Tiedätkö, miten BI olet? – Yrityksen kypsyys kohti Business Intelligencen hyödyntämistä ja kokonaisval­tais­ta tiedolla johtamista

Mitä eroa on termeillä tiedolla johtaminen ja liiketoimintatiedon hallinta eli Business Intelligence? Mitä tarkoittaa yrityksen kypsyysaste eli maturiteetti, kun puhutaan tiedolla johtamisesta? Avaamme blogissamme termien merkityksiä sekä näkemystämme, että teknologian lisäksi liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen tarvitaan yrityksen strategian ja liiketoimintaprosessien täyttä ymmärtämistä sekä työntekijöiden sitouttamista.

tiedatko-miten-BI-olet.jpg

Tiedolla johtamisessa strategia, prosessit ja ihmiset herättävät teknologian henkiin

Tiedolla johtamisesta ja sen alakäsitteestä liiketoimintatiedon hallinnasta eli Business Intelligencestä (BI) on puhuttu erityisesti tällä vuosituhannella todella paljon. Termejä voisi kutsua mediaseksikkäiksi ja niistä voisi muotoilla jopa klikkiotsikoita. Vaikka käsitteet ja termit ovat yleisiä, havaitsemme työssämme toistuvasti, että tiedolla johtamisen todellista merkitystä ei täysin ymmärretä.

Tämä ymmärtämättömyys johtaa siihen, että liiketoimintatiedon hallinnan tarjoamaa potentiaalia ja mahdollisuuksia ei osata yrityksissä täysin hyödyntää. Kehitykseen investoidaan paljon resursseja ja rahaa. Jos tiedolla johtamisen kokonaisuutta, alkaen liiketoiminnan strategian ymmärtämisestä ja tavoitteiden asettamisesta toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen saakka, ei tehdä kunnolla ja hallitusti, hukataan kehitysrahaa aivan turhaan.

Kun tiedolla johtamisen termien merkityksistä juttelee ja pyytää määrittelyä esimerkiksi käsitteelle liiketoimintatiedon hallinta, saattaa vastaus olla mitä tahansa Excel-raportoinnin ja koneoppimisen väliltä. Termien merkitysten ymmärtäminen vaihtelee siis suuresti. Yhteistä yleensä vastauksille on kuitenkin se, että tiedolla johtaminen ja erityisesti liiketoimintatiedon hallinta nähdään hyvin vahvasti teknologiaorientoituneena toimintona. Tämä saa liiketoimintatiedon hallinnan tohtoriopiskelijan ja konsultin niskakarvat pystyyn.

Me Fellowmindilla käsittelemme tiedolla johtamista kokonaisvaltaisesti - emme ajattele sitä pelkästään teknologian näkökulmasta. Vaikka teknologia on monesti se näkyvin osio, niin kokonaisuuteen kuuluu myös yrityksen strategia, liiketoimintaprosessit ja erityisesti ihmiset. Näin teknologia herää henkiin. Tämän kokonaisuuden avulla yritys pystyy mallintamaan itseään ja toimintaansa suhteessa muuttuvaan liiketoimintaympäristöön.

Liiketoimintatiedon hallinnan eli Business Intelligencen tavoitteena on aina tuottaa oikeasti relevanttia tietoa oikeaan aikaan jokapäiväisten päätösten tueksi - kaikilla organisaation tasoilla. Kun yritys saavuttaa tämän tavoitteen, voidaan puhua tiedolla johtamisesta.

Business Intelligen­ceen vaikuttavia mielenkiin­toi­sia trendejä

Kun kyse on tiedolla johtamisesta, puhumme todella laajasta asiakokonaisuudesta, kuten yllä olevasta käy hyvin ilmi. Ja mikä parasta, se muuttuu ja kehittyy koko ajan. Tällä hetkellä muutamia mielenkiintoisimpia tiedolla johtamiseen liittyviä kokonaisuuksia ja trendejä ovat:

 • Internet of Things (IoT) eli koneiden Internet: Kahvinkeittimellä on IP, pakastin kertoo mustikoiden määrän ja jääkaappi oluen viileyden. IoT-sensoreiden avulla koneet tuottavat toiminnastaan tietoa, josta saadaan rikastettua liiketoimintaa hyödyntävää tietämystä. Ottamalla avuksi liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät, homma on helppoa. Lue myös aiheeseen liittyvä blogimme IoT – teollinen internet tänään ja huomenna.

