3 syytä, miksi kannattaa siirtyä Dynamics NAVista pilvipoh­jai­seen Dynamics 365 Business Central -ratkaisuun

Joko tiedät, millaisia etuja Dynamics 365 Business Central -järjestelmän pilviratkaisu voi yrityksellesi tuoda? Pilviympäristö on kustannustehokas, reaaliaikainen ja skaalautuva täyttäen kaikki modernin toiminnanohjausjärjestelmän tarpeet. Nykyaikainen ERP-järjestelmä mahdollistaa yrityksesi prosessien ja toimintamallien yhtenäistämisen ja tehostamisen sekä liiketoimintatietojen tehokkaan hyödyntämisen päätöksen teon tukena. Tässä blogissa esittelemme 3 syytä, miksi yrityksesi kannattaa siirtyä pilviympäristöön ja mitä muutoksessa on hyvä huomioida.

fellowmind-3-syyta-miksi-kannattaa-siirtya-dynamics-navista-pilvipohjaiseen-dynamics-365-business-central-ratkaisuun.jpg

1.Pilvipoh­jai­nen toiminnanohjaus­jär­jes­tel­mä skaalautuu kaikkiin tarpeisiisi

Palveleeko yrityksesi vanha Dynamics NAV- tai muu ERP-järjestelmä liiketoimintasi tarpeita? Ovatko tarpeet muuttuneet vuosien varrella eikä vanha ERP-järjestelmä ole pysynyt liiketoiminnan kehityksen mukana? Olisiko nyt aika pohtia nykyaikaisen, pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän etuja ja mahdollisuuksia?

Yhtenäisen ja kattavan toiminnanohjausjärjestelmän merkitys yrityksesi liiketoiminnalle on suuri. Moderni ERP-järjestelmä on liiketoiminnan selkäranka, joka on tarkoitettu yrityksesi kaikkien eri toimintojen käyttöön.

Dynamics 365 Business Central mahdollistaa yrityksesi prosessien ja toimintamallien yhtenäistämisen ja datan hyödyntämisen läpi organisaation tietojen reaaliaikaisuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Data on saatavilla ajantasaisena liiketoimintapäätösten tekemisen tueksi.

Microsoftin pilvipohjainen ERP-järjestelmä tukee skaalautuvuudellaan joustavasti kaikkia yrityksesi liiketoiminnan perusprosesseja ja tarpeita niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessa. Valitessasi pilviversion varmistat, että yrityksesi saa nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän, jonka uusin versio ja ominaisuudet ovat aina käytössäsi. Jatkossa järjestelmä pysyy ajan tasalla automaattisesti tulevien pienempien päivitysten ansiosta, jolloin raskaat ERP-päivitysprojektit jäävät kokonaan historiaan.

2. Rajattomat jatkokehitysmah­dol­li­suu­det, jotka voit toteuttaa vaiheittain

Microsoftin pienille ja keskisuurille yrityksille suunnittelema pilvipohjainen Dynamics 365 Business Central -toiminnanohjausjärjestelmä, joka pohjautuu aiempaan Dynamics NAV -järjestelmään, on pitkäaikaisen kehitystyön tulos ja globaalisti miljoonien ihmisten käyttämä tuote.

Microsoft-ekosysteemiin kuuluva Business Central -pilviversio tehostaa merkittävästi yritysten toimintoja ja palveluita. Business Central tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka yhdistää yrityksen eri toiminnot ja prosessit yhteen, muun muassa talouden, myynnin, palveluiden ja tuotannon hallinnoimiseksi ja johtamiseksi.

Siirtyessäsi pilvimaailmaan yrityksesi saa tehokkaan toimintaympäristön, jota voit täydentää uusien tarpeiden ilmaannuttua. Yrityksesi on helppo laajentaa pilviversion käyttöä ja liittää siihen 3. osapuolen ratkaisuja, kuten palkanlaskentaa ja asiakkuudenhallintaa. Microsoftin ekosysteemi kattaa suuren määrän erilaisia ratkaisuja ja sovelluksia, jotka tukevat yrityksesi tarpeita ja jotka on helppo ottaa käyttöön Dynamics 365 -ratkaisun kanssa.

Yrityksesi liiketoimintaa tukevat mahdolliset lisäarvoa tuovat järjestelmät voidaan ottaa käyttöön yrityksellesi sopivassa tahdissa. Pilviversion modulaarinen rakenne mahdollistaa, että toiminnallisuuksia voidaan lisätä vaiheittain esimerkiksi 3–5 vuoden aikajänteellä.

Hyvän ja asiantuntevan liiketoimintakumppanin avulla voit määrittää tulevaisuuden tavoitteet ja rakentaa roadmapin tukemaan ja helpottamaan yrityksesi tavoitteiden suunnittelua ja toteutusta.

3. Mahdollisuus kehittää yrityksesi johtamista, toimintaa ja palveluja

Pilvipohjainen ERP-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden käyttää Dynamics 365 Business Central -järjestelmää tavalla, johon Dynamics NAV -versiolla ei ole pystytty. Business Centralin avulla yrityksesi voi optimoida, automatisoida ja analysoida liiketoimintatietoa aivan uudella tavalla.

