CFO 2020 - talousjohdon muuttuva rooli ja modernit teknologiat

CFO:n rooli muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Vaikka muutos on sanana jo niin vakiintunut kuvaamaan eri toimialoja ja rooleja, että siitä on tullut eräänlainen uusi normaali, on CFO:n rooli silti poikkeuksellinen. Sen lisäksi, että talousjohtajan työnkuva on muuttunut nopeasti ja merkittävästi, vaikuttaa CFO:n muuttunut rooli yhä enenevässä määrin yrityksiin koko organisaation laajuudelta. Moderni teknologia ja muun muassa tekoäly tukevat talousjohtajaa tuottamaan yritykselle strategisen ja operatiivisen tason näkemystä dataan perustuen – mikä tukee siten koko yritysjohtoa viisaampien ja tulevaisuuteen peilaavien päätösten teossa.

cfo-2020-talousjohdon-muuttuva-rooli-ja-modernit-teknologiat.jpg

CFO:n rooli on kasvanut yhä tärkeämmäksi C-tason rooliksi

Lähes kaikilla toimialoilla CFO:n rooli on kasvanut yhä tärkeämmäksi rooliksi yrityksissä toimitusjohtajan rinnalle. Siinä, missä taloushallinto oli ennen eräänlaista peräpeiliin katsomista ja menneistä luvuista oppimista, on talousjohtajan rooli nykyisin reaaliaikaisen tiedon pohjalta rikastettavan datan laatimista päätöksenteon tueksi. CFO:n roolin muutosta voitaisiinkin parhaiten kuvata muuttuneen kirjanpitäjästä ensin analysoijaksi ja siitä strategiseksi neuvonantajaksi.

Erityisesti manuaalisten työvaiheiden automatisointi on lisääntynyt taloushallinnossa. Jotta tietoa päätöksenteon tueksi saadaan rikastettua mahdollisimman tehokkaasti ja reaaliaikaisesti, CFO:n täytyy kartoittaa ja tunnistaa taloushallinnon osa-alueita, joiden manuaalisia vaiheita voidaan automatisoida. Näin CFO pystyy tehokkaammin tarkastelemaan, mitä nykyprojekteja sekä pitkän aikavälin tavoitteita tulee priorisoida nykydatan ja ennusteiden pohjalta.

Talousjohtajan täytyy muovata oma roolinsa huomattavasti perinteistä laajemmaksi ja hyvin moniulotteiseksi voidakseen kasvattaa liiketoimintaa ja selvitäkseen roolille asetetuista uusista vaatimuksista. Analyytikkotalot Deloitte ja McKinsey ovatkin yhtä mieltä siitä, että modernilla CFO:lla on vähintään neljä eri roolia yhtä aikaa talousjohtamisen lisäksi: strategi, kasvujohtaja, generalisti ja muutosjohtaja. Kansainvälisesti noin 80 % talousjohdosta pitää uuden liiketoiminnan tunnistamista ja siten myynnin edistämistä tärkeimpänä toimenpiteenään. 77 % talousjohdosta uskoo, että heidän vastuullaan on koko liiketoiminnan laajuisen muutoksen edistäminen.

Kapea-alainen kirjanpidon toiminnan ja johtamisen erityistuntemus ei enää riitä. Moderni talousjohtaja ottaa laajan liiketoimintavastuun ja vetää sen kehittämistä omalla panoksellaan. Hän ymmärtää liiketoiminnan luonteen ja erityispiirteet, markkinan ja sidosryhmien tarpeet. Hän tuottaa yritykselle strategisen ja operatiivisen tason näkemystä dataan perustuen.

Tiedolla johtamisen merkitys talousjoh­ta­jan roolissa kasvanut

Viimeistään digitalisaatio on vaikuttanut siihen, että yrityksiä on alettu johtaa vankkaan tietoon nojautuen. Valtavista datavirroista pystyy hyvillä työkaluilla saamaan paljon irti. Samalla digitalisaation seuraus on ollut, että kaikkien toimialojen liiketoimintaympäristöt muuttuvat kiihtyvää vauhtia. Tämä vaatii yrityksiltä yhä parempia keinoja ennakoida tulevaa ja kykyjä ohjata oman liiketoiminnan strategiaa ja toimintaa.

Talousjohtajan pitää itse hallita liiketoiminnan mittaristoa koskeva teknologia ja kasata yritykselle työkalut, joilla pystyy mahdollisimman nopeasti näkemään, miten yrityksellä menee nyt ja tulevaisuudessa. Hänen on osattava tuottaa yritysjohdolle konkreettinen ja dataan perustuva tilannekuva. Lisäksi hänen vastuullaan on tuottaa relevanttia tietoa organisaation muille tasoille esimerkiksi myyntiin ja tuotannon suunnitteluun.

Talousjohtaja ymmärtää, mitä mahdollisuuksia data tarjoaa, mutta myös sen, miten koko yrityksessä voi parantaa datan ymmärrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Talousjohtaja kääntää kaiken datan mitattaviksi suureiksi ja muodostaa datasta avainmittareita.

Tekoäly CFO:n roolin muutoksessa ja kehityksen tukena

Kun talouden prosesseja automatisoidaan, toiminnot tehostuvat, prosessit nopeuvat ja luotettavuus paranee - kustannustehokkaasti. Kun CFO:t ottavat tuekseen vielä modernin teknologian, kuten tekoälyn, he siirtävät talouden toiminnan kuvaavasta analyysista ennustavaan analytiikkaan. Tekoäly tukee talousjohtoa viisaamman ja tulevaisuuteen peilaavaan päätöksenteon teossa, mahdollistaa liiketoimintajohtoa varautumaan entistä tehokkaammin erilaisiin skenaarioihin yrityksen tulevaisuudesta ja auttaa näihin skenaarioihin varautumiseen tarvittavien suunnitelmien ja toimintamallien laatimisessa.

Talouden ja myynnin ennustaminen ovat tekoälyn tehokkaimpia käyttökohteita liiketoiminnassa toimialasta riippumatta. Selkeästi määritelty bisnesongelma ja riittävä historiadata ovat ainoita vaatimuksia päästä alkuun tekoälypohjaisessa liiketoiminnan ennustamisessa.

Tekoälyn tuella CFO voi rikastaa talousdataa historiadatan pohjalta nykytila-analyyseiksi sekä ennusteiden tekemiseen ja erilaisiin skenaarioihin varautumiseen saakka. Tekoäly voi parhaimmassa tapauksessa auttaa päivittäisessä operatiivisessa päätöksenteossa, kuin myös pidemmän aikavälin strategisessa suunnittelussa. Talousjohdon onkin hyvä muistaa, ettei tekoäly korvaa talouden asiantuntijoita – se auttaa heitä keskittämään asiantuntijuutensa aidosti yrityksen toimintaa edistäviin prosesseihin.

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat blogit aiheesta:

Haluatko lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä - asiantuntijamme auttavat sinua mielellään!

Otto Hintikka

Otto on uudesta teknologiasta innostuva tulevaisuusoptimisti, joka haluaa tukea Fellowmindin asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvua - digitalisaation, dataan pohjautuvien ratkaisujen ja teknologian avulla. Ota yhteyttä: otto.hintikka@fellowmind.fi tai 044 572 3171