Econova

Grafiskt planogramverktyg på Econova

Econova är Nordens ledande företag inom jord- och trädgårdsprodukter. Fellowmind har hjälpt Econova att planera och optimera varuhusens placering av deras trädgårdssortiment.

  • Anställda

    150
  • Bransch

    Trade and Logistics
  • Huvudkontor

    Åby, Sverige

Utmaning Produkter som uppdateras varje år kräver systemstöd för dessa förändringar, vilket har varit begränsat och svårarbetat.
Teknisk lösning Bison.
Resultat Specialdesignat verktyg för planering och design av fröställ som medför ökad möjlighet för bättre beslutsstöd och information direkt till användaren.

Econova är Nordens ledande företag inom jord- och trädgårdsprodukter och deras produkter säljs under varumärken som Weibulls, Hammenhögs och Topstar.

För gemene man känns Econovas produkter igen när man t.ex. promenerar runt bland varuhusens trädgårdssortiment och ser träställ fyllda med fröpåsar. Fellowmind har hjälpt Econova att bli effektivare på att planera utformningen av dessa ställ.

Systemstöd som stöttar planogram

Utformning av Econovas fröställ kan likställas med ett planogram, vilket i sig är ett visuellt schema över en produkts placering i en butikshylla. Planogram används främst inom detaljhandeln för att planera och effektivisera en varas försäljning per kvadratmeter.

För en produkt som ändrar utseende varje år, baserat på vad kunden och trenden på marknaden säger, är det av stor vikt att ha ett verktyg som bidrar till att dessa ändringar hanteras på ett enkelt och effektivt sätt.

Tidigare har Econovas systemstöd för dessa förändringar varit begränsad och svårarbetad men med hjälp av ny webbteknik och Bisons arkitektur har detta kunnat moderniseras. Just på grund av Bisons arkitektur har mycket av logiken och databasen i affärssystemet kunnat behållas, vilket resulterade i en kostnadseffektiv lösning som inte inkräktade på grundlogiken i systemet.

Resultatet blev ett specialdesignat verktyg för planering och design av fröställ som medför ökad möjlighet för bättre beslutsstöd och information direkt till användaren.

Designverktyget

Applikationen, som är utvecklad med Senchas ramverk ExtJs, fokuserar på tydlighet och användarvänlighet. Genom att använda ”drag and drop”-funktionalitet kan användaren på ett enkelt sätt dra in artiklar i arbetsytan samt flytta runt dem tills önskat utseende uppnåtts.

Gränssnittet ger användaren möjlighet att bygga visuellt tilltalande ställ samt administrera varje artikel genom att t.ex. ange antal artiklar per fack.

Eftersom verktyget ger användare direkt återkoppling kan man redan under planerings- och designfasen se hur den slutgiltiga produkten kommer att se ut. Applikationen reducerar felkällor då man direkt ser om alla fack är fyllda eller om någon artikel saknar kvantitet. Den inbyggda printfunktionen gör det möjligt att se designen i sin helhet och kan dessutom användas som underlag när stället ska monteras eller fyllas på.

Hur har detta verktyg rent konkret påverkat Econova och deras arbete?

Vi ställde ett par frågor till Ulrika Wallman, produktchef portionsfrö, för att få reda vad det nya verktyget ger för mervärden.

Vilken nytta och vilka behov har det nya verktyget uppfyllt?
Verktyget är utformat på ett sätt som eliminerar fel i våra kollektioner. Det allra viktigaste är det visuella eftersom vi nu kan se hur kollektionerna ser ut vid byggnation redan när ”receptet” skapas, berättar Ulrika.

På vilket sätt har det nya verktyget påverkat ditt sätt att jobba?
Jag ser det färdiga resultatet av mitt arbete genast vilken är en stor skillnad. Vårt tidigare sätt att bygga kollektioner på var att arbeta med Excelark för sortering och sedan knappa in informationen. Hur resultatet faktiskt ser ut har vi fått vänta på i månader, nu ser vi direkt.

Ser du några andra positiva effekter av applikationen förutom användarvänligheten?
Möjligheten att visa både personal inom Econova hur kollektionerna ser ut såväl som att visa kunder, det har aldrig förut varit möjligt.

Denna typ av verktyg skulle kunna användas till planering av alla sorters display-ytor, men även andra användningsområden där man behöver organisera och visa data. Fördelen med att använda Senchas ramverk är att det kan kommunicera med alla typer av backend. Dessutom fungerar applikationerna i alla webbläsare vilket ger Senchas ramverk en enorm styrka.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom partihandel och färskvarubranschen. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Jens Mattsson!