Reaaliaikaiset raportit ja yrityksen dataan pohjautuvat ennusteet helpottavat johdon päätöksentekoa ja auttavat prosessien ja palvelujen kehittämisessä. Pääset johtamaan yritystäsi tiedolla ja voit suunnata asiantuntijoidesi työpanoksen tärkeisiin suunnittelu- ja kehitystehtäviin rutiinitöiden sijaan. Päivittäistyötä tehostaa merkittävästi myös se, että henkilöstösi voi käyttää Dynamics 365 Business -järjestelmää suoraan Excelistä ja Outlookista. Pilvipohjainen järjestelmä toimii saumattomasti yhdessä Microsoft Office 365 -tuotteiden kanssa, ajasta ja paikasta riippumatta. Lue lisää Business Centralin ominaisuuksista ja hyödyistä blogistamme.

Dynamics 365 Business Central -pilviratkaisu tuo lisäksi yrityksesi ulottuville esimerkiksi nämä modernit teknologiat:

  • Tekoäly ja koneoppiminen (AI, Machine learning): Nämä ominaisuudet Business Centralissa auttavat automatisoimaan toimintaketjuja, joilla helpotat käyttäjän päivittäistä työtä. Tekoälyn avulla voi ennustaa esimerkiksi myynnin kehitystä.

  • Tiedolla johtaminen (Business Intelligence, BI-ratkaisut): Entisen Dynamics NAV -järjestelmän taulukkomuotoiset ja vaikeasti hahmotettavat raportit ovat historiaa, sillä pilvipohjaiseen käyttöliittymään on upotettu Power BI -ratkaisu. Sen avulla yrityksesi pääsee käyttämään kokonaisvaltaisesti liiketoimintadataa toiminnassaan, mahdollistaen mm. visuaalisesti helposti tulkittavat näytöt.

  • Power Flow: Hyödyntämällä ohjelmistorobotiikan (RPA) kaltaista kyvykkyyttä yrityksesi voi automatisoida omia sisäisiä työnkulkuja ilman koodien kirjoittamista. Kun yksinkertaiset ja toistuvat manuaaliset työtehtävät automatisoidaan, voi yrityksesi suunnata asiantuntijoiden osaamisen tärkeisiin suunnittelu- ja kehitystehtäviin.

  • Chatbot: Toiminnanohjausjärjestelmä sisältää työkalut chatbottien rakentamiseen, joilla yrityksesi voi tehostaa asiakaspalvelua.

Siirry Dynamics 365 Business Central -pilvirat­kai­suun yrityksellesi sopivalla tavalla

Autamme yritystäsi siirtymään Business Central -pilviympäristöön kaikki liiketoimintatarpeesi huomioiden. Mikäli yritykselläsi on tarve vanhan Dynamics NAV -järjestelmän teknologiapäivitykselle, mutta ei tarvetta huomioida liiketoiminnan muita tarpeita uudessa järjestelmässä, voidaan pilviratkaisuun siirtyminen toteuttaa teknisenä peruspäivityksenä. Tämä toteutustapa sopii yrityksille, joiden vanhan järjestelmän toiminnallisuudet vastaavat nykyisiin liiketoimintatarpeisiin, mutta jolle teknologian modernisointi on kriittistä.

Voit siirtyä pilviratkaisuun myös uudistamalla liiketoimintaasi kokonaisvaltaisesti uusien modernien teknologioiden avulla. Kokonaisvaltainen kehittäminen on järkevää, sillä samalla voit yhtenäistää, muuttaa ja tehostaa myös yrityksesi prosesseja ja toimintatapoja sekä miettiä uusia näkökulmia yrityksesi palveluiden kehittämiseksi. Moderni ERP on innovatiivinen ja ketterä kokonaisuus, johon pilviympäristö ja nykyteknologia tuovat joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia.

Asiantunteva kumppani auttaa sinua tarpeiden määrityksessä ja yrityksellesi sopivan kokonaisuuden valinnassa. Yrityksesi toiminta on esimerkiksi voinut muuttua ja laajentua edellisen Dynamics NAV- tai muun aiemman ERP-järjestelmän käyttöönotosta niin mittavasti, että uutta ratkaisukokonaisuutta on syytä tarkkaan pohtia ja suunnitella yhdessä kokeneen ja liiketoimintaa tuntevan kumppanin kanssa – me Fellowmind Finlandilla autamme mielellämme sinua suunnittelussa.

Lisätietoa

Tutustu artikkeliin, jossa annamme vinkit ERP-järjestelmän ketterään käyttöönottoon.

Lue myös, miksi materiaalinkäsittelyjärjestelmiä toimittava Pesmel Oy valitsi Microsoft Dynamics 365 -teknologiaan pohjautuvan toiminnanohjausratkaisun ja eCraftin kumppanikseen.

Matti Saastamoinen

Matti on pitkän linjan liiketoiminnan kehittäjä ja sparraaja sekä intohimoinen kenttätyön digitalisoija. Ota Mattiin yhteyttä: matti.saastamoinen@fellowmind.fi / 040 844 4562