Pesmel

Pesmel case study

Pesmel

Kansainvälisille markkinoille materiaalinkäsittelyjärjestelmiä toimittava Pesmel valitsi liiketoimintansa tehostamiseen Microsoftin Dynamics 365 -teknologiaan pohjautuvan toiminnanohjauksen kokonaisratkaisun.

  • Työntekijät

    230
  • Toimiala

    Valmistava teollisuus
  • Maanosat

    Eurooppa, Aasia, Amerikka, Australia, Afrikka

Haaste Järjestelmien ja toiminnan yhdenmukaistaminen sekä tehostaminen yrityksen kaikissa toiminnoissa.
Teknologia Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics 365
Tulokset Toiminnanohjausjärjestelmä, jonka ympärille on mahdollista ottaa käyttöön tarvittavat modernit ratkaisut ja välineet Microsoftin laajasta ekosysteemistä.

Kansainvälisille markkinoille materiaalinkäsittelyjärjestelmiä toimittava Pesmel valitsi liiketoimintansa tehostamiseen Microsoftin Dynamics 365 -teknologiaan pohjautuvan toiminnanohjauksen kokonaisratkaisun. Pesmel valitsi hankkeen digitalisaatiokumppanikseen Fellowmindin, jonka liiketoimintaymmärrykseen ja projektiosaamiseen se luottaa.

Pesmel valmistaa ja toimittaa automatisoituja pakkaus-, materiaalinkäsittely-, varasto- ja lastausjärjestelmiä kansainvälisille asiakkailleen ympäri maailmaa. Pesmelin asiakkaita ovat metalli-, sellu- ja paperiteollisuus, niiden jatkojalostusteollisuus sekä rengasteollisuus. Pesmelillä on toimintaa Euroopan lisäksi Aasiassa, Amerikassa, Australiassa ja Afrikassa.

Pesmelin liiketoimintahankkeen tavoitteena on järjestelmien ja toiminnan yhdenmukaistaminen sekä tehostaminen yrityksen kaikissa toiminnoissa. Yrityksen projektitoimitukset ovat isoja ja globaaleja, joten yritykselle on ydintärkeää hallinnoida tietoa yhdessä yhtenäisessä liiketoimintajärjestelmässä.

Projektien seuraaminen läpi koko konsernin yhdenmukaisesti ja reaaliaikaisesti korostuu globaalisti toimivan yrityksen toiminnassa – tiedon pitää kulkea yli maa- ja yritysrajojen. Datan seuraaminen ja hallinnointi on tärkeää yrityksessä sisäisesti, mutta järjestelmän täytyy tukea tiedon vaihtoa myös alihankkijoiden ja kolmansien osapuolien kanssa.

Pesmel valitsi Microsoftin ratkaisun ja teknologian tukemaan yrityksen liiketoimintaa sekä Fellowmindin digitalisaatiokumppaniksi hankkeen toteuttamiseen. Pesmel vertaili perusteellisesti eri teknologiaratkaisuja ja kumppaneita, ja valinnan loppuvaiheessa toteutettiin myös POC-vaihe (Proof-of-Concept) kahden eri teknologian ja toimittajan välillä. Valittu ratkaisu vastaa yrityksen tämän hetken liiketoiminnan tarpeita, mutta tukee myös Pesmelin tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeita yrityksen kehityksen ja kasvun mukaan.

Käyttöönotettava Dynamics 365 Business Central -toiminnanohjausjärjestelmä on ydin, jonka ympärille on mahdollista ottaa käyttöön kaikki tarvittavat modernit ratkaisut ja välineet Microsoftin laajasta ekosysteemistä. Business Central -järjestelmä toimii saumattomasti yhteen muiden Microsoftin tuotteiden kanssa, kuten esimerkiksi Office 365 -toimistoratkaisujen, Project Online -projektinhallinnan ratkaisun sekä Sharepoint-sisällönjakelualustaratkaisun kanssa. Laaja Microsoft-ekosysteemi mahdollistaa järjestelmien ketterän skaalautuvuuden ja helpon yhdistettävyyden.

"Fellowmindin liiketoiminnan ymmärrys ja kokemus vastaavista projektiliiketoiminnan hankkeista sekä Microsoftin teknologiaan perustuva kokonaisratkaisu vakuuttivat meidät. Valittu ratkaisukokonaisuus vastaa Pesmelin nykyisiä tarpeita. Microsoftin teknologia ja ratkaisut antavat hyvän pohjan myös kehittää toimintoja ja tukevat kasvua. Yhteistyö Fellowmindin asiantuntijoiden kanssa on alkanut erittäin hyvin", kertoo Harri Peltomaa, hankkeen projektipäällikkö Pesmelistä. 

Liiketoiminnan ymmärrys ja kokemus vastaavista projektiliiketoiminnan hankkeista sekä Microsoftin teknologiaan perustuva kokonaisratkaisu vakuuttivat meidät Fellowmindista.

Harri Peltomaa, ERP-projektipäällikkö, Pesmel Oy

"Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Pesmelin kanssa. Microsoftin teknologia ja kokonaisratkaisu, jonka ytimessä on Dynamics 365 Business Central -toiminnanohjausjärjestelmä, sopii erittäin hyvin valmistavan teollisuuden ja projektimuotoista liiketoimintaa kansainvälisesti tekevän Pesmelin tarpeisiin. Pesmelillä katsotaan erittäin hyvin myös tulevaisuuteen – ratkaisuvalinnalla yritys luo hyvän pohjan tulevaisuuden tarpeille", kertoo Ari Paukku Fellowmindista.

Ota yhteyttä!

Harri Peltomaa, ERP-projektipäällikkö, Pesmel Oy, 020 7009 630, harri.peltomaa@pesmel.com

Matti Saastamoinen, myyntijohtaja, Fellowmind Finland, puh. 040 844 4562, matti.saastamoinen@fellowmind.fi

 

Pesmel on kansainvälinen tehtaiden sisäisen logistiikan asiantuntija ja järjestelmätoimittaja. Yrityksen tuotteita ovat automaattiset pakkaus-, materiaalinkäsittely-, varasto- ja lastausjärjestelmät. Pesmelin asiakkaina on metalli-, sellu- ja paperiteollisuus, niiden jatkojalostusteollisuus ja rengasteollisuus. Kaikki tuotteet ja palvelut myydään ja toimitetaan asiakaskohtaisesti suunniteltuina. Pesmel on 40 vuoden aikana toimittanut yli 400 käsittely- ja pakkausprojektia ja noin 120 säilytysjärjestelmää ympäri maailmaa. Yrityksellä on toimintaa ympäri maailmaa: Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Australiassa. Pesmel työllistää noin 230 ammattilaista ja sen liikevaihto 2018 oli noin 40 MEUR. Lue lisää: www.pesmel.com