Finance Business Partner tuo talouden näkemyksen ja tuen liiketoimintayk­sik­kö­jen toimintaan

Finance Business Partnerit ovat talouden ammattilaisia, jotka työskentelevät tiiviisti yhden tai useamman nimetyn liiketoimintayksikön parissa. Finance Business Partner tarjoaa tukea sekä johdolle että yksikön operatiiviseen toimintaan rikastamalla reaaliaikaista tietoa yksikön raporteista tueksi päätöksentekoon. Kriittistä Finance Business Partnerin tehtävässä onkin sopiva tasapaino analyyttisen, liiketoiminnallisen ja viestinnällisen osaamisen välillä.

Finance Business Partner tuo talouden näkemyksen ja tuen liiketoimintayk­sik­kö­jen toimintaan

Talouden käytössä olevan raportointiteknologian kehitys on vaikuttanut vahvasti myös Finance Business Partnerin toimenkuvan kehittymiseen ja jalostumiseen. Jotta voimme paremmin ymmärtää Finance Business Partnerin mahdollisuuksia yrityksen päätöksenteon tehostamisessa, tulee meidän ensin ottaa katsaus talouden muuttuneeseen raportointiympäristöön ja siihen, mitkä ovat sen vaikutukset taloudesta rikastettavaan liiketoimintaymmärrykseen.

Moderni teknologia vähentää manuaalista työtä

Koneoppimisen, robotiikka-automaation ja muiden tekoälyratkaisujen avulla voimme tuottaa nykyisin enemmän rikastettua dataa vähemmillä ihmisresursseilla. Tämä ei tule kenellekään teknologista kehitystä vähänkään silmällä pitäneelle yllätyksenä – manuaalisten tehtävien automatisoinnista puhutaan nykyään lähestulkoon jokaisella toimialalla.

Talouden saralla tällä muutoksella on kuitenkin merkittävä vaikutus asiantuntijoiden osaamisen painopisteisiin. Yrityksiin haettiin aiemmin henkilöitä, joilla oli vahvaa osaamista raporttien tuottamisesta ja Excel-taulukoiden pyörittelystä. Nykyisin raporttien koontiin liittyvällä osaamisella ei ole enää niin suurta merkitystä, kun moderni teknologia mahdollistaa raporttien koonnin pääasiassa automatisoidusti. Moderni teknologia ei kuitenkaan ole vielä siinä vaiheessa, että kaikkia raportoinnin toimintoja voi tai kannattaa ulkoistaa roboteille – siksi tarvitsemme edelleen ihmisten asiantuntijuutta muun muassa uusien raporttien suunnitteluun.

Raporttien luontiin käytettävän teknologian kehittyessä myös talouden asiantuntijoiden osaamisen kehityssuunta on harvinaisen selkeä – yritykset tarvitsevat talouden ammattilaisia, jotka osaavat rikastaa raporteista tehokkaasti tietoa jokapäiväisen päätöksenteon tueksi – eli Finance Business Partnereita.

Eilen, tänään ja huomenna - Finance Business Partner tuottaa liiketoimintaym­mär­rys­tä sen parhaassa merkityksessä

Insight, jolla tarkoitetaan yritysmaailmassa yleisesti liiketoiminnan jonkin osa-alueen syvällistä ymmärrystä, on talouden ammattilaisen tärkein valuutta.

Aiemmin yritysten taloushallinnossa kuvainnollisesti katsottiin peräpeiliin ja siitä viisastuttiin – eilisen opeista pyrittiin ottamaan koppi huomisen suunnittelussa. Tämä korostui etenkin silloin, kun raporttien kokoaminen vei helposti useampia viikkoja, jolloin myös raporttien tarkastelussa päästiin yleisesti parhaimmillaan kuukauden mittaisiin tarkastelujaksoihin. Nykyisessä yrityskulttuurissa datan ja raportoinnin reaaliaikaisuus kuitenkin korostuu jokaisella osa-alueella, eikä talouden raportointi ole poikkeus.

