AI & Machine Learning

Vi hjälper dig att vinna med AI!

Färdiga lösningar inom AI och Machine Learning

Vi erbjuder färdiga AI/ML-lösningar för de vanligaste affärsproblemen och skräddarsyr AI/ML-lösningar för kundspecifika affärsproblem.

De vanligaste sätten att uppnå affärsnytta med AI/ML är: 

  • Effektivisera dina processer 
  • Förbättra ditt beslutsfattande 
  • Förbättra dina produkter och tjänster

Vanligtvis kan AI/ML hjälpa dig med din marknadsföring och försäljning eller stötta processer inom kärnverksamheten (till exempel i försörjningskedjan av produkter och i tillverkning).

AI-ML.jpg

Prognostisera framtida behov med rostering

Fellowminds paketerade ML-lösning för bemanningsplanering, rostering, är framtagen i samarbete med ett forskarteam inom dataanalys och Machine Learning. Den innebär att ni enkelt kan spara pengar på att inte överbemanna. Dessutom slipper ni lägga tid på att försöka beräkna personalbehovet manuellt.

Rostering i korthet:

  • Stor besparingspotential: 5–10% av personalstyrkan och kostnaden. 
  • Högre kvalitet på bemanningsplaneringen 
  • Framställningen av planeringsunderlaget sker maskinellt med hög noggrannhet. 
  • Systemet ger ett ökat förhandlingsutrymme för inköp av personal tack vare att planeringen kan tidigareläggas. 
  • Ingen manuell tid för beräkning av personalbehov.