Valmistava teollisuus digitali­soi­tuu – ajankohtaiset trendit vauhditta­mas­sa muutosta

Millaiset asiakkaita tai toimialaa koskevat tarpeet aiheuttavat painetta muutokseen sinun yrityksessäsi? Esittelemme muutamia ajankohtaisia valmistavan teollisuuden trendejä, joilla on merkittävä rooli yritysten tarpeisiin digitalisoida toimintojaan. Mitkä niistä ovat jo sinun teollisuusyrityksesi ovella?

valmistava-teollisuus-digitalisoituu-ajankohtaiset-trendit-vauhdittamassa-muutosta.jpg

Valmistava teollisuus on aina ollut Suomen viennin veturi, ja sen osuus viennistä on noin puolet. Teollisuusliiton toimialakatsauksen mukaan suomalaisen teollisuuden kilpailukyky on parantunut monin tavoin viimeisten vuosien aikana.

Perinteinen valmistavan teollisuuden ala on kuitenkin monien muutosten kourissa. Esimerkiksi tuotannon, myynnin ja asiakasrajapinnan välinen kuilu pienenee koko ajan ja pakottaa teollisuusyrityksiä kehittämään omia toimintatapoja. Poikkeuksellinen viimeisin vuosi on myös pakottanut yrityksiä radikaalisti miettimään uusia toimintatapoja.

Globaali kilpailu alan markkinoista pitää otteessaan. Euroopassa suomalaiset yritykset painivat noin 2 miljoonan teollisuusyrityksen joukossa. Vuonna 2017 yksi kymmenestä yrityksestä toimi teollisuusalalla Euroopassa.

Uutta kilpailukykyä digitali­saa­tion tukemana

Jotta alan yritykset pystyvät vastaamaan kansainväliseen kilpailuun ja alan muutoksiin myös jatkossa, on niiden pystyttävä modernisoimaan ja ketteröittämään liiketoimintaa. Parhaimmat edellytykset muutokselle teollisuusyritykset rakentavat digitalisaatiolla, joka tukee liiketoiminnan strategista kehittämistä.

Mitkä siis ovat valmistavan teollisuuden merkittävimpiä trendejä ja miten digitalisaatio tukee teollisuusyrityksesi uudistumista? Tässä koontimme, johon yhdistimme omien asiantuntijoidemme näkemykset.

Valmistavan teollisuuden digitali­saa­tio – merkittäviä trendejä

Liiketoi­min­nan ennakointi

Teollisuusyritykset ovat panostaneet vuosien ajan tehokkuuden maksimointiin tuotannossa. Samaa panostusta ei kuitenkaan useassakaan yrityksessä ole pystytty rakentamaan liiketoiminnan ennakointiin ja riskienhallintaan.

Esimerkiksi pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten liiketoiminta saattaa perustua muutaman pääasiakkaan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tämä lisää liiketoiminnan haavoittuvuutta, sillä asiakkaalla tapahtuneet muutokset voivat näkyä välittömästi myös oman yrityksen euroissa. Tuore esimerkki tästä on COVID-19 -viruspandemian aiheuttama kriisi.

Modernien työkalujen avulla käytössäsi oleva reaaliaikainen data auttaa sinua muodostamaan kokonaisvaltaisen näkemyksen teollisuusyrityksesi toiminnasta ja laatimaan erilaisia skenaarioita liiketoiminnan suuntaamiseen muutoksissa. Yhtenäisen ja ajantasaisen liiketoimintatiedon jakaminen kaikkien ulottuville on myös tärkeää, jotta jokaisen asiantuntemus saadaan parhaaseen käyttöön yllättävissä tilanteissa.

Muuttuneisiin asiakastar­pei­siin vastaaminen

Asiakkaiden tarve yhä personoidumpiin tuotteisiin ja palveluihin vie alaa voimakkaasti massatuotannosta massaräätälöintiin. Tuotteen räätälöinti voidaan kohdistaa asiakkaiden toivomuksen mukaan esimerkiksi suunnitteluun, valmistukseen, kokoamiseen tai jakeluun. Asiakas saa lisäarvoa, kun tuoteketjun prosesseissa on huomioitu omat tarpeet standardin massatuotannon sijaan.

