IT-lösningar är ett botemedel inom hälso- och sjukvård

Upptäck hur ny teknik löser utmaningar inom sjukvårdsbranschen. Med datadriven innovation kan du jobba mer flexibelt och effektivt.

Effektiv sjukvård ger livskvalitet för patienterna

Behovet av effektivitet inom sjukvårdsbranschen fortsätter att växa. Med rätt teknik finns det så mycket att vinna. Bara föreställ dig hur fjärrövervakning av patienter skulle kunna utvidga vårdmöjligheterna utanför sjukhusväggarna. Eller vad de enorma möjligheterna för virtuell sjukvård skulle kunna åstadkomma.

För samman och förbättra samarbetet

Arbetsflöden och kommunikation kan optimeras mycket när personer, processer, enheter och data sammanförs. Tekniken gör det möjligt att snabbt analysera information som är unik för varje fall. Resultatet kan bli personligt anpassade behandlingsplaner och precisionsmedicin eller terapi som utförs på ett effektivt sätt.

Healthcare / Gezondheidszorg

Sjukvårdsutrustning och förbrukningsmaterial

Utvecklingsprocesserna och läkemedelsforskningen går snabbare när du använder data från sjukvårdsutrustningen. Men AI, Machine Learning och IoT gör mer än att bara automatisera och optimera tillverkningen. De spelar också en avgörande roll vad gäller patientidentifiering. Det är till stor hjälp vid utarbetande av effektiva marknadsföringsstrategier och uppföljning efter lansering.

Annorlunda affärsmodell

Istället för att äga sin utrustning vill allt fler sjukhus och kliniker hyra den. På så sätt behöver de inte oroa sig över underhåll och reparationer. De kan helt enkelt hyra så många röntgenundersökningar eller strålbehandlingar som de behöver per år. Det påminner mer om ett leasingavtal med en fast avgift för arbetet som utförs av maskinen. Detta förändrar branschen från försäljningsdriven till servicebaserad med fokusering på en långsiktig relation.

Annorlunda affärsmodell 

Istället för att äga utrustning, vill allt fler sjukhus och kliniker hyra. På så sätt behöver de inte oroa sig över underhåll och reparationer. De kan helt enkelt hyra så många röntgenundersökningar eller strålbehandlingar som de behöver per år. Det påminner mer om ett leasingavtal med en fast avgift för arbetet som utförs av maskinen. Detta förändrar branschen från försäljningsdriven till servicebaserad med fokusering på en långsiktig relation.