Moderni tiedolla johtaminen energia-alal­la – uusia mahdolli­suuk­sia

Älykkään sähköjärjestelmän ja digitalisaation kehittyminen avaavat lähitulevaisuudessa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia energia-alan palveluihin. Jotta pystyt ottamaan kaiken hyödyn irti toimialan muutoksista, on sinun valjastettava luotettava ja reaaliaikainen data yhä paremmin liiketoiminnan käyttöön. Tähän tarvitset modernia tiedolla johtamista – ennakoivaa ja ohjaavaa analytiikkaa, joka auttaa yritystäsi kehittämään tulevaisuuden tuote- ja palvelumalleja.

moderni-tiedolla-johtaminen-energia-alalla-uusia-mahdollisuuksia.jpg

Millaisia energiapalveluja uskot markkinoilla olevan tulevaisuudessa?

Visiossamme sähköntuotanto voisi tarkoittaa esimerkiksi kotitalouksista, asuinalueista ja sähköyhtiöistä muodostettuja hajautettuja energiayhteisöjä. Kuluttajilla olisi mahdollisuus ostaa vaikkapa lähienergiaa tuottajien yhteisestä verkkokaupasta. Energiayhtiöt toimisivat tuotannon ja sähkönsiirron ohella yhteisöjen hallinnointi- ja ohjausrooleissa. Ne vastaisivat esimerkiksi sähköautojen energiavarastojen, aurinkopaneelien ja muun pientuotannon optimoinnista energiayhteisöissä ja paikallisissa muuntopiirikohtaisissa kokonaisuuksissa.

Miltä kuulostaa?

Energia-alan muutokset ja mahdolli­suu­det

Tulevaisuudessa edellä kuvatut tai kokonaan muunlaiset uudet palvelut saattavat olla mahdollisia. Älykkään sähköjärjestelmän ja digitalisaation jatkuva kehittyminen avaavat uusia mahdollisuuksia. Niitä ovat esimerkiksi:

  • Mitta- ja ohjauslaitteiden massavaihto, joka tullaan toteuttamaan energia-alalla lähitulevaisuudessa. Uuden sukupolven laitteet tarjoavat aiempaa monipuolisemmat mahdollisuudet automaatioon ja ohjaukseen. Lisäksi uusi teknologia komponentteineen ja ohjelmistoineen tulee saataville nykyisiä edullisemmin.

  • Sähköjärjestelmän ja -palvelujen digitalisoitumisen luomat uudet palvelumahdollisuudet, kuten sähköä yhä enenevissä määrin energialähteenä käyttävät laitteet (esim. sähköautot) ja infrastruktuuri. Tulevaisuudessa alalla voidaan tehdä yhteistyötä myös kolmannen osapuolen toimijoiden kanssa ja löytää heidän kanssaan uusia markkinarakoja loppukuluttajille tarjottavista palveluista.

  • Tekoälyn kasvava rooli, jonka seurauksena alalla päästään hyödyntämään uudet mahdollisuudet niin sähköjärjestelmän kuin sähkönmyynnin tehostamisen näkökulmista.

Lisää näkemyksiämme energia-alan muutoksista voit lukea blogistamme Energiayhtiöiden tulevaisuus 2020-luvulla.

Näin hyödynnät uudet mahdolli­suu­det parhaiten

Jotta pystyt viemään nämä mahdollisuudet uudeksi liiketoiminnaksi sekä vaikuttamaan niin oman yrityksesi kuin alan kehitykseen, on sinun välttämätöntä panostaa kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamiseen. Tässä vinkkimme.

Luo vahva perusta perinteisellä tiedolla johtamisella

Luo vahva perusta dataa strategisesti hyödyntävään liiketoimintaan perinteisellä tiedolla johtamisella.

Keskitetty data-alusta, Data Platform, auttaa sinua luomaan parhaat edellytykset tiedolla johtamiseen ja uudenlaisen dataan perustuvan kilpailukyvyn kehittämiseen. Keskitetty data-alusta yhdistää organisaatiosi monipuoliset datat eri lähteistä yhteiselle alustalle, jolloin tiedot ovat koko organisaatiosi käytettävissä. Data-alusta auttaa sinua muokkaamaan organisaatiosi datasta yhtenäistä ja käyttökelpoista sekä toimii liiketoimintaa ohjaavana työkaluna.

Keskitetty data-alusta on pohjana kaiken liiketoimintatietosi hyödyntämiselle.

Yrityksesi liiketoimintatietojen hyödyntäminen automatisoidusti tapahtuu analytiikkatyökaluilla. Näin siirrät raportoinnin perustehtävät henkilöstösi harteilta ja käytät heidän osaamisen tärkeämpiin asiantuntijatehtäviin, kuten toiminnan analysointiin ja kehittämiseen.

