Mikä ihmeen Data Platform? Data-alustan perusteet pähkinänkuo­res­sa

Data Platform eli keskitetty data-alusta yhdistää organisaatiosi datamassat yhteiselle alustalle, tekee datasta käyttökelpoista sekä toimii operatiivisena työkaluna mahdollistaen uusia liiketoimintoja ja toimintatapoja organisaatiossasi.

fellowmind-mika-ihmeen-data-platform-data-alustan-perusteet-pahkinankuoressa.jpg

Modernin data-alustaratkaisun avulla organisaatiosi datasta tulee rikasta, monipuolista ja käyttökelpoista - organisaatiosi saa datassa piilevät mahdollisuudet monipuolisemmin ja reaaliaikaisemmin liiketoimintojen hyötykäyttöön.

Data Platform sekoitetaan usein tietovarastoon, koska määritelmiä termille on vielä useita. Tietovarasto voi olla yksi tärkeä osa Data Platformia, mutta sen lisäksi se on paljon muutakin. Kokosimme Data Platform -perusteet pähkinänkuoreen helpottaaksemme keskustelua aiheen ympärillä.

Yksi yhteinen alusta mahdollistaa monipuolisen tiedon hyödyntämisen reaaliajassa läpi koko organisaation

Data Platform -ratkaisu on kiinteä osa organisaatiosi operatiivisia prosesseja. Moderni data-alusta kokoaa yhteen samalle alustalle eri liiketoimintojen datat ja mahdollistaa monipuolisemman datan hyödyntämisen osana organisaatiosi operatiivisia prosesseja reaaliaikaisesti. Käsittelemällä kaikkea organisaatiodataa yhdellä yhteisellä alustalla, helpotetaan tiedon hyödyntämistä ristiin eri liiketoimintojen, prosessien ja järjestelmien välillä. Näin voidaan tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, optimoida olemassa olevia prosesseja sekä tuottaa reaaliaikaista analyysia päätöksenteon tueksi. Alla olevaan kuvaan on koottu Data Platform -ratkaisun keskeisiä toimintoja ja uusia mahdollisuuksia.

Data-alustaratkaisun avulla yrityksesi on mahdollista kehittää täysin uudentyyppisiä dataan perustuvia palveluita ja tuotteita markkinoille. Uusista kehitetyistä palveluista esimerkkinä voisi olla loppuasiakkaasi laitteiden elinkaarta pidentävä ja tuottavuutta lisäävä älykäs hallintapalvelu tai ennakoivat huoltotoimenpiteet IoT-dataan perustuen. Lue kuinka asiakkaamme Logisnext Finland Oy (entinen Rocla Solutions) on kehittänyt Data Platformia ja IoT-dataa hyödyntäen uuden digitaalisen Rocla Intelligence -palvelun.

Koko organisaation yhteinen ja keskitetty data-alusta auttaa ja mahdollistaa datan hyödyntämisen yhä monipuolisemmista lähteistä. Toiminnanohjaus- tai asiakkuudenhallintajärjestelmästä tulevan perinteisemmän liiketoimintalähtöisen datan lisäksi Data Platform mahdollistaa datan rikastamisen ja keräämisen muualtakin. Uudenlainen data voi tarkoittaa esimerkiksi avoimista lähteistä haettavaa asiakas- ja markkinadataa tai laitteista syntyvää IoT-dataa.


Kuva 1: Data Platform on kaiken keskiössä. Se tukee organisaation eri liiketoimintaprosesseja mahdollistaen uusia palveluita ja liiketoimintaa. Keskitetty data-alusta mahdollistaa myös sen, että yrityksen eri sidosryhmät pystyvät hyödyntämään dataa uudella tavalla omassa päätöksenteossa ja operatiivisessa työssä.

Fellowmind_data+platform+1.jpg

Data Platform työstää monipuolisesta datasta yhdenmukaista, mikä lisää datan hyödyntämismahdollisuuksia osana eri liiketoimintojen päivittäistä päätöksentekoa ja työtehtäviä. Vasta yhdenmukaistettu ja strukturoitu data on käyttökelpoista jatkokäytön kannalta.

Moderni data-alusta­rat­kai­su on organisaa­tio­si tarpeet huomioiva kokonaisuus, joka kehittyy pala palalta

Data Platform on aina asiakaskohtainen ratkaisu, jossa huomioidaan organisaatiosi tarpeet ja tilanne. Ratkaisu sisältää asiakaskohtaisesti valittuja komponentteja, joita esimerkiksi ovat datalake, tekoäly, reaaliaikaiset integraatiot, käyttäjäportaalit tai mahdollisuus syöttää tietoa. Erilaisia toiminnallisuuksia on mahdollista ottaa käyttöön organisaatiosi tarpeiden mukaan pala palalta.

