkert beslutsstöd. Analyspaketet inhämtar och förädlar all data till en företagsgemensam information som vi kallar ”one single truth”. Kombinera data från det ekonomiska utfallet med HR-analyser som sjukfrånvaro, övertid och persona lomsättning för att få en fördjupad förståelse kring eventuella avvikelser.

Ta ägarskap för er data

Business Insight för kommuner ger ett enhetligt flöde från källsystem till analys och producerar klara rapportpaket för dig att använda direkt eller anpassa efter andra önskemål. Analyspaketet funkar lika bra oavsett hur ni arbetar, varesig det är on-prem, eller i molnet. Fördelen med vår lösning, jämfört med flera av våra konkurrenter, är att ni i många fall kan göra förändringar i analysuppsättningen på egen hand och på så vis slipper ni dyra och krångliga konsultkontakter.

Citat: Genom att investera i paketeringen så har vi sparat ca 2 års implementations tid jämfört med att bygga upp lösningen från grunden, Håkan Åknert, Verksamhetsarkitekt.

 

 

Se webinaret med Växjö kommun där de berättar om deras resa från Qlik till Power BI

Det här är paketlösningen kortfattat

Ökad effektivitet

Direkta effekter

 • Eftersom ramverket redan finns på plats kan ni komma igång direkt
 • Möjlighet att göra analyser ni inte kan göra idag
 • Återanvända information och kombinera analysområden
 • Flexiblare stöd för visualisering
 • Ökad informationssäkerhet – En version av sanningen

Indirekta effekter

 • Snabbare väg från behov till lösning (verksamhetsnytta)
 • Rätt data vid rätt tillfälle till rätt kostnad
 • Minskat manuellt arbete
 • Integration med Office-plattformen

 

Minskade kostnader

Direkta effekter

 • Billigare licenser
 • Minskat konsultberoende
 • Återanvändning av information
 • Kostnadseffektiv stöttning till verksamheten

Indirekta effekter

 • Mer ’self-service’
 • Avställning gamla system
 • Integration med Office-plattformen

Varför valde Växjö kommun Power BI?

Varför bör du investera i Power BI? En av våra kunder berättar om deras utmaningar med deras gamla system, Qlik, samt övergången till Power BI där de delar med sig om fördelarna till andra som vill gå samma väg. 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta Business Intelligence-lösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Johannes Gustafsson.