Kuvaava analytiikka auttaa ymmärtämään liiketoimintaa

Keräämällä eri järjestelmissä sijaitsevan datan keskitettyyn data-alustaan ja käsittelemällä sen luotettavasti, voit tuottaa monipuolisia historiadataan perustuvia raportteja ja analyysejä. Niiden avulla pystyt tarkastelemaan menneitä tapahtumia useista eri näkökulmista. Tällaisesta kuvaavasta analytiikasta henkilöstönne saa hyvää yleistä ymmärrystä liiketoiminnasta.

Diagnosoiva analytiikka vie syiden äärelle

Helposti ymmärrettävien, visuaalisten raporttien tuottaminen mahdollistaa myös diagnosoivan analytiikan. Se auttaa sinua tulkitsemaan asioiden ja tapahtumien yhteyksiä sekä syitä numeroiden takana. Diagnosoivaa analytiikkaa pystyt hyödyntämään esimerkiksi tulevan toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Perinteisen tiedolla johtamisen avulla pääset hyödyntämään liiketoiminnan johtamisessa ja päätöksenteossa kuvaavaa ja diagnosoivaa analytiikkaa.

Panosta moderniin tiedolla johtamiseen

Vaikka perinteinen tiedolla johtaminen voi auttaa säästämään huomattavia määriä henkilötyöpäiviä vuodessa, on tiedolla johtamisen tarkoituksena saavuttaa tätäkin mittavampia liiketoimintahyötyjä.

Ennakoiva ja ohjaava analytiikka auttavat löytämään oikeat tienhaarat ja tuottoisimmat reitit täysin uusien tuote- ja palvelumallien luomiseen.

Ennakoiva analytiikka auttaa tulevan ennustamisessa

Ennakoiva analytiikka tulee muodostamaan energia-alan tiedolla johtamisen ja operatiivisen toiminnan kivijalan tulevaisuudessa. Siinä moderni järjestelmä tuottaa käyttäjälle erilaisia ennusteita ja malleja tulevan ennakointiin.

Ennakoivaa analytiikkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kulutus- ja tuotantoennusteissa. Tulevaisuudessa avainasemassa ovat esimerkiksi lyhyen aikavälin kulutus- ja tuotantoennusteet, joita voidaan käyttää niin sähköverkkojen optimointiin kuin kulutusjoustojen hallintaan. Tulevina vuosina kulutusjoustoa on pystyttävä hallitsemaan kokonaisuutena myös siirto- ja jakeluverkkotasolla.

Ohjaava analytiikka ehdottaa parhaat toimintamallit

Nykyaikainen tiedolla johtamisen järjestelmä hyödyntää datan käsittelyyn tekoälyä ja koneoppimisen algoritmeja. Moderneja työvälineitä hyödyntäen se pystyy käsittelemään suuria määriä dataa ja suosittelemaan sieltä erilaisia toimintamalleja käyttäjälle. Näin ohjaava analytiikka voi myös johtaa ja tehdä päätöksiä automaattisesti tiettyihin ennakolta asetettuihin sääntöihin perustuen.

Tulevaisuudessa tekoälyä tullaan hyödyntämään erityisesti sähkön- ja energiankäytön ohjauksessa.

Tällä hetkellä tekoälyohjausta hyödynnetään esimerkiksi kotiautomaatiossa, jonka avulla kuluttajat voivat tehostaa omaa energiankäyttöään ja saada huomattavia rahallisia säästöjä.

Energiayrityksille avautuu uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mikäli tekoälyohjausta pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa myös jakeluverkon ja siirtoverkon puolella.

Vielä ei tarkkaan tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Olipa kyseessä nykyisten verkkojärjestelmien tehostaminen tai vaikkapa uusien energiayhteisöjen tuotannon hallinnointi, on varmaa, että tekoälyohjaus tulee olemaan uusi normaali energia-alalla.

 

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut tiedolla johtamisen tehostamisesta yrityksessänne? Tutustu tiedolla johtamisen palveluihimme ja ota meihin yhteyttä – asiantuntijamme auttavat sinua mielellään!

Lisätietoa energiayrityksen digitalisaatiosta pääset lukemaan tältä sivustolta, johon olemme koonneet paljon mielenkiintoista materiaalia energiayrityksesi johtamisen tukemiseksi.

Kattavaa tietoa aiheesta saat myös maksuttomasta oppaastamme Tämä sinun olisi aina pitänyt tietää Business Intelligencestä.

Juho Seppälä

Juho toimii Fellowmindilla Sales and Industry Directorina. Juhoa innostaa asiakkaiden tavoitteiden tukeminen ja heidän liiketoimintaprosesseihinsa liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Hän haluaa tarjota asiakkaille liiketoiminta-arvoa luovia globaaleja mutta myös paikallisia IT-ratkaisuja ja -palveluita. Ota yhteyttä Juhoon: juho.seppala@fellowmind.fi tai +358 50 406 5062.