ERP teollisuusy­ri­tyk­sel­le – 4 vinkkiä onnistunee­seen järjestelmä­va­lin­taan

ERP-järjestelmän valinta on yrityksissä aina merkittävä päätös – onhan kyseessä arvokas investointi, jonka lopputuloksen tulisi toimia yrityksen toiminnan selkärankana. Yritysmaailman ja teknologian kiihtyneen kehityksen myötä yrityksissä voi kuitenkin olla tavallista enemmän haasteita arvioida, millaisia tarpeita yritystoiminta asettaa järjestelmäratkaisuille tulevaisuudessa. Siksi kokosimme tähän artikkeliin tärkeimpiä vinkkejä teollisuusyrityksen ERP-valinnassa onnistumiseen nämä haasteet huomioiden.

ERP teollisuusy­ri­tyk­sel­le – 4 vinkkiä onnistunee­seen järjestelmä­va­lin­taan

1. Huomioi järjestelmän mahdolli­suu­det kehittyä yrityksesi mukana.

ERP-järjestelmää tulisi kehittää säännöllisesti ja määrätietoisesti! Siksi ratkaisun skaalautuvuus on tärkeää ottaa huomioon. Skaalautuvuus mahdollistaa ratkaisun laajentamisen yrityksen kasvaessa, liiketoiminnan kehittyessä ja laajentuessa. Valmistavassa teollisuudessa yrityksen liiketoimintaa on alettu laajentaa yhä enenevässä määrin palveluliiketoimintaan, jonka asettamiin tarpeisiin yrityksen ERP-järjestelmän tulee myös vastata.

Pilvipohjaisen järjestelmän hyötynä on se, että järjestelmä kehittyy jatkuvasti ja tarvittaessa laajenee yritystoiminnan kasvaessa. Myös esimerkiksi analysointi- ja ennustamismahdollisuudet ovat laajempia käytettäessä pilvipohjaista järjestelmää, sillä analysointia voidaan tehdä reaaliajassa. Lähtökohtaisesti pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä skaalautuu paremmin kuin on premise -ratkaisu.

Skaalautuvuus tukee myös yrityksen tulevaisuuden liiketoimintaa mahdollistamalla laajennuksien ja lisätoiminnallisuuksien lisäämisen ratkaisuun ketterästi tarvittaessa. Tämä on mahdollista silloin, kun järjestelmää valitessa on tehty järkevä teknologiavalinta, joka mahdollistaa ratkaisun laajentamisen pohjaratkaisuun liitettävillä lisätoiminnallisuuksilla, jolloin ERP-järjestelmää ei ole tarvetta muokata. Tämä helpottaa mm. pitkällä aikavälillä ratkaisun ylläpidettävyyttä ja elinkaaren hallintaa.

Tiesitkö?

Fellowmindin Dynamics 365 Template -toimitusmalli tukee yrityksen liiketoiminnan laajentamista joustavasti ja tehokkaasti. Yritys saa Template -mallilla toteutetulla projektilla yrityskohtaisen globaalin käyttöönottomallin esimerkiksi vaiheistettua ERP-järjestelmän käyttöönottoa varten yrityksen eri liiketoiminnoille, tehtaille tai maille.

2. Varmista, että ratkaisu kommunikoi yrityksesi olemassa olevien järjestelmien kanssa!

Yrityksen tulee voida valjastaa yritysdata kattavasti yrityksen eri toimintojen käyttöön. Siksi ERP-järjestelmän tulee integroitua vaivattomasti yrityksen muiden ratkaisujen kanssa. Kun yrityksen kaikki liiketoimintatieto on yhdessä järjestelmässä, yritys voi hyödyntää yhtenäistä ja ajantasaista dataa tehokkaasti päätöksenteon tukena. Lisäksi yritys voi tarkastella dataa tehokkaammin esimerkiksi asiakaskokemuksen parantamiseen sekä lisämyyntimahdollisuuksien kartoittamiseen.

Yhtenäisen tiedon avulla on mahdollisuus palvella koko teollisuusyrityksen ekosysteemiä, johon kuuluvat asiakkaat, alihankkijaverkosto ja kaikki kumppanit.

Lue lisätietoja ERP-toiminnallisuuksien laajentamisesta kunnossapidon Asset Management -ratkaisulla tai kenttätyön Field Service -ratkaisulla huoltoliiketoimintaan .

3. Älä tyydy järjestel­mään, joka vastaa haasteisiin edellisen vuosikymmenen teknologial­la. Arvota vertailta­vis­sa vaihtoeh­dois­sa modernit teknologiat korkealle.

ERP-hanke ei ole enää pelkkä IT-vetoinen teknologian päivityshanke – se on liiketoiminnan kehityshanke, joka tähtää toiminnan tehostamiseen ja myynnin lisäämiseen. Teknologian valinta on kuitenkin tärkeää, sillä moderni ratkaisualusta mahdollistaa tulevaisuuden kehittymisen. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon ratkaisun käytettävyys – kiinnittämällä huomiota ratkaisun käytettävyyteen (esimerkiksi mobiilikäytettävyyteen sekä helposti hallinnoitaviin käsipäätteisiin), saadaan ratkaisu tuotua lähemmäksi sen käyttäjiä yrityksen jokaisella tasolla ja madallettua siten sen käyttöön liittyviä esteitä.

Microsoft Dynamics 365 on moderni kokonaisratkaisu, jonka vahvana toimittajana Fellowmind Finland (ent. eCraft) on palkittu useilla kansainvälisillä tunnustuksilla (mm. Inner Circle -jäsenyydellä ja Partner of the Year -palkinnolla ). Uniikki Template-toimitusmalli mahdollistaa projektin aloittamisen nopeasti ja ketterästi hyödyntämällä Microsoft-ekosysteemiä ratkaisukokonaisuuden toimittamiseen. Dynamics 365 Template for Manufacturing -kokonaisuuteen on valikoitu valmiiksi toiminnallisuudet teollisuuden yritysten tarpeita varten.

4. Etsi ratkaisua, joka tukee yrityksesi toimintaa kokonaisval­tai­ses­ti, aina asiakaskeskei­syy­des­tä liiketoimin­ta­tie­don hallintaan.

Ratkaisun tulee tukea teollisuuden tuotantoprosesseja, tuotteen elinkaaren ja palveluelinkaaren hallintaa kokonaisuudessaan sekä kokonaisvaltaista asiakkuudenhallintaa! Tietojen hallinnointi yhdessä järjestelmässä sekä tietojen reaaliaikaisuuden ja läpinäkyvyyden takaaminen ovat tärkeässä roolissa tämän takaamiseksi. Ratkaisun tulee vastata kattavasti toiminnanohjausjärjestelmän perinteisiin tarpeisiin, mutta tarjota myös 360 asteen näkymä yrityksen asiakkaisiin.

Millaisia ratkaisuja olemme toimittaneet teollisuuden alan yrityksille? Lue asiakkaidemme kokemuksista alta:

Haluatko lisätietoja?

Lue lisätietoja ERP-järjestelmän valinnasta teollisuusyritykselle maksuttomasta oppaastamme tai ota yhteyttä – autamme sinua mielellämme.

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.