Viimeinen iso ERP-projekti - näin siirryt ketterästi Dynamics AX -järjestel­mäs­tä pilvipoh­jai­seen Dynamics 365 -ratkaisuun

Microsoftin ekosysteemi ja pilvipohjainen Dynamics 365 for Finance and Supply Chain Management (Operations) -ratkaisu on skaalautuva liiketoiminta-alusta, jolla mahdollistat yrityksesi kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Käymme tässä blogissa läpi pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän tuomia mahdollisuuksia sekä tarjoamme vinkkejä pilviympäristöön siirtymiseen.

fellowmind-viimeinen-iso-erp-projekti-nain-siirryt-ketterasti-dynamics-ax-jarjestelmasta-pilvipohjaiseen-dynamics-365-ratkaisuun.jpg

Nyt on hyvä hetki uudistaa ERP-järjes­tel­mää

Onko yrityksessäsi käytössä jokin vanhoista Dynamics AX -järjestelmäversioista? Vastaako se edelleen yrityksesi tämänhetkisiin ja tulevaisuuden bisnestarpeisiin? Olisiko aika tehdä viimeinen iso ERP-päivitysprojekti, jotta jatkossa pilviversion myötä säästyt raskailta versionpäivitysprojekteilta?

Nyt on erinomainen hetki pohtia näitä kysymyksiä ja alkaa suunnitella siirtymistä pilvimaailmaan. Microsoft on kehittänyt pilviekosysteeminsa huippuunsa ja tarjoaa laajat mahdollisuudet käyttää ERP-toiminnanohjausjärjestelmää tavalla, johon AX-versioilla ei ole aiemmin pystytty.

Siirtyessäsi Dynamics AX:stä pilvipohjaiseen Dynamics 365 -ratkaisuun pysyy ERP-järjestelmäsi jatkuvasti päivitettynä ja ajantasaisena automaattisesti muutaman kerran vuodessa tulevien ratkaisupäivitysten myötä.

Tiesithän myös, että Microsoftin tarjoama tuki tietoturvapäivityksineen vanhoille Dynamics AX -versioille (esim. AX 2009 ja AX 2012) päättyy pian!

Datan, uusien sovellusten ja tekoälyn avulla uusia mahdolli­suuk­sia liiketoi­min­taan

Joko yrityksessäsi hyödynnetään liiketoimintaprosessien automaatiota ja tekoälyä, jotta työntekijäsi pääsevät keskittymään manuaalisen työn sijaan haastavampiin bisnesongelmiin? Entä ovatko yrityksesi liiketoiminnan mittarit seurattavissa reaaliaikaisesti niin johdossa kuin muualla organisaatiossa? Onko liiketoimintasi päätöksenteko datavetoista? Pääsetkö yrityksesi tietoihin käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta?

Tulevaisuuden kilpailukykyä lisäävät modernit teknologiat ja työkalut sekä niiden tuomat mahdollisuudet tulevat ulottuville yrityksesi siirtyessä pilvipohjaiseen ERP-järjestelmään.

Microsoft on rakentanut Dynamics 365 -tuoteperheen globaalin Azure-pilvensä sisään, joka avaa täysin uudet mahdollisuudet esimerkiksi analytiikan ja koneoppimisen hyödyntämiseen sekä järjestelmäsi sisään rakennettujen liiketoimintasovellusten rakentamiseen. Valitsemalla Microsoftin alustan varmistat, että kaikki organisaatiosi kerryttämä data saadaan hyötykäyttöön ja kerättyä yhteen paikkaan. Koska Microsoftin eri ratkaisut, sovellukset ja toiminnallisuudet ovat saman Azure-pilven sisällä, pääsevät Dynamics 365 -käyttäjät helposti hyödyntämään myös muita Microsoft-ekosysteemissä ja Azure-pilvessä olevien ratkaisuiden ja sovellusten parhaita ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tietoturva- ja Office-sovelluksia.

Koska Dynamics 365 -ratkaisu toimii pilvessä, tukee se skaalautuvuudellaan liiketoimintasi muutoksia ja tarpeita joustavasti. Kattava toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksesi toiminnan selkäranka, joka tukee kaikkia liiketoiminnan perusprosesseja ja tarpeita. Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management -ratkaisulla ohjaat ja johdat yrityksesi liiketoimintaa pohjautuen ajantasaiseen ja läpinäkyvään dataan koko yrityksesi toiminnasta.

Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management (Operations) -pilviratkaisu tuo yrityksesi ulottuville kattavan ERP-järjestelmän lisäksi moderneja mahdollisuuksia:

  • Esineiden internet (IoT, Internet of Things): yrityksesi saa esimerkiksi tuotannon laitteita koskevaa dataa hyödynnettäväksi toiminnassaan.

  • Tekoäly ja koneoppiminen (AI, Machine Learning): yrityksesi voi nostaa esimerkiksi tuotantolaitteiden toiminnan ennustettavuutta ja varmistaa jatkuvan tuotannon kaikissa tilanteissa.

  • Älykäs analytiikka (IA, Intelligence Analytics): yrityksesi voi hyödyntää analytiikkaa esimerkiksi myynnin kasvun suunnitteluun tai hankintakustannusten analysointiin.

  • Tiedolla johtaminen (Business Intelligence, BI-ratkaisut): Power BI:n avulla yrityksesi pääsee käyttämään dataa kokonaisvaltaisesti nykyaikaisten raporttien ja analyysien avulla liiketoiminnassaan.

  • Automatisointimahdollisuudet (PowerAutomation): Power Automate tuo pilvipohjaisen ratkaisun yrityksesi prosessien automatisointiin ja rutiinitöiden tehostamiseen.

