Logisnext Finland Oy

Logisnext case study

Oikeanlainen kemia ja kumppanuus luovat aitoa arvoa kaikille osapuolille

Logisnext Finlandin tavoitteena on tarjota asiakkailleen tulevaisuuden polku. Parhaiten tämä onnistuu yhteistyössä samaan suuntaan katsovien kumppaneiden, kuten Fellowmindin ja Microsoftin kanssa.

  • Työntekijät

    130
  • Toimiala

    Valmistava teollisuus
  • Maa

    Suomi

Haaste Tavoitteena luoda asiakaskeskeinen sisälogistiikan ratkaisu, joka mahdollistaa asiakkaalle läpinäkyvyyden omaan toimintaan ja tehokkuuden.
Teknologia Qlik Sense, Azure Data Platform​
Tulokset Toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät sekä Azure-pohjainen data-alusta.

Logisnext Finlandin tavoitteena on tarjota asiakkailleen tulevaisuuden polku, ja parhaiten tämä onnistuu yhteistyössä aidosti innostuneiden, samaan suuntaan katsovien kumppaneiden, kuten Fellowmindin ja Microsoftin kanssa.

Kansainvä­lis­tä kasvua käyttäjä­ko­ke­mus edellä 

Osa kansainvälistä Mitsubishi Logisnext Europe -konsernia oleva Logisnext Finland Oy on kansainvälisesti kasvava materiaalinkäsittelyteollisuuden toimija. Logisnext Finland Oy:n tietojärjestelmistä, datasta ja datan hyödyntämisestä osaltaan vastaava ICT-johtaja Juha Pöllänen korostaa aidon lisäarvon luomista asiakkaille konkreettisten tulosten kautta. 

Logisnext Finlandilla on aina lähdetty liikkeelle asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisessä. Yritys on sitoutunut tarjoamaan uutta lisäarvoa sisälogistiikkaan ja tekee tiivistä kehitystyötä yhdessä asiakkaidensa kanssa. Innovatiiviset ratkaisut, resurssitehokkuuden optimointi sekä kestävän kehityksen huomioiminen ovat Logisnext Finlandin toimintojen ja tarjoamien palveluiden ydin. 

Tähän liittyen on otettu kehitysaskeleita entistä digitaalisempaan suuntaan yhdessä asiakkaiden ja yhteistyöverkostojen kanssa aidosti oikeiden ratkaisujen tekemisen varmistamiseksi.  

Loistavien edelläkävijä­rat­kai­su­jen pohjalta yhdessä kohti tulevaisuutta 

Logisnext Finland on ollut jo toistakymmentä vuotta jalostamassa IoT-tietoa sekä rakentamassa ratkaisuja silloisilla Microsoftin tuotteilla hyödyntämällä kulloinkin ajankohtaisia teknologioita. Roclan Abbot-telematiikkajärjestelmä oli aikanaan innovatiivinen ja aikaansa edellä, mutta teknologioiden jatkuvan kehityksen mukana on uusiuduttava ja etsittävä uusia ratkaisuja.  

Tarkastelemalla asiakaspalautteita etsittiin ajankohtaisemmilla teknologioilla varustettua polkua, jota pitkin suunnata yhdessä asiakkaiden kanssa kohti tulevaisuutta. Näin päädyttiin tekemään ratkaisu Microsoftin alustalle.  

"Tavoitteena Rocla Intelligencen kehitystyössä oli luoda asiakaskeskeinen sisälogistiikan ratkaisu, joka mahdollistaa asiakkaalle läpinäkyvyyden omaan toimintaan ja sen tehokkuuden parantamiseen. Näkökulmina olivat esimerkiksi ensiluokkainen käyttäjäkokemus, päivittäisen johtamisen työkalu ja konkreettisen lisäarvon luominen", kertoo Juha Pöllänen, ICT-johtaja LogisNext Finlandista. 

Tavoitteena oli luoda asiakaskeskeinen sisälogistiikan ratkaisu, joka mahdollistaa asiakkaalle läpinäkyvyyden omaan toimintaan ja sen tehokkuuden parantamiseen.

Juha Pöllänen, ICT-johtaja, Logisnext Finland Oy

Yhteistyö Fellowmindin kanssa aloitettiin tekemällä Microsoft-pohjaiset toiminnanohjausjärjestelmä ja asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM). Tämän pohjalta oli luontevaa lähteä ratkaisemaan haastetta siitä, miten asiakkaat saisivat aina oikean trukkikannan käyttöön oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan – valtava, jatkuvasti kasvava sensoridatan määrä huomioiden. 

Meidän oli löydettävä skaalautuva, varma ja tietoturvallinen ratkaisu koko toteutusympäristöineen sekä oikeat kumppanit, joiden kanssa ratkaisu saataisiin varmasti toteutettua. Vastaus löytyi Microsoftin Azure-pohjaisista ratkaisuista. 

