Field Service -ratkaisu huoltoliiketoiminnan tarpeisiin – tee huoltokustannuksista tulosta

Monessa yrityksessä kenttähuollon mahdollisuuksiin palvelua tuottavana yksikkönä ei ole vielä tarpeeksi kiinnitetty huomiota. Modernit työkalut kenttähuollon tehostamiseen ovat kuitenkin saatavilla jo tälläkin hetkellä. Miten teet huoltokustannuksista tulosta, millaisia moderneja työkaluja se vaatii?

Field Service -ratkaisujen tarjoamat mahdollisuudet huoltoliiketoiminnan kehittämiselle ovat valtavat. Vaikka useassa alan yrityksessä tiedostetaan ratkaisujen tarjoamat mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle, voi hankinnan oikeuttamisen perusteet jäädä vähäiseksi, jos mahdollisuuksia ei osata sitoa konkreettisiin kehityskohteisiin yrityksen toiminnassa. Siksi kokosimme tähän artikkeliin Top 5 kehityskohdetta, jonka tarpeisiin Microsoft Dynamics 365 Field Service -ratkaisu kenttähuollon yrityksissä vastaa.

5 kohdetta, joita tehostamalla muunnat huoltoliike­toi­min­ta­si kustannus­pai­kas­ta tulosyksi­kök­si

1.Tehosta resurssien käyttöastetta

Moderneilla ratkaisuilla voitte saada reaaliaikaista dataa laitteistoista, sen käyttöasteista ja arvioita huoltoväleistä. Parantamalla resurssienne käyttöasteita, eli suunnittelemalla huollon toimenpiteitä optimoidummin, kuten hyödyntämällä reittioptimointeja ja ennakoivaa tilaustenhallintaa, saatte hyödynnettyä huoltotyöntekijöidenne osaamisen ja huoltotoimenpiteisiin tarvittavat materiaalit tehokkaammin huoltoliiketoiminnassa.

2. Kasvata First-time fix rate -astetta

First-time fix rate edustaa sitä, kuinka moni huoltokäynneistänne johtaa ongelman korjaamiseen jo ensimmäisellä kerralla. First-time fix rate -asteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, onko paikan päälle lähetetyllä työntekijällä oikea asiantuntijuus ja materiaalit ongelman korjaamiseen. Modernit kenttähuollon ratkaisut auttavat tuomaan näkyvyyttä ongelmaan ensimmäisen kerran jo ennen kuin ensimmäistäkään työntekijää on lähetetty paikan päälle, auttaen varautumaan huoltoon oikealla osaamisella ja tarvikkeilla.

3. Selkeytä kenttähuollon kokonais­nä­ky­mää

Kokonaisnäkymä huollon toimenpiteisiin on kenttähuollon optimoinnissa ensisijaisen tärkeää. Näkymän tulee kattaa aina historiatieto tuotteen asennuksesta sen huoltohistoriaan, nykytilaan ja tuleviin huoltotarpeisiin. Näkymä siihen, mitä kohteeseen on tehty, milloin ja kenen toimesta, sekä millaisia työntekijöitä, työkaluja ja materiaaleja yrityksellä on valjastettavissa käyttöönsä tällä hetkellä auttavat yritystä hallinnoimaan huollon tarpeisiin vastaamista tehokkaammin ja reaaliaikaisemmin.

4. Luo mahdolli­suuk­sia nopeaan reagointiin ja luotettavaan ennustamiseen IoT:n avulla

Kenttätyön palveluissa jatkuva datavirta ja kentällä olevien koneiden ja laitteiden yhteydessä olevat sensorit tarjoavat kallisarvoista tietoa kenttäliiketoiminnan johtamiseen. IoT eli teollinen internet tarjoaa monissa yrityksissä arvokasta tietoa esimerkiksi kohteiden huoltotarpeesta. Teollisen internetin ansiosta yritykset saavat tarkempaa tietoa huollettavista kohteista – reaaliaikaisesti. Hälytyksen tullessa huoltotyöntekijät voivat parhaimmillaan ratkaista ilmenneen haasteen etänä, hyödyntäen esimerkiksi AR/VR-teknologiaa, tai vähintäänkin määrittää, millaisia työkaluja, varaosia ja asiantuntijuutta tarvitaan ongelman ratkaisemiseen paikan päällä. Tehokkuus paranee ja kulut pienenevät huimasti kummassakin skenaariossa.

Valjastamalla ennakoivan huollon koko potentiaalin huoltoliiketoimintanne kehittämiseen, voitte hyödyntää reaaliaikaista tietoa laitteistojen toiminnasta nopeaan reagointiin ja huoltojen ennakoimiseen, mahdollistaen kannattavien ja luotettavien huoltosuunnitelmien laatimisen.

5. Paranna asiakasko­ke­mus­ta

Asiakaskokemuksen merkitys palvelun tarjonnassa kasvattaa merkitystään kaikilla toimialoilla. Läpinäkyvyys asiakkaan suuntaan on tärkeää ja yhä useammin asiakkaat vaativat tietoa siitä, missä huoltotoimenpiteiden suhteen mennään – milloin huolto tapahtuu ja mitä kohteelle tehdään seuraavaksi. Läpinäkyvyys onkin avainasemassa asiakassuhteiden hoidossa eli ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Modernit ratkaisut kenttähuollossa auttavat tarjoamaan läpinäkyvyyttä toimintaanne asiakkaan silmissä ja parantamaan siten asiakkaan saamaa palvelukokemusta.

Kenttähuoltolii­ke­toi­min­ta tulosyksik­kö­nä kustannus­pai­kan sijaan

Kenttähuollon kannattavuus toimii luonnollisesti kaiken pohjana ja edellä mainittujen osa-alueiden kehittäminen mahdollistaa kannattavuuden parantamisen. Muutos tarvitsee kuitenkin oikean teknologian lisäksi tuekseen kenttähuollon päättäjien asennemuutoksen - päättäjien tulee siirtyä pois pohja-ajatuksesta, mitä huollot kustantavat ja siirtyä ajattelemaan, mitä ne voivat tuottaa.

Siirry kustannusajattelusta tarkastelemaan kenttähuollon tarjoamia mahdollisuuksia liiketoimintanne kasvattamiskesi ja valjasta moderni teknologia muuttaaksesi kenttähuoltoliiketoimintanne kustannuspaikasta tulosyksiköksi!

Haluatko lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä – autamme sinua mielellämme!

Petri Räsänen

Chief Innovation Officer, D365 Lead Architect

Petri suunnittelee yhdessä tiiminsä kanssa asiakkaidemme tarpeisiin kokonaisvaltaisia digitalisaatioratkaisuja ja toimii isojen toiminnanohjausprojektien arkkitehtina. Hän  myös vastaa Fellowmindin tuotekehityksestä.

Ota Petriin yhteyttä: petri.rasanen@fellowmind.fi, puh. 044 3500 864.