 • AI/ML eli tekoäly (Artificial Intelligence) ja koneoppiminen (Machine Learning): AI/ML-koneet ja Skynet tulee ja vie meiltä kaiken. Tekoäly ja koneoppiminen ovat tulleet vauhdilla mukaan myös Business Intelligence -kenttään. Vielä AI/ML ei tee tuloslaskelmaa puolestasi tai maksa verojasi, mutta monenlaista työtehtävää niillä saadaan jo korvattua - ja näin tekijät voivat keskittyä asiakkaisiinsa ja liiketoimintansa kehittämiseen. 

 • Pilvi-infra ja moderni Data Platform eli data-alusta: Nykyään on fiksumpaa siirtyä omista palvelimista pois, ja hyödyntää pilvestä saatavaa laskentatehoa. Konmaritusta parhaimmillaan. Näin organisaatioiden ei tarvitse taistella tietoturvan ja vanhenevien laitteiden kanssa. Tällöin palvelusta voidaan maksaa esimerkiksi suoraan käytön mukaan, jolloin syntyy myös suoria säästöjä. Yksi esimerkki pilvi-infran hyödyntämisestä on moderni data-alusta pilvessä. Lue myös blogimme Mikä ihmeen Data Platform? Data-alustan perusteet pähkinänkuoressa.

Yrityksen kypsyys Business Intelligencen hyödyntä­mi­seen

Liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisuus on laaja. Kun siihen lisää vielä edellä mainittuja moderneja kokonaisuuksia ja uusia trendejä, on mahdollisuuksia oman liiketoimintatiedon hyödyntämiselle valtavasti.

Tärkeintä sinun yrityksesi liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta on kuitenkin tietää, millaisia tiedon tarpeita oman yrityksesi eri liiketoiminnoilla ja organisaation eri käyttäjäryhmillä on. Johtoporrasta kiinnostaa muutamat päämittarit, kun taas huoltopäällikköä tai asentajaa voi kiinnostaa tuotantokoneiden suoritusvarmuus.

Jotta saat oikeaa tietoa käyttöön, tulee sinun hahmottaa tiedolla johtaminen kokonaisuutena. Teknologia mahdollistaa laajasti ja nopeasti datan keräämisen ja analysoinnin jaeltavaksi ja hyödynnettäväksi tiedoksi. Parhainkaan rullaava budjetointi tai ennakoiva analytiikka ei kuitenkaan tuota aidosti kilpailuetua, jos yrityksesi ei ole näille välineille kypsä eivätkä työntekijäsi osaa hyödyntää tuotettua tietoa työssään.

Tiedolla johtamisen yhteydessä puhutaan usein organisaation kypsyydestä eli maturiteetista ja siitä, millä tasolla yrityksen kulttuuri on tiedolla johtamisen näkökulmasta. Kypsyydellä voidaan viitata siihen, kuinka liiketoiminta näkee tiedon hyödyntämisen kokonaisprosessina, huomioiden yrityksen strategian, prosessit, henkilöstön ja teknologian.

Valitettavan usein näemme, että tiedolla johtamisen kypsyys ei ole samalla tasolla, kuin yrityksen käyttämät teknologiat. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käytössä oleva ratkaisu ei palvele yrityksen tarpeita tiedolla johtamisen näkökulmasta, kun teknologiaa ei osata hyödyntää kunnolla – organisaation kypsyystaso on siis vielä alhainen.