Kumppanuus on yhdessä tekemistä – sillä tulee olla arvoa kaikille osapuolille 

Logisnext Finlandilla oli kiikarissa asioiden ratkaisemiseen intohimoisesti suhtautuvat kumppanit, jotka ymmärtäisivät aidosti teknologian tarjoamat mahdollisuudet tuotteen ja lisäarvon luomiseksi asiakkaille. Fellowmind toi mukaan lisäksi uuden ulottuvuuden Microsoftin Fast track -ohjelmalla, jolloin yhteistyötä päästiin tekemään myös Microsoftin globaalien osaajien kanssa. 

Kumppanuus – Logisnext Finlandin sanoin co-creation – toteutuu myös asiakassuhteessa: asiakkaan kanssa keskustellaan ja kehitetään yhdessä yhteistyötä asiakkaan liiketoiminnan johtamista aidosti tukevaan ja arvoa tuovaan suuntaan. Etenkin useiden kumppanien muodostamassa yhteistyössä keskiössä on kommunikaation merkitys ja se, että kaikki osapuolet ymmärtävät asioiden merkityksen oikealla ja keskenään samalla tavalla. Kaikille yhteisen tavoitteen saavuttaminen on co-creationin parasta antia. 

Tästä on tullut älyttömän hienosti yhteen toimiva ratkaisu, koska kaikilla osapuolilla on aidosti intohimo, jolla asioita halutaan ratkoa ja viedä eteenpäin!

Juha Pöllänen, ICT-johtaja, Logisnext Finland Oy

Kumppanuus on yhdessä tekemistä – sillä tulee olla arvoa kaikille osapuolille. 

Moniulot­teis­ta tehokkuutta Rocla In­tel­li­gen­cen avul­la 

Toimiva yhteistyö loi uuden digitaalisen Rocla Intelligence -palvelun keräämään ja hyödyntämään sisälogistiikan dataa. Trukkien käyttöön ja huoltotarpeisiin liittyvää tietoa tarjoavaa Logisnext Finlandin IoT-sensoriteknologiaa hyödyntävä ratkaisu tarjoaa muun muassa moniulotteista tehokkuutta, turvallisuutta, nopeaa ja ennakoivaa huoltoa sekä sisälogistiikan kehittämiseen liittyviä parannuksia. 

Asiakkaiden silmin tämä näyttäytyy liiketoimintalähtöisesti helppokäyttöisten ja selkeiden visuaalisten raporttien muodossa – käytännössä ratkaisun hyödyt ilmenevät lisääntyneenä työn ja koneiden tehokkuutena, turvallisuutena sekä kustannustehokkuutena päivittäisen johtamisen ja päätöksenteon tukena. 

Datan avulla etsitään tarinoita, joiden pohjalta pystytään rakentamaan tulevaisuutta 

Käytännössä datan avulla etsitään ilmiöitä, joista muodostuu tarinoita. Tarinat ja niiden merkitys auttavat rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Esimerkiksi trukin kiihtyvyysmittarilla voidaan havaita pientä tärinää sekä huomata tämän pohjalta, että trukkia ajettaessa lattia ei olekaan tarpeeksi puhdas, minkä vuoksi trukin rengas kuluu normaalia nopeammin. Siivoamalla lattia paremmin saataisiin tärinä pienenemään sekä trukin rengas kestämään kauemmin – ja alennettua tätä kautta asiakkaan kustannuksia sekä vaikutettua lopulta vähentävästi myös hiilidioksidipäästöihin, jolloin asiakas, ympäristö ja kaikki kiittävät. 

Yksinkertaisuus on valttia: asiat tulee pitää riittävän yksinkertaisina – asiayhteyksien ymmärtäminen onnistuu datatarinoiden kertomisen kautta konkreettisten esimerkkien avulla. Toisaalta yksinkertaisuuden vastapainoksi kannattaa antaa tilaa myös uusille, luoville ja ennestään tuntemattomillekin ideoille ja toimintatavoille, sillä niiden kautta voidaan ottaa iso askel kohti tulevaisuutta! 

Ota yhteyttä!

Tommi Pylvänen
Customer Success Manager
tommi.pylvanen@fellowmind.fi
044 535 6125

Logisnext Finland Oy on valtakunnallinen täyden palvelun trukki- ja sisälogistiikkatalo, joka työllistää lähes 130 logistiikan ammattilaista. Päätoimipaikka sijaitsee Vantaalla. Lisäksi eri puolella Suomea on toimipisteitä ja vahva jälleenmyyntiverkosto. Se edustaa laadukkaita Rocla- ja Cat® -trukkeja sekä ympäristöystävällisiä Kyburz –sähköskoottereita. Yritys on kansainvälisen Mitsubishi Logisnext Europe B.V.:n tytäryhtiö ja sen täysin omistama myyntiyhtiö. Lue lisää: www.rocla.fi.