Kolme tapaa, joilla valmistava teollisuus muuttuu radikaalisti

Alalla on edessään useita mullistavia haasteita, joiden takia meidän on pakko ryhtyä toimiin. Vuosien ajan olemme erottautuneet operatiivisella huippuosaamisella, kun prosessit ovat toimineet sujuvasti yrityksen sisällä. Todelliset haasteet tulevat nyt ulkopuolelta. Jos emme toimi, asetamme yritysten olemassaolon vakavaan vaaraan. Tässä blogissa käsitellään kolmea ulkoista tekijää, jotka muuttavat alaa radikaalisti.

kolme-tapaa-joilla-valmistava-teollisuus-muuttuu-radikaalisti.jpg

Toimittajasta toimituspal­ve­luk­si

Perinteisesti valmistavan teollisuuden yritykset ovat toimineet suurten myyjien varjossa. Teollisuusyritykset ovat toimittaneet nimettöminä tavarat kuormalavoilla vähittäiskauppaketjujen, verkkokauppojen ja tukkukauppiaiden takaoville. Yhä useammin takaovi pysyy kuitenkin suljettuna. Kaupoista tulee portaaleja, jotka lähettävät tavarantoimittajansa suoraan loppuasiakkaan osoitteeseen toimittamaan verkossa tilatut tuotteet. Myös valmistusteollisuudessa tapahtuu. Uusi teknologia luo mahdollisuuksia kehittää muita myyntikanavia. Tuotannon, myynnin ja asiakasrajapinnan välinen kuilu pienenee koko ajan. Tervetuloa monikanavaiseen maailmaan. 

Tämä uusi malli asettaa merkittäviä paineita valmistavalle teollisuudelle. Monikanavainen myynti on selviytymisen edellytys. Kun ennen vain lastattiin kuorma-autoja taukoamatta kulissien takana, yhtäkkiä täytyykin koota, pakata ja lähettää pienempiä kuormia.

Tällä on vaikutusta myös yrityksen ulkopuolella. Toimitusosoitteita on enemmän ja niihin toimitetaan suhteessa paljon vähemmän tavaraa. Todennäköisesti tarvitset avuksi useita logistiikkapalvelujen tarjoajia. Lisäksi kaiken täytyy tapahtua nopeammin ja täsmällisemmin, sillä verkkokauppataloudessa ei ole aikaa odotella.

Tuotekaup­piaas­ta tietokaup­piaak­si 

Vaikka et toimita tavaraa suoraan kuluttajille, tällä kehityskululla on vaikutusta. Myös yritysten ostajat ovat tavallisia kuluttajia, jotka voivat helposti verrata valmistavan yrityksesi tilausprosessia vaikkapa Applen, Adidaksen tai Philipsin tilausprosessiin.

Jokainen, joka käy näiden verkkobrändien tuotesivuilla, löytää valtavasti tietoa. Sivuilla on kauniita kuvia tuotteista, yksityiskohtaisia tuotekuvauksia, verkkoarvosteluja ja teknisiä tietoja. Kaikki tämä on tarjolla, jotta verkkokokemus voisi korvata ”fyysisen shoppailun” menetetyt hyvät puolet. Samat tuotetiedot löytyvät muualtakin kuin vain tuotemerkkien sivuilta. Amazonin tai Zalandon kaltaiset alustat ovat riippuvaisia samasta sisällöstä myydessään kyseisiä tuotemerkkejä. Tästä seuraa, että tuotetietojen laatu ja täydellisyys määrittävät tuotteen arvon.

Tämä suuntaus vaikuttaa myös valmistavaan teollisuuteen, sillä meistä on tulossa tietokauppiaita tuotekaupan lisäksi. Mitä nopeammin ja täydellisemmin pystytään tarjoamaan tietoa, sitä arvokkaampia tuotteista tulee. Tämä edellyttää kaikkien tarvittavan tiedon osia sisältävien järjestelmien sujuvaa integrointia aina PLM:stä CAD:iin ja verkkokauppa-alustasta PIM-järjestelmään. 

Erillisestä tavarantoimit­ta­jas­ta ekosysteemikump­pa­nik­si 

Tämä on alan laajemman trendin mukaista: ennen olisit voinut menestyä "erillisenä" yrityksenä, mutta nykyään olet yhä riippuvaisempi kumppaneista ja alustoista. 

Yritysten on keskityttävä ydinliiketoimintaansa pysyäkseen kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää selkeitä valintoja myös teknologisesta näkökulmasta. Pitäisikö kehittää omaa teknologiaa vai ostaa ulkoa? Mistä löytyy tasapaino siihen, että haluaa olla ainutlaatuinen ja toisaalta edistää kasvua?

Vaikka useimmat yritykset ennen toteuttivat suurimman osan toiminnasta itse, nyt tapahtuu päinvastoin. Nykyään yritykset toteuttavat vain rajallisen osan alkutuotantoprosessista ja etsivät avainkumppaneita suorittamaan loput, eli suurimman osan prosesseista. Hyvä yhteistyö on ratkaisevan tärkeää: on pakko ajatella laajemmin, kuin vain omaa yritystä. Menestyvät valmistusteollisuusyritykset pyrkivät yhteistyöhön keskenään pärjätäkseen kilpailijoilleen. Tämä tapahtuu esimerkiksi pohtimalla yhdessä myyntialustan tai verkkokauppakanavan kehittämistä. Tai ottamalla käyttöön tiedonvaihtostandardit, joiden avulla vältytään kalliilta rajapinnoilta.

Ton Hagnes

Ton Hagens Hollannissa toimivan Fellowmind-sisaryrityksemme Managing Director. Fellowmind on luonut Hollannissa vahvan maineen tulevaisuuden kestävän tuotannon, kaupan alan ja palveluyritysten keskuudessa optimoimalla ja tukemalla liiketoimintaprosesseja, jotka käyttävät Microsoft Dynamics 365 -ratkaisuun pohjautuvia ohjelmistoja.