CRM-järjestelmä asiakaspalvelun tukena

Koska asiakkuudet ovat liiketoimintasi tärkeintä omaisuutta, on ydintärkeää luoda heille hyviä asiakaskokemuksia koko asiakassuhteen elinkaaren ajan. Microsoftin kattavalla CRM-järjestelmällä tuet nopeampaa, yksilöllisempää ja älykkäämpää tapaa palvella asiakkaitasi jokaisessa yrityksesi ja asiakkaasi kontaktipisteessä. 

Lisää asiakasuskollisuutta

Ansaitse asiakkaittesi uskollisuus vastaamalla heidän kysymyksiinsä asiakashistorian tuntien ja yrityksesi kollektiivista tietoa hyödyntämällä - kaikissa kanavissa.  

Hyödynnä samalla asiakaspalvelussasi sosiaalista mediaa ja tunnista nopeasti asiakkaiden tarpeet. 

Nopeaa ja ketterää asiakaspalvelua 

Microsoft Dynamics 365 Customer Service -järjestelmällä hallitset monikanavaiset palvelut, jolloin pystyt palvelemaan asiakkaitasi ketterästi kanavasta ja päätelaitteesta riippumatta.  

Modernilla asiakkuudenhallintajärjestelmällä vastaat nykyasiakkaiden vaatimukseen saada yhä nopeampaa palvelua ja ratkaista asiat kerta-asioinnilla. 

Monikanavainen asiakaspalvelu ja CRM:n asiakasdatan yhdistäminen asiakaspalveluun tuo mukanaan paljon hyötyjä: asiakkaan yhteydenottokynnys pienenee useiden eri yhteydenottokanavien myötä, asiakaspalvelijan asiakasymmärrys kasvaa, kun käytössä on asiakkaan koko palveluhistoria - ja asiakasuskollisuus lisääntyy personoidun ja täsmällisen palvelun myötä.

Elias Sairanen
Elias Sairanen Dynamics 365 Customer Service - asiantuntija - Fellowmind

Palvele asiakkaitasi monissa eri kanavissa

Palvele asiakkaitasi saumattomasti kaikissa kanavissa: verkossa, sosiaalisessa mediassa, chat-palvelussa, sähköpostitse, mobiilissa, puhelimitse ja itsepalvelussa.  

Itsepalvelu 

Tarjoa asiakkaillesi mahdollisuus myös itsepalveluun kattavien tukiportaalien, tietopankkien ja reaaliaikaisten tietojen avulla. 

Monikanavainen asiakaspalvelu

Dynamics 365 Customer Service -ratkaisun toiminnallisuus, monikanavainen asiakaspalvelu (Omnichannel) on moderni ja helposti muokattava sovellus, jonka avulla voit palvella samanaikaisesti useita asiakkaita monessa eri viestintäkanavassa. 

Low-code-automaatiot, asiakaspalvelupolut, tietoartikkelit ja muut työkalut tehostavat ja standardoivat yrityksesi asiakaspalveluprosessia ja automatisoivat toistuvia tehtäviäsi.  

Omnichannel-toiminnallisuus mahdollistaa nopean pääsyn koko palveluhistoriaan, jotta sinulla on palvelutilanteessa kokonaisvaltainen ymmärrys asiakkaasi tarpeista ja tilanteesta.    

Asiakaspalvelukokemuksesta kerättävän datan ja valmiiksi tehtyjen visuaalisten koontinäyttöjen ansiosta voit kehittää yrityksesi asiakaspalvelua jatkuvasti yhä paremmaksi.  

Managed services

Kaipaatko tukea IT-ympäristösi kehittämiseen ja ylläpitoon? Varmistamme IT-ympäristösi ja ratkaisuidesi toimivuuden, jatkokehittämisen sekä käyttäjätuen kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti.

Muutosjohtaminen ja käyttöönotto

IT-hankkeissa onnistuminen on ihmisistä kiinni. Me autamme sinua ottamaan kaikki hyödyt digitaalisista ratkaisuistasi irti varmistamalla, että työntekijäsi pysyvät muutoksen kelkassa mukana ja teknologia tukee aidosti heidän työtään.

Microsoft Dynamics 365

Harkitsetko liiketoimintaratkaisusi siirtämistä pilveen? Microsoft Dynamics 365 kokoaa liiketoimintasi eri osa-alueet yhden digitaalisen liiketoiminta-alustan alle täysin integroidusti ja tietoturvallisesti.