Microsoft Power Platform

Power Platform erbjuder en hel värld av flexibilitet där du kan bygga skräddarsydda appar, automatisera processer och analysera data på ett insiktsfullt sätt.

Power Platform består av Power Apps, Power BI och Power Automate. Tillsammans öppnar de en värld av skräddarsydda low code- /no code-appar som du kan bygga själv.

Samkör dina data med Power BI för bättre beslut

Med Microsofts analysverktyg Power BI tar vi din analys och ditt beslutsunderlag till nästa nivå. BI står för Business Intelligence och handlar om att processa data från olika datakällor och att därefter samköra dem för att kunna fatta rätt beslut.

Power BI kan även ta hjälp av externa verktyg och går bra att koppla till AI och Machine Learning. Skalbarheten och användarvänligheten är hög där din data visualiseras på ett sätt som ger djupare insikter om verksamheten.

Med detaljerade rekommendationer om pris, produkt och andra relevanta analyser hjälper Power BI dig att välja rätt beslut och strategi för framtiden.

Power Apps - Skapa skräddarsydda appar med en enkel användarupplevelse

Skapa sofistikerade appar utifrån dina data som utvecklar ditt företags processer och löser komplicerade utmaningar. Skräddarsy användarupplevelsen med en enkel dra-och släpp-design som anpassas individuellt efter organisationens olika roller och uppgifter.

Med Microsoft Power Apps möjliggör du för alla (även de som inte är utvecklare) att snabbt producera appar för olika uppgifter och enheter.

Vi hjälper dig att utveckla ett verksamhetsstöd som hänger med i dagens och morgondagens snabba förändringstakt.