Tuotteiden personointi ja massaräätälöinti mahdollistetaan modulaarisilla ja konfiguroitavilla tuote- ja järjestelmäkokonaisuuksilla. Tärkeää on, että tietoja pääsee tarkastelemaan reaaliaikaisesti ja luotettavasti, ja että analysoidun datan perusteella voi reagoida nopeasti ja tehdä tarvittavia liiketoimintapäätöksiä. Moderni teknologia-alusta ja järjestelmäkokonaisuus sekä liiketoiminnan tarpeiden mukaiset sovellukset mahdollistavat tämän.

Lue lisää blogistamme, miksi asiakaskokemus on valmistavan teollisuuden tulevaisuutta. Lue myös blogimme Asiakkuudenhallinta - parhaat käytännöt.

Työskentely ekosystee­meis­sä

Jotta teollisuusyrityksesi voi vastata tulevaisuuden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin, on sen tärkeää rakentaa yhä sujuvammat toimintamallit ekosysteemissä toimimiseen. Alan kehitysnäkymien mukaisesti teollisuusyritysten uskotaan työskentelevän jatkossa yhä vahvemmin ekosysteemeissä. Vain yhteistyöllä eri toimijat pystyvät rakentamaan huipputehokkaan toimitusketjun tai kustannustehokkaat tavat monimutkaistenkin tuotteiden valmistamiseen.

Tästä syystä teollisuuden ekosysteemeillä tulee olemaan merkittävä rooli tietojen, sovellusten ja asiantuntemuksen hyödyntämisessä yli organisaatiorajojen. Siihen sisältyy esimerkiksi toimintojen ja osaamisen jakaminen ja yhteiskäyttö niin, että organisaatiot voivat skaalata tuotteiden ja palvelujen kapasiteettia markkinoiden, asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin.

Vastuullisuus tuotannossa

Vastuullisuuteen sekä kestävän kehityksen ja kasvun periaatteisiin perustuva tuotanto on yhä tärkeämpää asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Suomessa tämän tueksi käynnistettiin esimerkiksi Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma, joka pyrkii edistämään kilpailukyvyn rakentamista kestävällä tavalla.

Modernien digitaalisten työkalujen avulla yrityksesi voi tuoda vastuullisuuden osaksi operatiivisia toimintoja. Esimerkiksi tekoälyn avulla yrityksesi voi pyrkiä pienentämään tuotannosta ja toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Tekoäly auttaa yritystäsi toimimaan ympäristövastuullisesti:

  • Tekoäly auttaa tuottamaan parempia ennusteita tarvittavista materiaalimääristä, mikä auttaa yritystäsi vähentämään jätteiden ja hukkakappaleiden määrää.

  • Yhdistämällä erityyppistä tekoälyä yrityksesi voi laatia datan perusteella tehokkaampia prosesseja energiankäytön pienentämiseksi.

  • Tekoäly voidaan kohdistaa monitoroimaan jalostamattomien materiaalien käyttöä. Näin se pystyy tuottamaan tietoa tuotannon vaiheista, joissa lopputuotteita voidaan valmistaa pienemmillä raaka-ainemäärillä.

Lisätietoja

Missä vaiheessa sinun yrityksesi on matkalla kohti digitaalista tulevaisuutta? Ovatko yrityksesi liiketoimintaprosessit kunnossa ja hyödynnät modernia teknologiaa? Haluatko kehittää yritystäsi kohti datavetoista liiketoimintaa? Kun haluat keskustella lisää liiketoimintasi kehityksestä, ole yhteydessä. Autamme mielellämme.

Matti Saastamoinen

Matti on pitkän linjan liiketoiminnan kehittäjä ja sparraaja sekä intohimoinen kenttätyön digitalisoija. Ota Mattiin yhteyttä: matti.saastamoinen@fellowmind.fi / 040 844 4562