Näin moderni talousoh­jauk­sen ratkaisu tukee kansainvä­li­sen ja kasvavan yrityksen toimintaa

Moderni talousjohtaja toimii yrityksessä tärkeässä roolissa tarjoten johdolle liiketoimintatietoihin perustuvia analyyseja ja ennusteita päätöksenteon tueksi. Työkaluiksi talousjohtaja tarvitsee järjestelmäkokonaisuuden, joka vastaa kaikkiin talousohjausta, raportointia ja ennustamista koskeviin tarpeisiin. CCH Tagetik -ratkaisu täydentää CFO:n työkalupakkia ja sillä hoidat erityisesti konsernilaskennan, tilinpäätösraportoinnin sekä suunnittelun ja ennustamisen tehokkaasti kansainvälisessä ja kasvavassa yrityksessa tai konsernissa.

nain-moderni-talousohjauksen-ratkaisu-tukee-kansainvalisen-ja-kasvavan-yrityksen-toimintaa.jpg

Monipuolisia analyyseja ja ennusteita liiketoi­min­nan tueksi

Talousjohtajan rooli on strategisesti tärkeä erityisesti kansainvälisesti toimivassa ja kasvavassa yrityksessä. Talousjohtajana pystyt tarkastelemaan talouden realiteetteja, mahdollisuuksia ja varoitusmerkkejä, ja siksi tehtävänäsi on tuottaa monen tasoisia analyyseja ja ennusteita liiketoiminnan tueksi.

Tuet yrityksesi liiketoimintaa ja kasvua parhaiten rakentamalla tehokkaan talousohjauksen (Corporate Performance Management, CPM) ja valitsemalla tehokkaat työvälineet työsi tueksi. Niiden avulla pystyt kattavasti seuraamaan ja ohjaamaan yrityksesi liiketoimintaa ja taloutta paitsi kokonaisuuden, myös konsernin yksittäisten yhtiöiden ja toimintojen tasolla.

Mitä tarkempia ennusteita saat, sen onnistuneempia liiketoimintapäätöksiä pystyt tekemään.

CCH Tagetik budjetoinnin ja ennustamisen sekä konsernirapor­toin­nin tueksi

Talousjohtajan tehtävät liittyvät karkeasti kolmeen keskeiseen vaiheeseen: talouden suunnitteluun, talouden hallintaan ja raportointiin.

Ytimessä on talouden hallinta. Jotta pystyt hallinnoimaan taloutta tehokkaasti esimerkiksi kirjanpidon suhteen, yrityksesi talouden perusprosessit ja järjestelmät tulee olla kunnossa – niiden avulla hyödynnät koko konsernisi liiketoiminnan taloustietoja ja luot kirjanpidon lakisääteisen informaation. Kattava, yhtenäinen ERP-järjestelmä on selkäranka yrityksesi talouden ja liiketoiminnan tiedoille.

CCH Tagetik -ratkaisun avulla voit yhtenäistää konserniin kuuluvien yhtiöiden ja pienempien yksiköiden talouden budjetoinnin ja suunnittelun sekä raportoinnin prosessit.

Yrityksesi talousluvut ovat myös pohjana suunnittelulle. Kun pystyt tarkastelemaan yrityksesi liiketoimintatietoa monista eri näkökulmista, monilla eri tasoilla, voit hyödyntää tietoa ja siitä analysoitua dataa monipuolisesti esimerkiksi rullaavaan ennustamiseen. Säännöllinen kuukausittain tai kvartaaleittain toteutettava ennustaminen auttaa sinua tuottamaan johdolle monipuolisia analyyseja liiketoiminnan seuraamisen tueksi.

Myös liiketoiminta- ja taloustietoon sekä sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin perustuva ajuriperusteinen suunnittelu vie budjetoinnin ja kannattavuuslaskelmasi uudelle tasolle. Sen avulla voit tehdä proaktiivisesti pitkän aikavälin ennusteita tuloista ja menoista tärkeiden liiketoimintamittareiden, kuten markkinaosuuksien, osalta.

