Społecznościowy intranet usprawnia nowoczesną pracę

Sprawnie działający społecznościowy intranet może wspierać rozwój kultury cyfrowej wśród wszystkich pracowników. Właśnie dlatego firma Miele poprosiła nas o wdrożenie intranetu opartego na Microsoft SharePoint.

Fellowmind Miele case

Miele Cie. & KG słynie na całym świecie z produkcji trwałych artykułów gospodarstwa domowego. Przez 120 lat, licząca obecnie 20 100 pracowników organizacja zbudowała silną, rozpoznawalną na całym świecie markę.

Firma Miele – globalny producent sprzętu AGD – postanowiła wdrożyć cyfrową kulturę pracy, co wiązało się z koniecznością pewnych zmian. Szybko okazało się, że dotychczasowy intranet jest zbyt statyczny, by sprostać nowym wymaganiom.

Silna potrzeba

Firma Miele chciała umożliwić pracownikom wymianę cennej wiedzy i informacji, a także zapewnić dostęp do najnowszych informacji z życia firmy z każdego miejsca i o każdej porze.

Poprzedni intranet firmy nie był w stanie sprostać tym złożonym wymaganiom. Szybko stało się jasne, że konieczna jest zmiana – potrzebne było narzędzie oferujące nowe możliwości i motywujące pracowników do dzielenia się informacjami. Intranet musiał pozwalać na komunikację cyfrową, przekazywanie informacji zwrotnych oraz dbanie o obecność online pracowników. Firma opracowała kompleksową wizję kultury cyfrowej komunikacji, którą musiała zrealizować od zera.

Za cel zespół postawił sobie promowanie projektu cyfrowego miejsca pracy (Digital Workplace) w zwinny i elastyczny sposób.

Społecznościowy intranet dzięki Office 365

Po rozmowie z przedstawicielami Miele i omówieniu ich potrzeb  uznaliśmy, że ich cyfrowe miejsce pracy powinno obejmować społecznościowy intranet oparty na Microsoft SharePoint.

Głównym celem naszych działań było stworzenie fundamentów pod dynamiczną korporacyjną kulturę budowaną oddolnie, a także stymulowanie transferu wiedzy. Postanowiliśmy wykorzystać w tym celu proste i przyjazne dla użytkowników rozwiązania, atrakcyjny design oraz odpowiednie funkcje społecznościowe, takie jak przycisk polubienia, funkcja komentowania, mikroblogi oraz indywidualna strona profilowa, którą pracownicy mogą dostosować do swoich potrzeb.

Pierwszy krok – prototypowanie

W ramach prototypowania poszczególne działy Miele stworzyły wspólne przestrzenie, które przetestowaliśmy na podstawie realnych przypadków użytkowania zaproponowanych przez pracowników. Użytkownicy mieli także możliwość przeglądania kanałów informacyjnych i tworzenia nowych treści, przekazywania informacji zwrotnych i swoich opinii, a także angażowania kadry kierowniczej w cały proces. Informacje zwrotne od testerów wykorzystaliśmy w celu dopracowania prototypu, który umożliwiał nam bezpośrednie wdrożenie nowych wymogów.

Wszyscy wzięli udział

W trakcie realizacji projektu odnotowaliśmy zarówno ogromne zaangażowanie, jak i wyjątkowe tempo prac. Oparcie koncepcji na zasadach zwinnego rozwoju przyspieszyło pracę i zwiększyło motywację uczestników.  Jeszcze przed terminem wdrożenia pracownicy i kadra zarządzająca Miele byli podekscytowani możliwością skorzystania z nowego intranetu.

Chcemy krok po kroku rozbudowywać nasze cyfrowe miejsce pracy, korzystając z narzędzi do współpracy pakietu Office 365. Z entuzjazmem obserwujemy rozwój cyfrowej kultury w firmie.

Saskia Kuhmann, kierownik ds. współpracy / DMS, Miele & Cie. KG

Społecznościowy intranet łączy organizację

Projekt cyfrowego miejsca pracy był realizowany z pełnym wsparciem kadry kierowniczej najwyższego szczebla, dyrektorów, a także rady nadzorczej – dzięki temu w Miele rozwinęła się nowa kultura cyfrowa. Dodatkowo dzięki temu wsparciu możliwe było natychmiastowe przetestowanie wdrożenia i wszystkich kamieni milowych osiąganych na poszczególnych etapach.

Responsywny projekt

Obecnie praca zdalna stanowi nieodzowny element życia zawodowego. Dzięki nowemu i responsywnemu intranetowi, pracownicy Miele mają do dyspozycji nowoczesne i mobilne narzędzia oferujące im potrzebne informacje również podczas pracy spoza biura. Dzięki temu mogą uczestniczyć w rozmowach, a także dzielić się doświadczeniami i wiedzą. Wszystko to sprzyja budowaniu zespołów, nawet gdy pracownicy nie przebywają stale w biurze.

Płynna komunikacja

Pracownicy Miele mogą teraz szybko kontaktować się z odpowiednimi osobami dzięki łatwemu wyszukiwaniu danych w książce telefonicznej. Co więcej, dane kontaktowe każdej osoby są powiązane z jej osobistym profilem w intranecie. Pracownicy mogą także samodzielnie określać tematy, w których są ekspertami.

Z uwagi na postępującą cyfryzację sukces rozwiązania zależy od siły i współpracy pomiędzy zespołami. Dzięki nowemu intranetowi wiedza ekspercka Miele staje się wiedzą wspólną, pozostaje w firmie i jest dostępna dla wszystkich. Pracownicy w pełni zaakceptowali intranet i już teraz prowadzą ożywioną komunikację za pośrednictwem nowych kanałów.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc firmie Miele w tym przedsięwzięciu.