Vald. Birn

Vald. Birn vill minimera sin miljöpåverkan med hjälp av databaserade insikter

Gjuteriet och maskinfabriken strävar efter att bli ett grönare företag genom att samla in avancerade data från maskinerna som används i produktionen för att minimera energiförbrukningen och reducera miljöpåverkan.

  • Anställda

    650
  • Bransch

    Manufacturing

Utmaning I samarbete med Fellowmind, Inuatek och Syddansk Universitet har Vald. Birn startat ett stort projekt för att samla in energi- och processdata.
Teknisk lösning Microsoft Azure, IOT
Resultat Erhålla bättre insikter med hjälp av data som ska användas som stöd vid beslutsfattande, vilket leder till reducerad energiförbrukning och miljöpåverkan.

Vald. Birn förbrukar en hel del energi. Företaget, som är baserat i Holstebro, förbrukar lika mycket energi som en större dansk stad på landsorten. Detta är inte särskilt förvånande, eftersom Vald. Birn är ett gjuteriföretag som smälter ner och återanvänder metallskrot för att skapa nya produkter. För att smälta metaller krävs höga temperaturer, och en hel del energi krävs för att först smälta järnet och sedan hålla det varmt till nästa processteg.

Utöver gjuteriet har Vald. Birn en egen maskinfabrik som bearbetar och ytbehandlar de gjutna delarna. Maskinfabriken har en stor, robust och högteknologisk maskinpark, som består av flexibla och högpresterande produktionsceller med CNC-maskiner och CNC-robotar.

Casestudy Vald. Birn

Insamling av energidata

Vald. Birn har i samarbete med Fellowmind, Inuatek och Syddansk Universitet inlett ett stort projekt för att samla in energi- och processdata från smältugnar, maskiner och annan produktionsutrustning. Målet är att erhålla bättre insikter med hjälp av data som sedan ska användas som stöd vid beslutsfattande, vilket kommer att leda till väsentligt reducerad energiförbrukning och miljöpåverkan.

– Vi har länge varit en del av den cirkulära ekonomin och vi är också en viktig arbetsgivare för Holstebro-regionen. Vi vill använda nya tekniker och göra saker på nya sätt som utvecklar företagets konkurrenskraft och hållbarhetsprofil, förklarar Lars Jørgensen, CTO på Vald. Birn.

 

Vi vill använda nya tekniker och göra saker på nya sätt som utvecklar företagets konkurrenskraft och hållbarhetsprofil.

Lars Jørgensen CTO på Vald. Birn

Stora miljömässiga besparingar

– Tidigare ägnade vi oss åt att optimera individuella processer. Nu känner vi att vi har uppnått en teknologisk mognad som ger oss möjlighet att använda en mer holistisk syn på vår verksamhet och analysera alla våra processer i realtid. Vi har skickliga medarbetare som, med rätt teknisk support, kan hjälpa oss att optimera hela produktionen för att uppnå gynnsammare resultat i fråga om energiförbrukning och miljöpåverkan i processen. Även små förändringar i processerna kan leda till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar för oss. Vi har höga förväntningar på projektet, och vi är också nöjda med att ha så kompetenta samarbetspartners som Fellowmind, Inuatek och Syddansk Universitet med oss på resan, säger Lars Jørgensen, CTO på Vald. Birn.

Digital och hållbar utveckling

– Tiden för att implementera konkreta initiativ för en mer hållbar framtid är här. Målstyrd användning av teknologier och data kommer att vara avgörande för att våra initiativ ska ge resultat. Vår vision är att ytterligare stärka bandet mellan den digitala och hållbara utvecklingen. Projektet med Vald. Birn är ett väldigt bra exempel på detta, där molnteknologi och digitala produktionsverktyg för enskilda medarbetare sätts i spel, tillägger Jakob Tønners, Manager på Fellowmind.

– Med de datainsamlingsalternativ som nu finns tillgängliga beträffande produktionsmaskiner och produktionsparametrar är vi bättre rustade än någonsin tidigare för att ge företag en överblick över deras produktionsprocesser och energiförbrukning. Vald. Birns mål med att arbeta med flera olika datakällor och samla alla dessa på en kollektiv, horisontell plattform, ökar potentialen att skapa större värde i produktionen, både finansiellt och miljömässigt. Målen är i linje med Inuateks filosofi: Vi väcker liv i data, säger Henrik Dam, VD på Inuatek. 

Vald. Birns mål med att arbeta med flera olika datakällor och samla alla dessa på en kollektiv, horisontell plattform, ökar potentialen att skapa större värde i produktionen, både finansiellt och miljömässigt.

Henrik Dam VD på Inuatek

Projektet finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden i samarbete med Syddansk Universitet.

Digital innovation för en hållbar framtid

Är ditt företag redo för en grön omställning? Vi tror att teknisk innovation kan lösa många miljömässiga och sociala utmaningar som vi står inför.

Kontakt

Louise Ol-Ers
Global Sustainability Lead - Fellowmind Company
louise.ol-ers@fellowmind.se