Miele

Fellowmind Miele case

Miele kehittää työkulttuuriaan uudella vuorovaikutteisella intranetillä

Vuorovaikutteinen intranet tukee työkulttuurin muutosta digitaaliseksi koko työyhteisössä. Toteutimme Mielelle Microsoft SharePoint -pohjaisen intranetin tätä tavoitetta silmällä pitäen. 

  • Työntekijät

    20100
  • Toimiala

    Valmistava teollisuus

Haaste Työtapojen muuttaminen ja digitaalisen työnteon kulttuurin käyttöönotto.
Teknologia SharePoint
Tulokset Uusi responsiivinen intranet, jonka avulla työntekijät voivat helposti jakaa osaamistaan ja tietoa toisilleen sekä lukea työpaikkansa uutisia milloin vain.

Vuorovaikutteinen intranet tukee työkulttuurin muutosta digitaaliseksi koko työyhteisössä. Toteutimme Mielelle Microsoft SharePoint -pohjaisen intranetin tätä tavoitetta silmällä pitäen. 

Miele Cie. & KG on tunnettu kestävistä kodinkoneistaan ympäri maailman. 120 vuoden aikana Mielestä on kasvanut vahva, kansainvälinen ja tunnistettava brändi, jolla on 20 100 työntekijää.

Globaali kodinkonevalmistaja Miele halusi muuttaa työtapoja organisaatiossaan ja ottaa käyttöön digitaalisen työnteon kulttuurin. Mielen silloinen intranet-järjestelmä ei kuitenkaan vastannut näihin tarpeisiin.

Visio uudesta sisäisen viestinnän kulttuurista 

Miele halusi, että sen työntekijät voisivat helposti jakaa osaamistaan ja tietoa toisilleen. Se halusi myös varmistaa, että jokainen voi lukea työpaikkansa uutisia missä vain ja milloin tahansa.   

Mielellä oli selvä visio siitä, minkälainen sen digitaalisesta sisäisen viestinnän kulttuurista haluttiin luoda jatkossa ja se halusi, että uusi ”Digitaalinen työympäristö” -projekti toteutettaisiin ketterästi. 

Vuorovaikutteinen intranet Office 365:n avulla   

Kun olimme keskustelleet Mielen tiimin kanssa heidän intranet-tarpeistaan, tulimme siihen johtopäätökseen, että heidän digitaalisen työympäristönsä ytimeksi muodostuisi Microsoft SharePointiin perustuva vuorovaikutteinen intranet.  

Päätavoitteena oli luoda perusta työntekijälähtöiselle organisaatiokulttuurille ja kannustaa osaamisen jakamiseen. Nämä tavoitteet saavutettaisiin helppokäyttöisellä ja miellyttävällä ulkoasulla sekä vuorovaikutukseen kannustavilla ominaisuuksilla, kuten tykkäyspainikkeella, kommenttitoiminnolla, mikroblogeilla ja sellaisella henkilökohtaisella profiilisivulla, jonka työntekijät saisivat vapaasti suunnitella omannäköisekseen.   

Prototyyppien suunnittelu alkaa 

Mielen eri yksiköt loivat prototyyppivaiheessa jaettuja tiloja, joita työntekijät testasivat todellisten käyttötapausten pohjalta. He selasivat uusia kanavia, loivat alustavaa sisältöä, antoivat palautetta ja sitouttivat aktiivisesti myös johdon prosessiin. Kehitimme ketterää prototyyppiä testaajien palautteen perusteella ja toteutimme uudet vaatimukset välittömästi.   

Yhteinen projekti  

Projekti edistyi energisesti. Ketterät menetelmät olivat tärkeä osa projektia ja nostivat kaikkien motivaatiota. Kun uuden intranetin käyttöönotto lähestyi, Mielen työntekijät ja johto olivat innoissaan.

"Haluamme vähitellen laajentaa digitaalista työympäristöämme Office 365 -yhteistyövälineillä ja odotamme innolla, kuinka yrityksemme digitaalinen kulttuuri kehittyy edelleen," kertoo Saskia Kuhmann, Miele Cie. & KG:n head of Collaboration / DMS.

Odotamme innolla, kuinka yrityksemme digitaalinen kulttuuri kehittyy jatkossa.

Saskia Kuhmann, Miele Cie. & KG:n head of Collaboration / DMS

Organisaation yhdistäminen vuorovaikutteisen intranetin avulla  

Mielen johdon antama tuki digitaalisen työympäristön kehittämiseksi auttoi luomaan yritykseen uudenlaista digitaalista kulttuuria.   

Responsiivinen toteutus  

Uuden responsiivisen intranetin ansiosta Mielen työntekijöillä on nyt mahdollisuus käyttää liikkeellä ollessaan mobiilityökaluja tiedon hankkimiseen. He pystyvät samanaikaisesti osallistumaan keskusteluihin ja jakamaan kokemuksiaan ja osaamistaan. Tämä vahvistaa työntekijöiden tiimihenkeä, vaikka he eivät jatkuvasti olekaan paikan päällä toimistossa tai tehtaalla.   

Sujuvaa viestintää  

Mielen työntekijät tavoittavat nyt nopeasti tarvitsemansa kollegat, sillä puhelinluettelosovelluksen avulla on helppo löytää kaikkien yhteystiedot. Kunkin henkilön yhteystiedot on myös linkitetty henkilökohtaiseen profiiliin intranetissä. Organisaation määrittelemien osaamisalueiden lisäksi työntekijät voivat itse määritellä profiiliin omia osaamisalueitaan.   

Työntekijät ovat ottaneet intranetin omakseen ja viestivät vilkkaasti uusilla kanavilla.