Mitä insight sitten tarkoittaa Finance Business Partnerin työssä ja miten se tekee toimenkuvasta uniikin perinteisiin talouden ammattilaisiin verrattuna? Kerroimme jo alussa, että Finance Business Partner työskentelee sekä johdon, että liiketoimintayksikköjen kanssa päätöksenteon tukena. Siksi Finance Business Partnerin tärkein rooli on tuottaa näille osapuolille tietoa, jota heillä ei ollut entuudestaan ja joka tukee heidän päätöksentekoaan. Jotta insight kuitenkin tukisi yrityksen toiminnan jatkuvaa tehostamista, tulee Finance Business Partnerin pystyä peilaamaan muutoksia talousdatassa liiketoimintayksikön konkreettisiin toimenpiteisiin. Tiivis yhteistyö yksikön kanssa pitää hänet ajan tasalla tulevista toimenpiteistä, joiden taloudellisia vaikutuksia Finance Business Partner voi tarkastella reaaliajassa. Tämän ansiosta korjaavia toimenpiteitä yksikön toiminnassa voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti liiketoiminnan vakauttamiseksi ja tehostamiseksi sen sijaan, että tuloksista opittaisiin vasta, kun on jo liian myöhäistä.

Analyysia voi tehdä loputtomiin, mutta liiketoiminta ei odota

Yksi asia, jonka parissa talouden ammattilaiset voivat viettää ikuisuuden on datan analysointi. Asiantuntija löytää aina eri tapoja hioa datan pohjalta toteutettavaa analyysiä hieman pidemmälle. Mutta analysointi ei saa koskaan olla itse tarkoitus – analysoinnin tavoitteena tulisi aina olla yrityksen toiminnan tehostaminen tarjoamalla tärkeää tietoa tueksi päätöksentekoon.

Jos analyysiä jäädään hiomaan loputtomiin, ehtii siitä rikastettavan insightin, liiketoimintaymmärryksen, arvo päätöksenteossa pahimmillaan vanheta. Analyysin tulisi tuottaa helposti esitettävää ja läpikäytävää tietoa tueksi johdon ja liiketoimintayksiköiden toimintaan. Sen lisäksi, että Finance Business Partner esittää raportoinnin avulla tietoa ja merkityksiä johdolle sekä liiketoimintayksikön vetäjille, tulee hänen pystyä myös jatkojalostamaan ideoita havaintojen pohjalta toimimiseen. Jos Finance Business Partner toimii esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin parissa, voi hän tehdä havainnon jonkin tuotteen tai palvelun myyntiodotusten ja -toteutuman poikkeavuuden trendistä. Esitettyään havainnon muille osapuolille, hänen tulee seuraavaksi aloittaa ns. ongelmanratkaisuvaihe – mikä on paras tapa vastata havaittuun ongelmaan? Nyt Finance Business Partnerin tavoitteena on tarkastella eri ratkaisuvaihtoehtoja raportoinnista rikastettuun tietoon pohjautuen ja valita paras mahdollinen vaihtoehto trendin korjaamiseksi.

Tämä tuo talouden roolin vahvemmin pelkästä havainnoinnista osaksi yrityksen tuloksen rakentamista. Tämä on talouden asiantuntijoiden yleinen kehityssuunta, joka korostuu etenkin Finance Business Partnerin liiketoimintakeskeisessä roolissa. Sen sijaan, että talouden ammattilainen hautautuu Exceleiden uumeniin ja ikuisiin analyyseihin, hänen roolinsa on jatkossa liiketoiminnan ytimessä, haasteiden ratkojana ja mahdollisuuksien valjastajana yrityksen hyödyksi.

Haluatko lisätietoja?

Millaiset Business Intelligence -työkalut tukevat talousjohdon muuttuvaa roolia? Mitkä trendit hänen olisi hyvä tuntea alkaneella vuosikymmenellä? Voit kysyä aiheesta lisää asiantuntijoiltamme ja tutustua aiheeseen tarkemmin myös Talousjohtajan trendioppaassamme. Autamme sinua mielellämme!

Otto Hintikka

Otto on uudesta teknologiasta innostuva tulevaisuusoptimisti, joka haluaa tukea Fellowmindin asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvua - digitalisaation, dataan pohjautuvien ratkaisujen ja teknologian avulla. Ota yhteyttä: otto.hintikka@fellowmind.fi tai 044 572 3171