Kansainvälisesti toimivan yrityksen tai konserniryppään talousjohtajana vastaat myös konserniraportoinnista, joka on vaativa kokonaisuus. Joudut huomioimaan lainsäädännön ja viranomaisvelvoitteet sekä tarvittaessa kansainväliset tilinpäätössäännökset, kuten IFRS.

Haasteita konserniraportointiin voivat aiheuttaa myös paikallinen lainsäädäntö, valuuttaerot, kielimuurit ja erilaiset työkulttuurit. Yhtenäisten kirjaustapojen ja konserniraportoinnin takaamiseksi on usein tarve yhtenäistää prosesseja. Talousjohtajana sinun on välttämätöntä rakentaa tehokas hallintotapa, jolla eri yhtiöiden raportointi sujuu yhtenäisesti ja oikea-aikaisesti.

Kaiken keskiössä on tehokas hallintotapa, jolla varmistetaan, että konserniraportointi perustuu yhtenäiseen ja luotettavaan tietoon.

Moderni talouden kokonaisuus tukee monimuotoista raportointia kompleksisessa organisaatiokulttuurissa. Sen avulla pystyt toteuttamaan myös kaikki muut tarvitsemasi taloustehtävät:

  • budjetointi, ennusteet ja analyysit

  • konsernitilinpäätökset ja -konsolidointien laadinta

  • sisäisten liiketapahtumien eliminointi

  • monivaluuttaperusteinen raportointi

  • ulkoinen laskentatoimi

  • kassavirtalaskenta

  • XBRL-raportointi

  • IFRS-laskenta

CCH Tagetik ratkaisuna tukee myös yrityksesi tekoälyn ja tiedolla johtamisen kehittämistä

Moderneja talouden järjestelmiä voidaan rikastaa entisestään myös tekoälyn ja tiedolla johtamisen keinoin, jolloin järjestelmä yhdistää kirjanpitotasoisen talouden suunnittelun, toiminnan ja talouden mallinnuksen sekä strategisen suunnittelun saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Tekoäly ja koneoppiminen integroituvat syvälle liiketoiminnan johtamiseen ja suunnitteluun, minkä ansiosta pystyt tekemään analyyseja entistä nopeammin ja tarkemmin. Talouden ohjausjärjestelmät sisältävät ennakoivaa analytiikkaa ja API:en eli ohjelmointirajapintojen kautta koneoppimismallit voidaan tuoda osaksi talouden suunnittelujärjestelmää. Ennusteet liiketoiminnan kehityksestä syntyvät yhä useammin koneen ja ihmisen yhteistyönä.

Tekoälyn avulla voidaan automatisoida esimerkiksi seurantaan liittyviä prosesseja, jolloin säästät aikaa ja suuntaat resurssit tärkeisiin analysointitehtäviin. Tekoäly tuo tehokkuutta myös poikkeamien ja trendien havaitsemiseen ja niiden merkitysten tulkintaan.

Lue lisää blogistamme CFO 2020 - talousjohdon muuttuva rooli ja modernit teknologiat ja Talousjohtajan trendioppaastamme.

Lisätietoja:

Ota meihin yhteyttä, kun haluat rakentaa yrityksesi tarpeisiin sopivan talousratkaisujen kokonaisuuden tai olet kiinnostunut kansainvälisen konsernin tarpeisiin soveltuvan CCH Tagetik -ratkaisun hyödyntämisestä yrityksesi konsernilaskennassa, budjetoinnissa ja suunnittelussa sekä viranomaisraportoinnissa.

Otto Hintikka

Otto on uudesta teknologiasta innostuva tulevaisuusoptimisti, joka haluaa tukea Fellowmindin asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvua - digitalisaation, dataan pohjautuvien ratkaisujen ja teknologian avulla. Ota yhteyttä: otto.hintikka@fellowmind.fi tai 044 572 3171