3 tips till dig inom bygg och installation som ska byta affärssystem

Att välja rätt affärssystem kan vara en av dina viktigaste och mest strategiska investeringar. Rätt systemstöd ger dig rätt förutsättningar att växa och utveckla din verksamhet.

3 tips till dig inom bygg och installation som ska byta affärssystem.jpg

Att byta affärssystem är ingen liten sak. Det kommer att krävas mycket av er organisation i form av tid, resurser och energi. Så ju bättre förberedda ni är, desto enklare är det att sätta rätt förväntningar internt och genomföra projektet så smidigt som möjligt.

I den här artikeln delar jag med mig av tre tips som en av våra kunder inom installationsbranschen lyfter fram som viktiga för att underlätta implementationen av ett nytt affärssystem. Tipsen omfattar att sätta rätt scoop från början på projektet, att utgå från rätt processer samt att välja rätt partner.

Det viktigaste vi gjorde i det här projektet var att minska storleken på verktygslådan, att skala ned och fokusera på våra viktigaste processer först. Sedan kan man alltid bygga utåt.

Mikael Eliasson, VD Radiator

1. Välj ett första scoop som är hanterbart

När det gäller att definiera vad som ska ingå i ett implementationsprojekt är det lätt att bli entusiastisk och vilja få med så många delar av både organisationen och interna processer som möjligt i projektets första skede. Det är viktigt att komma ihåg att ett implementationsprojekt är ett stort förändringsarbete som inte bara kräver insatser från leverantör och partner, utan också ställer höga krav på den egna organisationen.

Det krävs dessutom mycket mer tid än man först kan tro att genomföra ett systembyte. För att det ska vara möjligt bör ni välja ett scoop på projektet som passar er. Och samtidigt sätta av tid internt för projektmedlemmarna, de ska trots att bedriva förändringsarbetet vid sidan av sina vanliga arbetsuppgifter. Resultatet blir som allra bäst när förutsättningarna är rätt.

Så blir affärssystemet ett stöd för tillväxt i byggföretaget

Har du rätt systemstöd blir det mycket enklare att få till en bra affärsuppföljning i ditt byggbolag. I den här guiden tittar vi närmare på några av de vanligaste utmaningarna kopplade till systemstöd och tillväxt.

2. Utgå från era huvudprocesser

När ni ska sätta samman er kravspecifikation och bestämma vad som ska ingå i projektet är det viktigt att utgå från era huvudprocesser, de som ni tjänar pengar på. Ekonomihantering och redovisning är en hygienfaktor i affärssystem idag. Därför är det viktigare att ni fokuserar på att hitta en systemlösning som är anpassat och utvecklat för att stödja de processer ni tjänar pengar på.

3. Välj rätt partner för er

En förutsättning för att lyckas med implementationen är förutom att välja rätt system, även att välja rätt partner. Oavsett hur mycket tid projektet förväntas ta i anspråk av er kommer ni att arbeta i ett nära samarbete med den partner ni väljer. Då är det viktigt att arbeta tillsammans med människor som är lyhörda för era behov och som det är enkelt att föra en dialog med. Kompetens och erfarenhet av tidigare systembyten och er bransch är en självklarhet. När ni pratar samma språk är det mycket enklare att tillsammans göra ett bra förändringsarbete, med en förståelse för vad er verksamhet faktiskt behöver.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!