Viime vuosina yrityksille tehdyissä kyselyissä onkin huomattu, että yritykset tulevat panostamaan merkittävän osan kehitysbudjeteistaan nimenomaan tiedolla johtamisen ratkaisuihin ja moderniin teknologiaan.

Perusteet määrätietoi­ses­ti kuntoon – hallitusti kohti tavoitteita

Jo lapsesta asti olemme oppineet, että pitää osata kävellä, ennen kuin voit opetella juoksemaan mestarillisesti. Tämä viisaus pätee myös tiedolla johtamiseen.

Koko yrityksesi, mukaan lukien koko liiketoiminta ja kaikki työntekijät, tulee olla riittävän kypsä tiedolla johtamiseen. Riittävä kypsyys varmistaa, että yrityksesi saa esimerkiksi ennakoivaan analytiikkaan käytetyn rahallisen panostuksen tuottamaan liiketoiminnallista hyötyä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sinun tulee tehdä pieniä ja määrätietoisia toimenpiteitä - järjestelmällisesti. Näin yrityksesi pääsee hyödyntämään tiedolla johtamisen kokonaisuutta täydessä potentiaalissaan.

Tarvittavat toimenpiteet voivat olla muun muassa seuraavia:

 • tiedolla johtamisen strategian määritteleminen ja kirkastaminen

 • eri käyttäjäryhmien ja erilaisten tietotarpeiden tunnistaminen organisaation eri tasoilta

 • työntekijöiden asianmukainen koulutus.

Etenemällä hallitusti askel askeleelta ja toimenpide kerrallaan pääset kohti yrityksesi tiedolla johtamisen tavoitteita.

Miten Fellowmind voi auttaa yritystäsi tiedolla johtamisen hankkeessa

Autamme mielellämme yritystäsi tiedolla johtamisen hankkeissa, jotta yrityksesi jokainen työntekijä voi hyödyntää liiketoimintatietoa päivittäisessä työssään. Tavoitteemme on myös, että yrityksesi voi nousta uudelle tasolle tiedolla johtamisen hyödyntämisessä.

Tarjoamme tiedolla johtamisen asiantuntemustamme muun muassa seuraavissa tyypillisissä tehtävissä ja vaiheissa:

 • Tiedolla johtamisen nykytilan kartoitus: esimerkiksi tiedolla johtamisen nykyinen kypsyystaso, työkalut, prosessit, tiedon tarvitsijat ja tiedon tarpeet

 • Datastrategian suunnittelu ja tukeminen

 • Tarvittavien tunnuslukujen ja raporttien määrittely sekä toteutus

 • Henkilöstön koulutus: teknologian ja prosessien koulutus

 • Selkeän, käytännöllisen ja priorisoidun toimintasuunnitelman toteuttaminen

 • Tuki, ylläpito ja jatkokehitys yhteistyössä kanssasi

Toteutamme nämä eri vaiheet ja tehtävät yhteistyössä kanssasi. Käytämme erilaisia työpajoja ja haastatteluita, joihin kutsumme mukaan yrityksesi työntekijöitä kattaen eri liiketoiminnot ja eri työntekijäryhmät.

Lopputuloksena saat selkeän kuvan tiedolla johtamisen kokonaisuudesta ja konkreettiset suuntaviivat ja ohjeet siihen, miten toteutat yrityksesi kokonaisvaltaisen tiedolla johtamisen hankkeen. Tuemme sinua ja yritystäsi kokonaisuuden sekä erillisten vaiheiden ja toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Ota yhteyttä!

Pasi Pakarinen

Business Lead, Data

Pasi työskentelee Fellowmind Finlandilla datan ja analytiikan parissa. Hän auttaa asiakasyrityksiämme hyödyntämään tiedolla johtamisen ratkaisuja sekä tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä.

Ota yhteyttä, mikäli haluat keskustella Pasin kanssa lisää Microsoft Fabricista tai muista ratkaisuista dataan ja analytiikkaan liittyen: pasi.pakarinen@fellowmind.fi