Miksi yrityksesi kannattaa valita pilvipoh­jai­nen ERP-järjes­tel­mä?

Pilvipohjaisia järjestelmiä otetaan nyt yrityksissä käyttöön kiihtyvään tahtiin. Moni yritys miettiikin myös toiminnanohjausjärjestelmänsä viemistä pilveen. Tiivistimme tähän blogiin lyhyet perustelut, sille miksi pilvisiirtymä kannattaa ottamatta liikaa kantaa valitsemaasi pilvialustaan. Jätimme proosan pois ja keskityimme olennaiseen; lue alta neljä isoa syytä harkita pilvimaailmaan siirtymistä ERP-ratkaisusi osalta.

miksi-yrityksesi-kannattaa-valita-pilvipohjainen-erp-jarjestelma.jpg

4 syytä siirtyä pilvipoh­jai­seen toiminnanohjaus­jär­jes­tel­mään:

1. Viimeinen iso ERP-projekti

Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien yksi suurimmista hyödyistä liittyy järjestelmän päivitettävyyteen ja ylläpitoon. Kun liiketoimintaprosessisi pyörivät pilvessä on premise -ratkaisun sijaan, voit heittää hyvästit raskaille ja kalliille ERP-päivitysprojekteille.

Pilvipohjaiset ERP-järjestelmät perustuvat jatkuviin automaattisiin pieniin versiopäivityksiin. Riippuen valitsemastasi teknologiasta, päivitystahti voi olla kuukausittaista tai hieman harvempaa. Esimerkiksi Microsoftin Dynamics 365-ratkaisun osalta on käytössä Release Wave-malli, jossa keväisin ja syksyisin tuodaan porrastetusti uusia päivityksiä etukäteen julkaistun julkaisukalenterin mukaisesti. Toiminnanohjauskumppanisi auttaa testaamaan ja ottamaan käyttöön uusia ominaisuuksia sitä mukaa kun ne tulevat saatavilla. Kerroimme hiljattain blogissamme viimeisestä isosta ERP-projektista liittyen Dynamics AX-järjestelmästä Dynamics 365 -ratkaisuun siirryttäessä. Voit lukea blogin täältä.

2. Reaaliai­kai­nen analytiikka ja datalla johdettu liiketoiminta

Pilvimaailmaan siirtyminen mahdollistaa reaaliaikaisen näkymän bisneksesi avainmittareihin. Pilviteknologiaa hyödynnettäessä datan kerääminen ja analysointi ei yleensä vaadi monimutkaista teknistä konfiguraatiota. Riippuen valitsemastasi alustasta, dataan päästään yleensä rajapintojen kautta käsiksi hyvinkin helposti, jolloin organisaatiosi kaikki data on vietävissä yhteen paikkaan analysointia varten. Näin organisaatiossasi päästään hyödyntämään yhtä ja samaa dataa päätöksenteon tukena. Datalla johdetussa organisaatiossa kullakin organisaation jäsenelle tulee olla pääsy hänelle relevanttiin tietoon sekä liiketoiminnan päämittareihin.

Esimerkiksi Microsoftin ekosysteemissä, Dynamics 365 ERP yhdistyy luontevasti Azuren alustaan ja analytiikkaan. Moderni data-alusta kokoaa yhteen samalle alustalle eri liiketoimintojen datat ja mahdollistaa monipuolisemman datan hyödyntämisen osana organisaatiosi operatiivisia prosesseja reaaliaikaisesti. Voit lukea yrityksen kokonaisvaltaisesta Data Platformista lisää täältä.

eCraft_data+platform+1.JPG

Data Platform on kaiken keskiössä. Se tukee organisaation eri liiketoimintaprosesseja mahdollistaen uusia palveluita ja liiketoimintaa. Keskitetty data-alusta mahdollistaa myös sen, että yrityksen eri sidosryhmät pystyvät hyödyntämään dataa uudella tavalla omassa päätöksenteossa ja operatiivisessa työssä

ERP-järjestelmän valinnan ytimessä onkin valita hyvä toiminnanohjauksen perusratkaisu, jonka toiminnallisuuksia rikastetaan erilaisilla yrityksesi toimialaa ja erityistarpeita vastaavilla laajennuksilla, lisäarvosovelluksilla ja bisnesanalytiikan ratkaisuilla.

3. Alustan ja ekosysteemin mahdolli­suu­det

Pilviratkaisua valittaessa erityistä huomiota kannattaa kiinnittää valitsemasi alustan ekosysteemiin. Pilvi-ERP on parhaimmillaan modulaarinen, jolloin skaalaat ratkaisua tarpeidesi mukaisesti vähitellen ottaen uusia toiminnallisuuksia tai moduuleja käyttöön kun bisneksesi sitä kaipaa. Modulaarisuus koskee paitsi toiminnanohjausjärjestelmää itseään, mutta myös valitsemasi alustan ekosysteemia. ERP laajenee näin ketterästi niin tuotannosta talouteen itse ERPn sisällä kuin myös esimerkiksi asiakkuudenhallinnan ja tekoälyn ratkaisuihin saman liiketoiminta-alustan sisällä. Valinnan ytimessä onkin valita hyvä toiminnanohjauksen perusratkaisu, jonka toiminnallisuuksia rikastetaan erilaisilla yrityksesi toimialaa ja erityistarpeita vastaavilla laajennuksilla, lisäarvosovelluksilla ja bisnesanalytiikan ratkaisuilla. Microsoftin ekosysteemi on yksi maailman johtavista pilvi-alustoista ja Azureen datan on vienyt niin SAP kuin esimerkiksi Adobe.

ecraft_kaikki+data+yhdessä+businessalustassa.jpg

4. Ennakoidut kustannukset

Pilvipohjaisen ERP-järjestelmän myötä pääset eroon oman IT-infran kustannuksista. Yrityksesi ei enää tarvitse investoida omiin resursseihin järjestelmän tekniseen ylläpitoon liittyen. Näin henkilöstö pääsee keskittymään liiketoiminnan ydinasioihin ja tuottavaan työhön. Modernin IT-kokonaisuus rakennetaan suoraan pilviekosysteemiin, jossa se hinnoitellaan yleensä kk- tai vuosihinnoittelulla. Kustannukset ovat selkeät ja etukäteen tiedossa tuoden läpinäkyvyyttä IT-kulujen hallintaan. Kuten kohdassa 1 jo mainittiin, myös raskaat ja kalliit ERP-päivitysprojektit ovat historiaa pilvimaailmassa.

Käyttökustannukset joustavat käyttösi laajuuden mukaisesti. Pilvipohjaiseen versioon siirtyminen voidaan toteuttaa myös vaiheistetusti, jolloin kerralla ei tarvitse uudistaa koko järjestelmää. Pilviversion modulaarinen rakenne mahdollistaa sen, että toiminnallisuuksia voidaan lisätä valitsemallasi aikajänteellä.

Autamme sinua pilvisiir­ty­mäs­sä

eCraft on Suomen johtava Microsft Dynamics 365-ratkaisutoimittaja. Autamme yritystäsi siirtymään pilvipohjaisiin liiketoimintaratkaisuihin:

Olemme kehittäneet ketterän Dynamics 365 Template -palvelumallin, jossa entisestä järjestelmästä siirtyminen pilviversioon toteutetaan yrityksenne liiketoimintatavoitteet huomioiden. Lue lisää toimitusmallimme hyödyistä ERP:n ketterä käyttöönotto -oppaastamme.

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.