CFO – valjasta BI-ratkaisut avuksesi ja vastaa liiketoi­min­nan odotuksiin

Talouden rooli yrityksissä on murroksessa. Analyytikkotalot Deloitte ja McKinsey ovatkin yhtä mieltä siitä, että modernilla talousjohdolla on perinteisen finanssien johtamisen roolin lisäksi nykyisin myös roolit strategina, kasvujohtajana, generalistina ja muutosjohtajana. Ilman oikeiden tietojärjestelmien tukea näiden lukuisten hattujen kantaminen voi käydä mahdottomaksi. Siksi kysymys kuuluu – talousjohtaja, hyödynnätkö tarvittavia tietojärjestelmäratkaisuja toimintasi tukena?

fellowmind-cfo-valjasta-bi-ratkaisut-avuksesi-ja-vastaa-liiketoiminnan-odotuksiin.jpg

Kapea-alainen kirjanpidon toiminnan ja johtamisen erityistuntemus ei enää riitä. Moderni talousjohtaja ottaa laajan liiketoimintavastuun ja vetää sen kehittämistä omalla panoksellaan. Hän ymmärtää liiketoiminnan luonteen ja erityispiirteet, markkinan ja sidosryhmien tarpeet. Hän tuottaa yritykselle strategisen ja operatiivisen tason näkemystä dataan perustuen.

Talousjohdon keskeinen tehtävä on ennustaa uskottavasti liiketoiminnan tulevaisuuden näkymää sekä esittää läpinäkyvästi, mihin ennusteet perustuvat. Onnistuakseen tässä talousjohto tarvitsee syvällisen näkymän liiketoimintadataan – näkymän, joka rakennetaan Business Intelligence-ratkaisujen tuella.

Miten Business Intelligence -ratkaisut tukevat talousjohtoa muuttuvan roolin odotuksiin vastaamisessa? Nostimme alle 3 esimerkkiä aiheesta.

Datan luotettavuus

Datan hyödyntämisen ehdoton perusedellytys on se, että tiedolla johtamiseen ja ennustavaan analytiikkaan käytettyyn dataan voidaan luottaa. Ennustaminen menee pieleen, jos lähtödata on virheellistä tai puutteellista. Tämän välttämiseksi yrityksen tulee rakentaa itselleen ympäristön, joka tuottaa luotettavaa ja yhtenäistä talous- ja liiketoimintadataa. Hyvä metadatan hallinta on ainut tie yhteen liiketoimintatiedon totuuteen.

Erityisen tärkeää on hyödyntää ennustamisessa suunnittelujärjestelmää, joka mahdollistaa eri lähdejärjestelmien tietojen yhdistelyn aktiivisessa ennusteprosessissa ja tekee erilaisten skenaarioiden luomisesta vaivatonta. Vain siten talousjohtaja pääsee aidosti kiinni koko liiketoimintaan. Moderni suunnittelujärjestelmä yhdistää kirjanpitotasoisen talouden suunnittelun, toiminnan ja talouden mallinnuksen sekä strategisen suunnittelun saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Tietotaidon tehokas hyödyntäminen tehostuu tekoälyn avulla

Oikea data ja oikea työskentelyalusta eivät yksistään riitä. Niiden hyödyntämiseksi tarvitaan taitoa lukea ja tulkita liiketoimintaa tehokkaasti. Usein taloustiimin datan lukutaito ja siihen perustuva liiketoimintaymmärrys voivat kuitenkin jäädä manuaalisten työvaiheiden jalkoihin.

On aika jättää taakse tilanne, jossa ennusteita varten täytyy käsin koota tietoa eri lähteistä. Tekoäly auttaa automatisoimaan perinteisesti manuaalisia työvaiheita ja vapauttamaan tiimin arvokkaan tietotaidon liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä tukevan näkymän rakentamiseen. Teknisessä mielessä yhden modernin data-alustan käyttö myös ohjaa siihen, että data muodostuu yhtenäisellä tavalla.

Muutosjoh­ta­mi­nen ja motivointi

Uusilla järjestelmillä helpotetaan liiketoimintaa mm. jalostamalla datasta selkeitä, havainnollisia ja objektiivisia mittaristoja. Talousjohtajan tulee pystyä viestimään työntekijöille uuden teknologian tavoitteista ja mahdollisuuksista. Muutos voi myös motivoida henkilöstöä, kun he pääsevät tekemään entistä liiketoiminnan analysoinnin ja kehittämisen tehtäviä mekaanisen datan käsittelyn sijasta. Tämä vaatii kuitenkin tarkkaa kompetenssin johtamista.

Jotta muutosta työkulttuurissa voitaisiin tukea tehokkaasti, tarvitsee yritys tuekseen muutoksen mahdollistavia tietojärjestelmäratkaisuja. Henkilöstöresurssien ja kompetenssin johtamisen vuoksi talousjohdon ja HR-johdon täytyy myös toimia entistä tiiviimmin yhdessä. Parhaiten tämä onnistuu, kun yrityksellä on käytössään tietojärjestelmä, joka toimii osapuolien yhteisenä suunnittelualustana.

Yhtenäinen tietojärjestelmä puolestaan ohjaa loppukäyttäjäsovelluksiin jokaisen loppukäyttäjän kannalta relevanttia informaatiota. Tämä helpottaa jokaisen elämää vähentämällä dataähkyä, joka puolestaan auttaa talousjohtajaa myymään tiimilleen ajatuksen manuaalisten työvaiheiden automatisoinnin sekä datan hyödyntämisen eduista ja merkityksestä.

Haluatko lisätietoja?

Voit perehtyä tarkemmin modernin talousjohtajan työhön vaikuttaviin trendeihin Talousjohtajan trendioppaastamme. Voit myös aina ottaa meihin yhteyttä – autamme sinua mielellämme!

Otto Hintikka

Otto on uudesta teknologiasta innostuva tulevaisuusoptimisti, joka haluaa tukea Fellowmindin asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvua - digitalisaation, dataan pohjautuvien ratkaisujen ja teknologian avulla. Ota yhteyttä: otto.hintikka@fellowmind.fi tai 044 572 3171