Asset Management laajentaa Dynamics 365 -ratkaisua kunnossapidon toiminnalli­suuk­sil­la

Asset Management tuo kunnossapidon toiminnanohjauksen osaksi Microsoft-ekosysteemiä, tarjoten entistä laajemmin mahdollisuuksia kunnossapidon resurssien ja töiden hallintaan.

fellowmind-Asset-Management-laajentaa-Dynamics-365-ratkaisua-kunnossapidon-toiminnallisuuksilla.jpg

Microsoft julkisti vuonna 2018 laajentavansa Dynamics 365 Finance and Operations -ratkaisua kunnossapidon (Asset Management) toiminnallisuuksilla. Tämän ansiosta et enää tarvitse erillistä kunnossapidon ratkaisua, vaan saat sen osana Dynamics 365 -tarjontaa! Ratkaisun avulla voit ohjata ja johtaa kaikkia yrityksesi pääprosesseja yhdellä järjestelmällä.

Asset Management + ERP = lisätehoa ja läpinäky­vyyt­tä kunnossapidon toimintaan

Tuotannon ja kunnossapidon yhteispeli aiheuttaa usein haasteita yrityksille. Yrityksillä voi olla käytössään jokin kunnossapidon kevytratkaisu ja irrallinen toiminnanohjausjärjestelmä, jotka eivät kommunikoi keskenään, vaan tietoja täytyy analysoida ja siirtää manuaalisesti pidemmälle jalostettavien ennustusten ja näkymien rakentamiseksi.

Dynamics 365 -ekosysteemissä Asset Management osana toiminnanohjausta tuo läpinäkyvyyttä näiden osa-alueiden välille poistamalla turhia siiloja niiden väliltä.

Asset Management -laajennuksen tuomia hyötyjä

Suurien resurssimäärien ja niiden kannattavuuden hallinta on tärkeässä asemassa niin kunnossapitoa pääasiallisena liiketoimintanaan harjoittavilla yrityksillä kuin niillä, joilla kunnossapito tukee vahvasti pääliiketoimintaa.

Asset Management tuo työkalun kenttätyössä tarvittavien laitteiden, välineiden ja komponenttien tarkkaan hallintaan, kuten:

  • resurssien kulumisen ennustaminen, huoltotöiden suunnittelu ja korvauslaskenta

  • inventaarion seuranta ja hävikin hallinta

  • resurssien käyttöiän pidentäminen

  • ylläpitokustannusten pienentäminen

Lisäksi Asset Management tehostaa resurssien käyttöön liittyviä prosesseja, mahdollistamalla mm. seuraavat toiminnot:

  • Resurssien paikannus ja käyttöasteen seuranta.

  • Työjonon automatisoitu tai puoliautomatisoitu ohjaaminen logistisesti tehokkaimmalla tavalla tarvittavien laitteiden, varaosien ja komponenttien saatavuuden ja sijainnin perusteella.

  • Ennakoiva huolto, joka hyödyntää kerättyä historiadataa, ennustemalleja ja koneoppimista. Tämä voidaan kohdentaa omiin resursseihin tai jopa asiakkaan meille osoittamiin ylläpitoresursseihin.

  • Varaosainventaarin hallinta, joka parantaa reagointikykyä ja mahdollistaa täsmällisten aikataulujen lupaamisen.

  • Mahdollisten ruuhkahuippujen, pullonkaulojen ja poikkeustilanteiden ennakointi analytiikan avulla.

Tehokkaampi kunnossapidon ja kenttätyön ohjaaminen parantaa yritysjohdon tilannekuvaa, parantaa talousjohdon suunnittelukykyä, helpottaa operatiivisen henkilöstön työtä ja näkyy asiakkaalle hyvänä palveluna.

Haluatko lisätietoja?

Jos haluat kuulla lisää ratkaisusta, sen roolista kunnossapidon suunnittelussa ja hallinnoinnissa sekä ylläpitokustannusten pienentämisessä ja omaisuuden käyttöiän pidentämisessä, ota meihin yhteyttä – autamme sinua mielellämme.

Matti Saastamoinen

Matti on pitkän linjan liiketoiminnan kehittäjä ja sparraaja sekä intohimoinen kenttätyön digitalisoija. Ota Mattiin yhteyttä: matti.saastamoinen@fellowmind.fi / 040 844 4562