  • Yrityksen omat sovellukset (PowerApps): yrityksesi saa lisähyötyjä pilvipohjaisesta ERP-järjestelmästä, kun käyttäjille voi tehdä helposti ja ketterästi pieniä sovelluksia Dynamics 365 -sovellusten päälle.

Edellä mainituista Power BI-, Power Automation- ja Power Apps -mahdollisuudet pohjautuvat Microsoft PowerPlatform -alustaan, joka on tarkoitettu uusien liiketoimintasovellusten rakentamiseen, laajentamiseen ja kustomointiin, ja toimii mainiosti yhteen kokonaisvaltaisen Dynamics 365 -ratkaisukokonaisuuden kanssa. Vanhaan Dynamics AX -järjestelmään verrattuna Dynamics 365:n mahdollisuudet ovat merkittävästi suorituskykyisemmät ja kokonaisvaltaisemmat. 

Siirry pilvimaail­maan yrityksesi liiketoi­min­nan tarpeet huomioiden

Autamme yritystäsi siirtymään Dynamixs AX -järjestelmästä Dynamics 365 -pilviympäristöön kaikki liiketoimintatarpeesi huomioiden. Siirtyminen voidaan toteuttaa käytännössä kahdella eri tavalla.

Pilvipoh­jai­sen toiminnanohjaus­jär­jes­tel­män käyttöönotto

Mikäli yritykselläsi on tarve vanhan Dynamics AX -järjestelmän teknologiapäivitykselle, mutta tällä hetkellä ei ole tarvetta huomioida liiketoiminnan muita tarpeita uudessa järjestelmässä, voidaan pilviratkaisuun siirtyminen toteuttaa teknisenä peruspäivityksenä. Tämä vaatii kuitenkin sen, että yrityksesi vanhassa järjestelmässä oleva liiketoimintadata on nykyisellään laadukasta. Tällöin vanhan järjestelmän toiminnallisuuksia ja dataa hyödynnetään sellaisenaan pilviversioon. Tämä toteutustapa sopii yrityksille, joiden vanhan järjestelmän toiminnallisuudet vastaavat nykyisiin liiketoimintatarpeisiin, mutta teknologian modernisointi on kriittistä.

Suosittelemme kuitenkin aina, että toiminnanohjausjärjestelmän päivittämisen yhteydessä yrityksessä mietittäisiin useampia vuosia eteenpin ja tarkasteltaisiin liiketoimintaprosessien soveltuvuutta myös yrityksen tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen. Hyvä ja asiantunteva kumppani auttaa sinua tavoitteidesi kirkastamisessa sekä tulevaisuuden roadmapin suunnittelussa.

Uuden Dynamics 365 -ratkaisun valinnassa on tärkeää myös huomata, että uuden teknologian myötä jatkossa ratkaisupäivitykset tulevat pilvipalvelun vuoksi automaattisesti muutaman kerran vuodessa ja siten jatkossa vältyt isoilta ja raskailta päivitysprojekteilta. Siirtyessäsi Dynamics AX:stä Dynamics 365 -ratkaisuun teet viimeisen ison ERP-päivitysprojektin.

Uusia mahdolli­suuk­sia liiketoimin­nal­le

Haluatko teknologian modernisoinnin lisäksi ottaa kaiken hyödyn irti uusista mahdollisuuksista uuden Dynamics 365 -ratkaisuun siirtymisen myötä? Uusi alusta antaa yrityksellesi mahdollisuuden uudistaa kustannustehokkaasti liiketoimintaprosessejasi ja palveluitasi sekä tukea innovaatioita nykyteknologiaa hyödyntäen.

Olemme kehittäneet tätä varten ketterän palvelumallin, jossa Dynamics AX -järjestelmästä siirtyminen pilviversioon toteutetaan liiketoimintatavoitteet huomioiden.

Fellowmind Dynamics 365 Template -toimitusmallin perusratkaisuna on moderni pilvipohjainen Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management (Operations) -toiminnanohjausjärjestelmä, jota täydennämme yrityksesi tarpeisiin ja toimialaan sopivilla lisätoiminnallisuuksilla ja ratkaisuilla. Yrityksesi saa modernin ERP-ratkaisun, jonka hyödynnettävyyttä voidaan lisätä yhdistämällä se toisiin järjestelmiin, kuten asiakkuudenhallinnan tai kenttähuollon järjestelmään. Dynaamisuutta lisätään merkittävästi myös tehostamalla esimerkiksi raportoinnin kyvykkyyttä, sovellusten käytettävyyttä ja muita tarpeitasi Appsien ja lisäsovellusten kautta. Lue esimerkkejä asiakkaidemme ratkaisuista: Peikko, Adven, ALMACO Group.

Miksi Fellowmind kumppaniksi?

Fellowmind Finlandin toimitusmalli ja laaja kokemus yritysten liiketoimintaprosesseista ja -hankkeista mahdollistavat yrityksellesi ERP-järjestelmän ketterän käyttöönoton. Toimitusmalliimme sisältyy hankkeen alussa Proof of Value (POV) -vaihe, jonka aikana voit varmistua ratkaisun soveltuvuudesta yrityksesi tarpeisiin. Toimitusmalliin kuuluu vaiheistettu projekti ja ratkaisun käyttöönotto myös globaalilla tasolla. Lue lisää toimitusmallimme hyödyistä ERP:n ketterä käyttöönotto -oppaastamme.

Fellowmind Finland on Suomen suurin Dynamics-ratkaisutoimittaja. Meillä on kokemusta Dynamics 365 -järjestelmän parhaista käytänteistä ja niiden hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Olemme tunnustettu Dynamics 365 -asiantuntija ja kuulumme Fellowmind Groupiin, joka on Euroopan johtaviin liiketoimintaratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin keskittyvä yhtiö.

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.