Ennen kuin data-alustaratkaisua lähdetään rakentamaan, on tärkeää muodostaa organisaatiossasi selkeä kuva tarvittavasta kokonaisuudesta sekä luoda tiekartta kehitykselle. Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin on Data Platform -ratkaisunne kehityspolun suunnittelu ja teknisten rakennuspalikoiden valinta huomattavasti helpompaa:

  • Mitä organisaatiosi Data Platform -ratkaisun avulla haluaa toteuttaa ja minkälainen data on oleellista juuri teidän liiketoiminnan ja siellä tehtävien päätöksien osalta?

  • Miten kerättyä dataa seurataan, tallennetaan ja yhdenmukaistetaan?

  • Mitä uusia toiminnallisuuksia datan hyödyntämiseen haluat perinteisemmän BI- ja analytiikkakäytön rinnalle?

  • Mitä uutta liiketoimintaa data-alustakokonaisuus organisaatiollesi voi mahdollistaa pitkällä aikavälillä?

Suunnitelmallisuus alussa ja kokonaisuuden pilkkominen pienempiin kehitysaskeliin tekee tulevasta Data Platform -ratkaisusta yhtenäisen sekä lisää kokonaisuuden toimintavarmuutta ja kehitysmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Hyvä tiekartta helpottaa myöhemmin lisättävien uusien elementtien ja toiminnallisuuksien, kuten uuden datalähteen tai tekoälypohjaisten ratkaisuiden, saumatonta liittämistä osaksi aikaisemmin rakennettua kokonaisuutta. Alla olevassa kuvassa on koottuna tekniseltä näkökulmalta katsottuna Data Platform -kokonaisuuden eri osa-alueita.

 

Kuva 2: Data Platform koostuu useista eri komponenteista, joita voidaan vaiheittain lisätä osaksi kokonaisuutta. Teknisten komponenttien lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat tärkeänä osana myös yhteisten prosessien kehittäminen. Näitä prosesseja ovat esimerkiksi tietoturvaprosessi, datan hallinta ja seuranta ja dokumentaatioprosessit. Kokonaisuuden tiekartta hahmotellaan alkuvaiheessa ja ensimmäisenä toteutukseen valitaan organisaation tärkeimmiksi priorisoidut tarpeet.

Fellowmind_data+platform+2.jpg

Datan, teknisten komponenttien ja toiminnallisuuksien lisäksi data-alustakokonaisuuteen kuuluvat tärkeänä osana myös yhteiset prosessit. Esimerkkinä tällaisista prosesseista voi olla tietoturvaprosessit tai prosessihälytykset, kun datassa tapahtuu jotain poikkeavuuksia. Yllä olevaan kuvaan on koottu tärkeimpiä prosesseja ja toimintatapoja, joita Data Platform -ratkaisun yhteydessä on mahdollista kehittää. Data Platform -ratkaisu mahdollistaa uusia toimintatapoja organisaatioillesi ja siellä työskenteleville ihmisille. Muuttuvat prosessit ja ihminen osana organisaation prosesseja on elintärkeää huomioida osana uuden data-alustakokonaisuuden rakentamista. Muutosjohtaminen on tärkeässä roolissa, kun uusia toimintatapoja jalkautetaan ja otetaan osaksi organisaatiosi uutta arkea.

Erillisistä hyvin yhteensopivista komponenteista koostuva pilvipohjainen data-alusta skaalautuu ketterästi yrityksen mukana muuttuviin käyttötarpeisiin, kasvuun ja liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin.

Osaava kumppani auttaa organisaa­tio­ta­si ottamaan ensimmäiset askeleet kohti saumatonta Data Platform -kokonai­suut­ta

Data-alustakokonaisuus on aina asiakaskohtainen ratkaisu, jossa lähtökohtana ovat liiketoimintasi tarpeet ja organisaatiosi tulevaisuuden tiedolla johtamisen tahtotila. Kokenut tiedolla johtamisen ja data-alustaratkaisuiden kumppani opastaa ensimmäisten kriittisten vaiheiden läpi kohti konkreettista ratkaisua kartoittamalla olemassa olevat liiketoimintasi tarpeet ja tulevaisuuden mahdollisuudet.

Fellowmindin kokeneet asiantuntijat osaavat teknologian lisäksi huomioida muutosjohtamisen tärkeyden osana projektia. Tämä varmistaa, että suunniteltu data-alustaratkaisu jalkautetaan onnistuneesti osaksi yrityksesi operatiivisia prosesseja. Varmistamme myös, että suunniteltu kokonaisuus tukee muuta liiketoimintaasi saumattomasti.

Ole rohkeasti yhteydessä - aloitetaan yhdessä matka kohti sinun liiketoimintasi uudelle tasolle nostavaa Data Platform -kokonaisuutta.

Christian Lindholm

Christian on innokas Senior Business Insight -konsultti, joka löytäen uusia käyttökohteita haluaa tarjota asiakkaalle parhaat ratkaisut analytiikan edistyneeseen hyödyntämiseen.

Ota yhteyttä: christian.lindholm@fellowmind.fi tai 050 371 5459.